งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัด ใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 สำหรับเจ้าหน้าที่คลัสเตอร์ 1. ทุกเช้าก่อนปฏิบัติงานทำความสะอาด Monitor โดยเฉพาะ mouse, Keyboard.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัด ใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 สำหรับเจ้าหน้าที่คลัสเตอร์ 1. ทุกเช้าก่อนปฏิบัติงานทำความสะอาด Monitor โดยเฉพาะ mouse, Keyboard."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัด ใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 สำหรับเจ้าหน้าที่คลัสเตอร์ 1. ทุกเช้าก่อนปฏิบัติงานทำความสะอาด Monitor โดยเฉพาะ mouse, Keyboard ด้วยน้ำยาสบู่ ตามด้วย 70% Alcohol ทุกเครื่อง 2. ใช้หน้ากากอนามัย 3. ล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสอุปกรณ์ จาก ผู้ใช้บริการ 4. เตรียมอุปกรณ์ สำหรับทำความ สะอาดชุด computer ด้วย 70% Alcohol ไว้ให้ผู้ใช้บริการไว้ทำความ สะอาดเครื่อง computer

2 มาตรการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัด ใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 สำหรับนักศึกษาและผู้ใช้บริการ 1. ล้างมือทุกครั้งหลังใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 2. มีน้ำยาทำความสะอาดเครื่อง computer ไว้ให้บริการ 3. ปิดหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง และผู้อื่น 4. เมื่อมีไข้ ไอ ไม่ควรมาใช้บริการหรือ ต้องปิดหน้ากากอนามัยไว้เสมอ 5. เจ้าหน้าที่คลัสเตอร์ มีสิทธิ์ไม่อนุญาต ให้ผู้ต้องสงสัยว่ามีไข้หวัดมาใช้บริการ

3 การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 1. ดูแลสุขภาพให้ร่างกาย แข็งแรงอยู่เสมอ 2. พักผ่อนให้เพียงพอ 2. พักผ่อนให้เพียงพอ 3. รับประทานอาหารให้ถูก สุขลักษณะ 3. รับประทานอาหารให้ถูก สุขลักษณะ 4. รักษาอนามัยส่วนบุคคล 4. รักษาอนามัยส่วนบุคคล


ดาวน์โหลด ppt มาตรการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัด ใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 สำหรับเจ้าหน้าที่คลัสเตอร์ 1. ทุกเช้าก่อนปฏิบัติงานทำความสะอาด Monitor โดยเฉพาะ mouse, Keyboard.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google