งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลการ พูด หัวข้อที่ใช้ในการ ประเมินผลการพูด เรื่อง - เนื้อหา - สาระและ เหตุผล - การใช้ภาษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลการ พูด หัวข้อที่ใช้ในการ ประเมินผลการพูด เรื่อง - เนื้อหา - สาระและ เหตุผล - การใช้ภาษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลการ พูด หัวข้อที่ใช้ในการ ประเมินผลการพูด เรื่อง - เนื้อหา - สาระและ เหตุผล - การใช้ภาษา

2 การประเมินผลการ พูด ผู้พูด - เตรียมตัว - ความเชื่อมั่นใน ตนเอง - ความ กระตือรือร้น - การออกเสียง - การใช้สายตา หัวข้อที่ใช้ในการ ประเมินผลการพูด - ลีลาการพูด - ท่าทางประกอบ - หน้าตายิ้มแย้ม - มารยาท - การรักษาเวลา - การใช้ โสตทัศนูปกรณ์

3 การประเมินผลการ พูด หัวข้อที่ใช้ในการ ประเมินผลการพูด ผู้ฟัง - ความ สนใจ - มารยาทใน การฟัง - การตั้งคำถาม ผลสำเ ร็จใน การ พูด

4 1. มีใจเป็นธรรม ซื่อสัตย์ ไม่อคติ 2. ประเมินผลโดยใช้เหตุผล 3.


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลการ พูด หัวข้อที่ใช้ในการ ประเมินผลการพูด เรื่อง - เนื้อหา - สาระและ เหตุผล - การใช้ภาษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google