งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kwanjai-KKU อะตอมมิกออร์บิทัล (atomic orbital) ออร์บิทัลคืออะไรครับ ? อยากรู้ไหมค่ะว่าเขาจะอยู่กันอย่างไร click mouse ค่ะ กับ p ออร์บิทัล เป็นรูปดัมเบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kwanjai-KKU อะตอมมิกออร์บิทัล (atomic orbital) ออร์บิทัลคืออะไรครับ ? อยากรู้ไหมค่ะว่าเขาจะอยู่กันอย่างไร click mouse ค่ะ กับ p ออร์บิทัล เป็นรูปดัมเบล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Kwanjai-KKU อะตอมมิกออร์บิทัล (atomic orbital) ออร์บิทัลคืออะไรครับ ? อยากรู้ไหมค่ะว่าเขาจะอยู่กันอย่างไร click mouse ค่ะ กับ p ออร์บิทัล เป็นรูปดัมเบล สวัสดีค่ะ ออร์บิทัลคือบริเวณที่มีโอกาสที่ จะพบอิเล็กตรอน พูดง่ายๆ ก็คือที่อยู่หรือห้องของ อิเล็กตรอน นั่นแหละค่ะ ดังนั้นอะตอมมิกออร์บิทัลก็คือ ออร์บิทัลของอะตอม หรือเปรียบอะตอมเหมือนบ้าน และออร์บิทัลเป็นห้อง ซึ่งแต่ละออร์บิทัล ( ห้อง ) จะมีรูปร่าง ต่างๆ ตามการคำนวณ ทางคณิตศาสตร์ สำหรับอะตอมมิกออร์ บิทัลของ C ควรจะมี ออร์บิทัลเพียง 2 รูป คือ s ออร์ บิทัลเป็นรูปทรงกลม สวัสดีครับอาจารย์ 1/4

3 Kwanjai-KKU ตามหลักของ Linus Pauling (1931) นั้น 6 อิเล็กตรอนของ C จะจัดเรียง อยู่ในออร์บิทัล (electron configuration) ตามชั้นต่างๆ ดังนี้ 1s 2, 2s 2, 2p 2 จะเห็นว่าชั้นนอก ของ C มี 4 อิเล็กตรอน (4 valence electrons) ซึ่งมีการจัดเรียงตามระดับพลังงาน อยากรู้ click mouse นะค่ะ 2/4

4 Kwanjai-KKU ที่สภาวะพื้น (Ground State) 1s 2, 2s 2, 2p 2 แผนภาพแสดงรูป ออร์บิทัล ในชั้นที่ 1 และ 2 ของ C 1s1s 2s 2p p X p y p z Energy แผนภาพแสดงการบรรจุ อิเล็กตรอนของ C ในแต่ ละออร์บิทัล 1s1s 2s2s 2p2p p X p y p z แต่ละออร์บิทัลจะบรรจุอิเล็กตรอน ได้เพียง 2 อิเล็กตรอนดังนี้ 3/4 แต่ ! cl ick mouse นะค่ะ

5 Kwanjai-KKU แต่ ในธรรมชาติอิเล็กตรอน ของ C ไม่ได้อยู่ในออร์บิทัล s และ p แบบนี้ เนื่องจากมีพลังงานส่วนหนึ่งทำให้ออร์ บิทัลในชั้นที่สอง เกิดการผสมกัน (orbital hybridization) เกิดเป็น ออร์บิทัลลูกผสมใหม่ (hybrid orbitals) และมีการเรียงตัวใหม่ เพื่อให้อิเล็กตรอน อยู่ห่างกันมากที่สุด ให้ไปดูหัวข้อ ไฮบริไดเซชัน (Hybridization) ของ C ต่อเลยนะค่ะจะได้รู้ว่าจริงๆแล้ววาเลนท์ อิเล็กตรอนทั้ง 4 ของ C อยู่กันอย่างไร หวังว่าคง จะเข้าใจแล้ว นะค่ะว่า ออร์บิทัล หมายถึงอะไร 4/4


ดาวน์โหลด ppt Kwanjai-KKU อะตอมมิกออร์บิทัล (atomic orbital) ออร์บิทัลคืออะไรครับ ? อยากรู้ไหมค่ะว่าเขาจะอยู่กันอย่างไร click mouse ค่ะ กับ p ออร์บิทัล เป็นรูปดัมเบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google