งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำสมาชิกในกลุ่ม แป้งหอม รับบทเป็น แป้งหอม นักเรียนชั้น ม.5 จอม รับบทเป็น คนจีน ชื่อ yujing แตง รับบท พนักงาน ร้านอาหาร จูน รับบทเป็นแม่ค้า ขายผลไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำสมาชิกในกลุ่ม แป้งหอม รับบทเป็น แป้งหอม นักเรียนชั้น ม.5 จอม รับบทเป็น คนจีน ชื่อ yujing แตง รับบท พนักงาน ร้านอาหาร จูน รับบทเป็นแม่ค้า ขายผลไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แนะนำสมาชิกในกลุ่ม แป้งหอม รับบทเป็น แป้งหอม นักเรียนชั้น ม.5 จอม รับบทเป็น คนจีน ชื่อ yujing แตง รับบท พนักงาน ร้านอาหาร จูน รับบทเป็นแม่ค้า ขายผลไม้ ออม รับบทเป็น เพื่อน แป้งหอม

3

4 คำถามท้ายบท 1........................................ 2........................................ 3....................................... 4....................................... 5........................................

5 ความคิดเห็นของเพื่อน.................................................................................................

6 เกณฑ์การประเมิน ระดับ คะแนน ประเด็น การประเมิน 4321 น้ำหนัก ความ สำคัญ คะแนนรวม ความถูกต้อง ด้านเนื้อหา สื่อสารได้ ตรงประเด็น เนื้อหา ถูกต้องตาม หัวข้อที่ กำหนด ออก เสียงถูกต้อง ใช้คำศัพท์ สำนวนและ โครงสร้าง ภาษา ถูกต้อง สื่อสารได้ ตรงประเด็น เนื้อหา ถูกต้องเป็น ส่วนใหญ่ ออกเสียงได้ ถูกต้อง สื่อสารได้ ตรงประเด็น เป็นบางส่วน เนื้อหาและ การออก เสียงถูกต้อง เป็นบางส่วน สื่อสารได้ เนื้อหาน้อย ออกเสียงไม่ ถูกต้องเป็น ส่วนใหญ่ 312 ความสามาร ถ ในการพูด พูดได้ คล่องแคล่ว พูดเป็น ธรรมชาติ มี การ แสดงออก ทางสีหน้า และท่าทาง อย่าง เหมาะสมกับ ตัวละครที่ ได้รับ บทบาท พูดได้ คล่องแคล่ว พูดเป็นธรรม ชา มีการ แสดงออก ทางสีหน้า และท่าทาง เหมาะสมกับ บทบาทบ้าง เล็กน้อย พูดได้ คล่องแคล่ว แต่ไม่ค่อย เป็น ธรรมชาติ สีหน้า ท่าทางไม่ เป็นตาม บทบาท พูดเหมือน ท่องจำ มี การแสดงสี หน้าท่าทาง ไม่ค่อยเป็น ธรรมชาติ ไม่ตรง บทบาท 28 รวม 520


ดาวน์โหลด ppt แนะนำสมาชิกในกลุ่ม แป้งหอม รับบทเป็น แป้งหอม นักเรียนชั้น ม.5 จอม รับบทเป็น คนจีน ชื่อ yujing แตง รับบท พนักงาน ร้านอาหาร จูน รับบทเป็นแม่ค้า ขายผลไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google