งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
เข้าร่วมโครงการ สุดยอดส้วมแห่งปี ขอนำเสนอผลงงานดังนี้ เลขที่ 23 ถ. สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

2 ส่วนผู้พิการ ผู้สูงวัย และสิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการหรือทุพพล ภาพ และคนชรา มีราวจับบริเวณด้านที่ชิด ผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัว

3 สิ่งอำนวยความสะดวก มีทางลาดระหว่างพื้นที่ต่าง ระดับกัน
สัญลักษณ์รูปผู้พิการ

4 การประหยัดพลังงานแสงสว่าง
การรับแสงสว่างจากธรรมเพียงอย่างเดียวและไฟฟ้า

5 ระบบระบายอากาศ การระบายอากาศได้ดีด้วยช่องลม อย่างเดียว

6 การประหยัดน้ำและการสร้างนวัตกรรม เพื่อประหยัดน้ำ
- สร้างวัสดุเพื่อประหยัดพลังงานน้ำ การออกแบบห้องน้ำเพื่อประหยัดน้ำ การใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ

7 ความสวยงาม - ภูมิทัศน์เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก

8 การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา
- สถานที่การเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด - ความสม่ำเสมอพร้อมใช้ การทำความสะอาด

9 สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ
ให้บริการทั้งภายในและภายนอกเช่น ถังขยะ ตะขอแขวน กระดาษชำระ กระดาษห่อผ้าอนามัย รองเท้าเตะ และที่นั่งรอ

10


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google