งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนผู้พิการ ผู้สูงวัย และสิ่ง อำนวยความสะดวก - สิ่งอำนวยความ สะดวกสำหรับผู้ พิการหรือทุพพล ภาพ และคนชรา มีราวจับบริเวณ ด้านที่ชิด ผนังเพื่อช่วยใน การพยุงตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนผู้พิการ ผู้สูงวัย และสิ่ง อำนวยความสะดวก - สิ่งอำนวยความ สะดวกสำหรับผู้ พิการหรือทุพพล ภาพ และคนชรา มีราวจับบริเวณ ด้านที่ชิด ผนังเพื่อช่วยใน การพยุงตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ส่วนผู้พิการ ผู้สูงวัย และสิ่ง อำนวยความสะดวก - สิ่งอำนวยความ สะดวกสำหรับผู้ พิการหรือทุพพล ภาพ และคนชรา มีราวจับบริเวณ ด้านที่ชิด ผนังเพื่อช่วยใน การพยุงตัว

3 - มีทางลาดระหว่าง พื้นที่ต่างระดับกัน - สัญลักษณ์รูปผู้ พิการ สิ่งอำนวยความ สะดวก

4 การประหยัดพลังงานแสง สว่าง - การรับแสงสว่างจากธรรมเพียงอย่าง เดียวและไฟฟ้า

5 - การระบายอากาศได้ดี ด้วยช่องลม - อย่างเดียว ระบบระบายอากาศ

6 - การออกแบบห้องน้ำเพื่อ ประหยัดน้ำ - การใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ - สร้างวัสดุเพื่อประหยัด พลังงานน้ำ การประหยัดน้ำและการสร้างนวัตกรรม เพื่อประหยัดน้ำ

7 - ภูมิทัศน์เหมาะสมทั้ง ภายในและภายนอก ความสวยงาม

8 - ความสม่ำเสมอพร้อมใช้ การทำความสะอาด - สถานที่การเก็บอุปกรณ์ทำ ความสะอาด การทำความสะอาดและการ บำรุงรักษา

9 - ให้บริการทั้งภายในและภายนอกเช่น ถังขยะ ตะขอแขวน กระดาษชำระ กระดาษห่อผ้าอนามัย รองเท้าเตะ และที่นั่งรอ สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ ให้บริการ

10


ดาวน์โหลด ppt ส่วนผู้พิการ ผู้สูงวัย และสิ่ง อำนวยความสะดวก - สิ่งอำนวยความ สะดวกสำหรับผู้ พิการหรือทุพพล ภาพ และคนชรา มีราวจับบริเวณ ด้านที่ชิด ผนังเพื่อช่วยใน การพยุงตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google