งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1/21/2 KKU- ขวัญ ใจ การรู้ชนิดของ carbon จะเป็น พื้นฐานของการเรียน เรื่องต่างๆ เช่น ชนิดของ intermediate ชนิดของอัลกอฮอล์ (alcohol) ชนิดของอัลคิลเฮไลด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1/21/2 KKU- ขวัญ ใจ การรู้ชนิดของ carbon จะเป็น พื้นฐานของการเรียน เรื่องต่างๆ เช่น ชนิดของ intermediate ชนิดของอัลกอฮอล์ (alcohol) ชนิดของอัลคิลเฮไลด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1/21/2 KKU- ขวัญ ใจ การรู้ชนิดของ carbon จะเป็น พื้นฐานของการเรียน เรื่องต่างๆ เช่น ชนิดของ intermediate ชนิดของอัลกอฮอล์ (alcohol) ชนิดของอัลคิลเฮไลด์ (alkyl halide) ชนิดของเอมีน (amine) ซึ่งจะทำให้เข้าใจกลไกในการ ทำปฏิกิริยาของสาร เหล่านี้ได้ ชนิดของ Carbon ใน สารประกอบอินทรีย์

3 2/22/2 KKU- ขวัญ ใจ ชนิดของ Carbon ใน สารประกอบอินทรีย์ primary (1 o C) secondary (2 o C) tertiary (3 o C)quaternary (4 o C) B C D A E อาจารย์เฉลย หน่อยครับ 3 2 1 2 2 o o o o o เฉลยแล้ว หวังว่าคงเข้าใจ นะค่ะ primary (1 o C) H R - C - H H R R - C - H H R R - C - H R R - C - R R


ดาวน์โหลด ppt 1/21/2 KKU- ขวัญ ใจ การรู้ชนิดของ carbon จะเป็น พื้นฐานของการเรียน เรื่องต่างๆ เช่น ชนิดของ intermediate ชนิดของอัลกอฮอล์ (alcohol) ชนิดของอัลคิลเฮไลด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google