งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1/3 KKU- ขวัญใจ sp 3 Hybridization of CH 4 (Methane) ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : ต้องเข้าใจการเกิด sp 3 hybridization ก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจต้องกลับไปดูเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1/3 KKU- ขวัญใจ sp 3 Hybridization of CH 4 (Methane) ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : ต้องเข้าใจการเกิด sp 3 hybridization ก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจต้องกลับไปดูเรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1/3 KKU- ขวัญใจ sp 3 Hybridization of CH 4 (Methane) ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : ต้องเข้าใจการเกิด sp 3 hybridization ก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจต้องกลับไปดูเรื่อง hybridization 4 อิเล็กตรอนวงนอกสุดของ C ของ methane จะอยู่ใน sp 3 hybrid orbital (4 sp 3 ) ซึ่งแต่ละ orbital ต้องการอีก 1 อิเล็กตรอน โดยจะ overlap กับ 4 H (4 s) ด้วย sigma bond คลิกเมาส์หรือกดแป้น enter ทุกครั้งเพื่อดูต่อไป กด page up เพื่อย้อนกลับ

3 2/3 KKU- ขวัญใจ 1 C (4 sp 3 ) + 4 H (4 s) CH 4 4 sp 3 + S 4 H H H C H พันธะเดี่ยว (sigle bond) มีรูปร่างเป็น Tetrahedron 1.10 A HH H C H อนุโลมเขียน เป็น 90 o 109. 5 o sp 3 -s sigma bond

4 3/3 KKU- ขวัญใจ เมื่อเข้าใจแล้ว ลองหัดเขียนเองนะค่ะจะได้เข้าใจยิ่งขึ้น ถ้ายังไม่เข้าใจ กดที่ กลับไปดูหน้าแรก กลับไปดูหน้าที่ 2


ดาวน์โหลด ppt 1/3 KKU- ขวัญใจ sp 3 Hybridization of CH 4 (Methane) ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : ต้องเข้าใจการเกิด sp 3 hybridization ก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจต้องกลับไปดูเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google