งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การดำเนินการสอบ. www.themegallery.com ขั้นเตรียมขั้นดำเนินการขั้นประเมิน วัน เวลา สถานที่ ข้อสอบ กรรมการ อุปกรณ์ ระเบียบผู้เข้า สอบ ระเบียบผู้ กำกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การดำเนินการสอบ. www.themegallery.com ขั้นเตรียมขั้นดำเนินการขั้นประเมิน วัน เวลา สถานที่ ข้อสอบ กรรมการ อุปกรณ์ ระเบียบผู้เข้า สอบ ระเบียบผู้ กำกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การดำเนินการสอบ

2 www.themegallery.com ขั้นเตรียมขั้นดำเนินการขั้นประเมิน วัน เวลา สถานที่ ข้อสอบ กรรมการ อุปกรณ์ ระเบียบผู้เข้า สอบ ระเบียบผู้ กำกับ การสอบ ประเมินผล การ ดำเนินการ สอบ ลำดับขั้นการดำเนินการสอบ

3 www.themegallery.com การดำเนินการสอบ  จัดตารางสอบ  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ  จัดห้องสอบ โต๊ะ เก้าอี้ แสง สภาพแวดล้อม  จัดกรรมการดำเนินการสอบ กรรมการกลาง กรรมการรับส่ง เก็บรักษาข้อสอบ  จัดผู้กำกับการสอบ ผู้เข้าสอบ  ดำเนินการสอบ ตามระเบียบว่าด้วยผู้กำกับห้อง สอบ และระเบียบผู้เข้าสอบ  ระเบียบของผู้กำกับห้องสอบ พ. ศ. 2548 ระเบียบของผู้กำกับห้องสอบ พ. ศ. 2548  ระเบียบของผู้เข้าสอบ พ. ศ. 2548 ระเบียบของผู้เข้าสอบ พ. ศ. 2548

4 www.themegallery.com การประเมินผล  รายงานผลการดำเนินงาน  รายงานผลการประเมิน

5 LOGO www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO การดำเนินการสอบ. www.themegallery.com ขั้นเตรียมขั้นดำเนินการขั้นประเมิน วัน เวลา สถานที่ ข้อสอบ กรรมการ อุปกรณ์ ระเบียบผู้เข้า สอบ ระเบียบผู้ กำกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google