งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1/7 KKU- ขวัญ ใจ ผลของหมู่แทนที่หมู่แรกต่อปฏิกิริยาแทนที่ของเบนซีน ลองนึกเปรียบเทียบว่าถ้าบ้านที่มีเจ้าของอาศัยอยู่ ถ้ามีคนจะเข้ามาอาศัยต้องถามเจ้าของบ้านก่อนใช่ใหมค่ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1/7 KKU- ขวัญ ใจ ผลของหมู่แทนที่หมู่แรกต่อปฏิกิริยาแทนที่ของเบนซีน ลองนึกเปรียบเทียบว่าถ้าบ้านที่มีเจ้าของอาศัยอยู่ ถ้ามีคนจะเข้ามาอาศัยต้องถามเจ้าของบ้านก่อนใช่ใหมค่ะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1/7 KKU- ขวัญ ใจ ผลของหมู่แทนที่หมู่แรกต่อปฏิกิริยาแทนที่ของเบนซีน ลองนึกเปรียบเทียบว่าถ้าบ้านที่มีเจ้าของอาศัยอยู่ ถ้ามีคนจะเข้ามาอาศัยต้องถามเจ้าของบ้านก่อนใช่ใหมค่ะ ? ดังนั้นจึงต้องทำความรู้จักกับเจ้าของบ้านก่อนว่า เจ้าของบ้านจะให้เข้าอยู่ห้องใด ( นั่นคือต้องศึกษาสมบัติของหมู่ที่แทนที่ในเบนซีนหมู่แรกก่อน ว่าจะมีผลให้หมู่แทนที่ที่มาใหม่จะเข้าตำแหน่งใด o, m หรือ p)

2 2/7 KKU- ขวัญ ใจ ถ้า X เป็นหมู่ให้อิเล็กตรอน (electron donating gr.) -NH 2 -OH -OCH 3 -NHCOCH 3 -OCOCH 3 -CH 3 E+E+ X เรียกว่า a ctivating gr. ทำให้ปฏิกิริยาเกิด เร็วขึ้น เมื่อเทียบกับ เบนซี น จึงได้ชื่อว่า o, p -Directing gr. เพราะ E + จะเข้าที่ตำแหน่ง o และ p ข้อสังเกตจะมีอิเล็กตรอนคู่ ยกเว้น CH 3 หรือหมู่ R X E X E + -o -p จะได้ผลิตภัณฑ์เป็น

3 3/7 KKU- ขวัญ ใจ OH HNO 3 H 2 SO 4, 25 o C OH NO 2 OH NO 2 + o-Nitrophenol 50% p-Nitrophenol 50% o, p -Directing gr. Phenol ตัวอย่าง Nitration of phenol

4 4/7 KKU- ขวัญ ใจ OH Phenol เหตุผลที่ E + เข้าที่ตำแหน่ง o และ p OH - + - + - + NO 2 + จะได้ผลิตภัณฑ์เป็น o- + p- สำหรับกลไกจะต้องมีพื้นฐานของ E + substitution of benzene ข้อสังเกตอิเล็กตรอน จะอยู่ที่ตำแหน่ง O และ P ก่อนเข้าจับกับ NO 2 + อิเล็กตรอนคู่ของ O จะ delocalize เข้าในวงเบนซีน แล้วเกิด delocalization

5 5/7 KKU- ขวัญ ใจ กลไกการเกิดปฏิกิริยา เข้าที่ตำแหน่ง ortho O=N=O + OH NO 2 + H OH NO 2 + H OH 1. Addition HSO 4 2. Elimination NO 2 OH + H

6 6/7 KKU- ขวัญ ใจ O=N=O + OH NO 2 OH H + NO 2 + H OH NO 2 + H กลไกการเกิดปฏิกิริยา เข้าที่ตำแหน่ง para 1. Addition HSO 4 2. Elimination OH NO 2

7 7/7 KKU- ขวัญ ใจ หวังว่าคงจะเข้าใจขึ้นนะค่ะ ต้องกลับไปทบทวนว่า หมู่ใดเป็นหมู่ให้อิเล็กตรอน ( สังเกตจากอะไร ) และลองหัดเขียนกลไกดูเองจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1/7 KKU- ขวัญ ใจ ผลของหมู่แทนที่หมู่แรกต่อปฏิกิริยาแทนที่ของเบนซีน ลองนึกเปรียบเทียบว่าถ้าบ้านที่มีเจ้าของอาศัยอยู่ ถ้ามีคนจะเข้ามาอาศัยต้องถามเจ้าของบ้านก่อนใช่ใหมค่ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google