งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

sp3 Hybridization of CH4 (Methane)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "sp3 Hybridization of CH4 (Methane)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 sp3 Hybridization of CH4 (Methane)
ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : ต้องเข้าใจการเกิด sp3 hybridization ก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจต้องกลับไปดูเรื่อง hybridization คลิกเมาส์หรือกดแป้น enter ทุกครั้งเพื่อดูต่อไป กด page up เพื่อย้อนกลับ 4 อิเล็กตรอนวงนอกสุดของ C ของ methane จะอยู่ใน sp3 hybrid orbital (4 sp3) ซึ่งแต่ละ orbital ต้องการอีก 1 อิเล็กตรอน โดยจะ overlap กับ 4 H (4 s) ด้วย sigma bond KKU-ขวัญใจ

2 1 C (4 sp3) + 4 H (4 s) CH4 + C H C H มีรูปร่างเป็น Tetrahedron 4
sp3-s sigma bond 1.10 A H C 109.5o H C อนุโลมเขียนเป็น 90o มีรูปร่างเป็น Tetrahedron พันธะเดี่ยว(sigle bond) KKU-ขวัญใจ

3 เมื่อเข้าใจแล้ว ลองหัดเขียนเองนะค่ะจะได้เข้าใจยิ่งขึ้น
ถ้ายังไม่เข้าใจ กดที่ กลับไปดูหน้าแรก กลับไปดูหน้าที่ 2 KKU-ขวัญใจ


ดาวน์โหลด ppt sp3 Hybridization of CH4 (Methane)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google