งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการสอบ

2 ลำดับขั้นการดำเนินการสอบ
ขั้นเตรียม ขั้นดำเนินการ ขั้นประเมิน วัน เวลา สถานที่ ข้อสอบ กรรมการ อุปกรณ์ ระเบียบผู้เข้าสอบ ระเบียบผู้กำกับ การสอบ ประเมินผลการดำเนินการสอบ

3 การดำเนินการสอบ จัดตารางสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ
จัดห้องสอบ โต๊ะ เก้าอี้ แสง สภาพแวดล้อม จัดกรรมการดำเนินการสอบ กรรมการกลาง กรรมการรับส่ง เก็บรักษาข้อสอบ จัดผู้กำกับการสอบ ผู้เข้าสอบ ดำเนินการสอบ ตามระเบียบว่าด้วยผู้กำกับห้องสอบ และระเบียบผู้เข้าสอบ ระเบียบของผู้กำกับห้องสอบ พ.ศ. 2548 ระเบียบของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548

4 การประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการประเมิน

5 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google