งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง วันหยุดสุดสัปดาห์ของแป้งหอม เสนอ อาจารย์ ปวีณา ศรีโคตรจันทร์ โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/.. กลุ่ม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง วันหยุดสุดสัปดาห์ของแป้งหอม เสนอ อาจารย์ ปวีณา ศรีโคตรจันทร์ โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/.. กลุ่ม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โครงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง วันหยุดสุดสัปดาห์ของแป้งหอม เสนอ อาจารย์ ปวีณา ศรีโคตรจันทร์ โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/.. กลุ่ม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โครงงาน

2 แนะนำสมาชิกในกลุ่ม แป้งหอม นักเรียนชั้น ม.5 แป้งหอม รับบทเป็น
แป้งหอม รับบทเป็น จอม รับบทเป็น คนจีน ชื่อ yujing แตง รับบทพนักงานร้านอาหาร จูน รับบทเป็นแม่ค้าขายผลไม้ ออม รับบทเป็น เพื่อนแป้งหอม

3 บทละคร

4 คำถามท้ายบท

5 ความคิดเห็นของเพื่อน

6 เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน ประเด็น การประเมิน 4 3 2 1 น้ำหนักความ
สำคัญ คะแนนรวม ความถูกต้องด้านเนื้อหา สื่อสารได้ตรงประเด็น เนื้อหาถูกต้องตามหัวข้อที่กำหนด ออกเสียงถูกต้อง ใช้คำศัพท์สำนวนและโครงสร้างภาษาถูกต้อง สื่อสารได้ตรงประเด็น เนื้อหาถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ออกเสียงได้ถูกต้อง สื่อสารได้ตรงประเด็นเป็นบางส่วน เนื้อหาและการออกเสียงถูกต้องเป็นบางส่วน สื่อสารได้ เนื้อหาน้อย ออกเสียงไม่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 12 ความสามารถ ในการพูด พูดได้คล่องแคล่วพูดเป็นธรรมชาติ มีการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางอย่างเหมาะสมกับตัวละครที่ได้รับบทบาท พูดได้คล่องแคล่วพูดเป็นธรรมชา มีการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางเหมาะสมกับบทบาทบ้างเล็กน้อย พูดได้คล่องแคล่วแต่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ สีหน้าท่าทางไม่เป็นตามบทบาท พูดเหมือนท่องจำ มีการแสดงสีหน้าท่าทางไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ ไม่ตรงบทบาท 8 รวม 5 20


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง วันหยุดสุดสัปดาห์ของแป้งหอม เสนอ อาจารย์ ปวีณา ศรีโคตรจันทร์ โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/.. กลุ่ม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google