งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4.1 ปฏิกิริยา 1 o Aliphatic amine กับ HNO 2 CH 3 CH 2 CH 2 -NH 2 CH 3 CH = CH 2 + H + CH 3 CHCH 3 OH CH 3 CH 2 CH 2 OH + N 2 NaNO 2 + HCl HNO 2 ปฏิกิริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4.1 ปฏิกิริยา 1 o Aliphatic amine กับ HNO 2 CH 3 CH 2 CH 2 -NH 2 CH 3 CH = CH 2 + H + CH 3 CHCH 3 OH CH 3 CH 2 CH 2 OH + N 2 NaNO 2 + HCl HNO 2 ปฏิกิริยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 4.1 ปฏิกิริยา 1 o Aliphatic amine กับ HNO 2 CH 3 CH 2 CH 2 -NH 2 CH 3 CH = CH 2 + H + CH 3 CHCH 3 OH CH 3 CH 2 CH 2 OH + N 2 NaNO 2 + HCl HNO 2 ปฏิกิริยา แทนที่ (Substitut ion) ปฏิกิริยาจัดเรียงตัว ใหม่ (rearangement) ปฏิกิริยากำจัด (Elimination) 4. ปฏิกิริยา Amine กับ nitrous acid(HNO 2 ) Alcohol + Alkene+N 2 0-5 0 C

3 กลไกปฏิกิริยาขั้นแรกจะได้ diazonium salt 1 o Aliphatic amine(R-NH 2 ) ทำ ปฏิกิริยากับ nitrous acid(HNO 2 ) ให้ diazonium salt(R-N 2 + ) HNO 2 + NaCl NaNO 2 + HCl 0-5 0 C R-NH 2 R-N=N-OH HO-N=O R-NH- R-N=N + + H2O+ H2O + OH - diazonium salt

4 กลไกปฏิกิริยาขั้นที่ 2 การสลาย diazonium salt ให้ผลผลิต alcohol,alkene และ N 2 CH 3 CH 2 CH 2 + CH 3 CH 2 CH 2 -NH 2 HNO 2 0-5 0 C CH 3 CH 2 CH 2 -NH 2 -N=N + + N 2 CH 3 CH 2 CH 2 + CH 3 CH CH 3 + 1 o carbonium ion diazoniu m salt 2 o carbonium ion H2OH2O CH 3 CH 2 CH 2 OH CH 3 CHCH 3 OH CH 3 CH = CH 2 H2OH2O - H +

5 4.2 ปฏิกิริยา 1 o Aromatic amine กับ HNO 2 Br CuBr Cl CuCl I KI CN CuCN OH H2OH2O NH 2 0-5 0 C NaNO 2 + HCl HNO 2 diazonium salt H H 3 PO 2 N=NN=N + NH 2 -N=N +

6 4.3 ปฏิกิริยาจับคู่ (Azo coupling) Diazonium salt ของ 1 o Aromatic amine เป็น electrophile อย่างอ่อนสามารทำปฏิกิริยากับ สารประกอบอะโรเมติกที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา เช่น Phenol หรือ Aniline ให้สารประกอบ Azo(Ph-N=N-Ph) เป็นสารที่ใช้ทำสีย้อมผ้า ปฏิกิริยาจับคู่ จะเกิดที่ตำแหน่ง para หรือ ortho ของหมู่ -OH หรือ -NH 2

7 Azo compound N=NN=N + กลไกปฏิกิริยา Azo coupling ที่ตำแหน่ง para ของ Phenol N=NN=N OH + H + N=NN=N H - H + Diazonium salt Phenol

8 NH 2 NO 2 1. NaNO 2 HCl 0-5 0 c ? NH 2 H ? HO 3 S NaNO 2 HCl 0-5 0 c ? H 2 O/heat ? 2. CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 -NH 2 3. NaNO 2 HCl 0-5 0 c ? H2OH2O (Azo coupling) diazonium salt ปฏิกิริยา 1 o Aliphatic amine กับ HNO 2 ให้ diazonium salt ปฏิกิริยาสลาย diazonium salt ปฏิกิริยาสลาย diazonium salt ปฏิกิริยา 1 o Aromatic amine กับ HNO 2 ให้ diazonium salt


ดาวน์โหลด ppt 4.1 ปฏิกิริยา 1 o Aliphatic amine กับ HNO 2 CH 3 CH 2 CH 2 -NH 2 CH 3 CH = CH 2 + H + CH 3 CHCH 3 OH CH 3 CH 2 CH 2 OH + N 2 NaNO 2 + HCl HNO 2 ปฏิกิริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google