งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KKU - ขวัญใจ ไฮบริไดเซชัน ( Hybridization) ไฮบริไดเซชันคืออะไรค่ะ ? สวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีค่ะ ก่อนอื่นจะต้องรู้ความหมายของออร์บิทัลก่อน ถ้ายังไม่รู้ให้ไปดูหัวข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KKU - ขวัญใจ ไฮบริไดเซชัน ( Hybridization) ไฮบริไดเซชันคืออะไรค่ะ ? สวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีค่ะ ก่อนอื่นจะต้องรู้ความหมายของออร์บิทัลก่อน ถ้ายังไม่รู้ให้ไปดูหัวข้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 KKU - ขวัญใจ ไฮบริไดเซชัน ( Hybridization) ไฮบริไดเซชันคืออะไรค่ะ ? สวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีค่ะ ก่อนอื่นจะต้องรู้ความหมายของออร์บิทัลก่อน ถ้ายังไม่รู้ให้ไปดูหัวข้อ “ ออร์บิทัล ” ก่อนนะค่ะ สำหรับ ไฮบริไดเซชัน คือการผสมของออร์บิทัล ซึ่งทำให้เกิดออร์บิทัลลูกผสมไงค่ะ เช่น s 1 ออร์บิทัล กับ p 3 ออร์บิทัล เกิดเป็นออร์บิทัลลูกผสมใหม่ (hybrid orbitals) ชื่อ sp 3 hybrid orbital มี 4 ออร์บิทัล 1/10

3 KKU - ขวัญใจ ขอย้อนกลับไป เรื่องอะตอมมิกออร์บิทัลของ C ก่อนนะค่ะ คงจำกันได้ว่าในธรรมชาติ 4 วาเลนท์อิเล็กตรอนของ C น่าจะอยู่ใน s และ p ออร์บิทัล แต่ไม่เป็นเช่นนั้น คงอยากรู้นะค่ะว่าจะอยู่อย่างไร เนื่องจากมีพลังงานส่วนหนึ่งทำให้ออร์บิทัลในชั้นที่สอง เกิดการผสมกัน (orbital hybridization) เกิดเป็น ออร์บิทัลลูกผสมใหม่ (hybrid orbitals) ไปดูกันเลยนะค่ะ 2/10

4 KKU - ขวัญใจ 1s1s 2s2s 2p2p p X p y p z Energy ที่สภาวะพื้น (Ground State) 12 C มี Configuration เป็น 1s 2, 2s 2, 2p 2 96 Kcal/m ol สภาวะเร้า (Excited State) 1s1s 2s2s 2p2p p X p y p z มาดูกันนะค่ะว่าที่สภาวะเร้าจะเกิดอะไรขึ้น ควรจะเป็นแบบนี้ แต่เมื่อมีพลังงานมากระตุ้น เรียกว่าเกิดสภาวะเร้า (Excited State) ทำให้ 1 อิเล็กตรอนที่อยู่ที่ 2s กระโดดไปที่ 2 p (click mouse ค่ะ ) 3/10 6

5 KKU - ขวัญใจ C มี 3 sp 2 hybrid orbitals เมื่อเกิดสภาวะเร้าแล้ว ทำให้ออร์บิทัลชั้นนอกสุด เกิดการ hybridization เพื่อเกิดเป็น ออร์บิทัลใหม่เรียกว่า hybrid orbitals ซึ่งจะมีชื่อเหมือนกัน มีระดับพลังงานเท่ากัน และมีการจัดเรียงตัวให้ไกลกันมากที่สุด สำหรับ C จะมีการเกิด hybridization ได้ 3 แบบ คือ sp 3 sp 2 และ sp hybrid orbitals ดังนี้ค่ะ (click mouse) เกิดการ Hybridization C มี 2 sp hybrid orbitals sp 3 1s1s C มี 4 sp 3 hybrid orbitals แบบที่ 1 s 1 ออร์บิทัล กับ p 3 ออร์บิทัล ผสมกัน เกิดเป็นออร์บิทัลลูกผสมใหม่ 4 ออร์บิทัล (4 hybride orbitals) ที่มีชื่อเหมือนกันเรียกว่า sp 3 hybrid orbital (click mouse ค่ะ ) sp 2 1s1s 2p2p sp2sp2 sp 1s1s 2p2p spsp สังเกตระดับพลังงานของ hybrid orbitals ที่เกิดใหม่ในแบบนั้นๆ จะเท่ากัน แบบที่ 2 s 1 ออร์บิทัล กับ p 2 ออร์บิทัล ผสมกัน เกิดเป็นออร์บิทัลลูกผสมใหม่ 3 ออร์บิทัล (3 hybrid orbitals) ที่มีชื่อเหมือนกันเรียกว่า sp 2 hybrid orbital (click mouse ค่ะ ) แบบที่ 3 s 1 ออร์บิทัล กับ p 1 ออร์บิทัล ผสมกัน เกิดเป็นออร์บิทัลลูกผสมใหม่ 2 ออร์บิทัล (2 hybrid orbitals) ที่มีชื่อเหมือนกันเรียกว่า sp hybrid orbital (click mouse ค่ะ ) สภาวะเร้า (Excited State) 1s1s 2s 2p P X P y P z 4/10 Click mouse ค่ะ แบบที่ 3 s 1 ออร์บิทัล กับ p 1 ออร์บิทัล ผสมกัน เกิดเป็นออร์บิทัลลูกผสมใหม่ 2 ออร์บิทัล (2 hybrid orbitals) ที่มีชื่อเหมือนกันเรียกว่า sp hybrid orbital (click mouse ค่ะ )

6 KKU - ขวัญใจ เป็นไงค่ะ พอจะเข้าใจ หรือยัง สรุป C จะมี hybrid orbital ได้ 3 แบบได้แก่ sp 3 เกิดจากการผสมของ 1 s กับ 3 p ออร์บิทัล sp 2 เกิดจากการผสมของ 1 s กับ 2 p ออร์บิทัล sp เกิดจากการผสมของ 1 s กับ 1 p ออร์บิทัล สังเกต เลขยกกำลังจะบอกจำนวนออร์ บิทัลที่ผสมกันได้ คราวนี้คงจะอยากรู้นะค่ะว่าแต่ละออร์บิทัล ลูกผสมที่เกิดใหม่นี้ มีรูปร่าง และจัดเรียงตัวกัน อย่างไร ไปกันเลยนะค่ะ (click mouse ค่ะ ) 5/10

7 KKU - ขวัญใจ s 1 ออร์บิทัล กับ p 3 ออร์บิทัล (1p x 1p y และ 1 p z ) ผสมกันเกิดเป็นออร์บิทัลลูกผสมใหม่ เรียกว่า sp 3 hybrid orbital มี 4 ออร์บิทัล (click mouse ค่ะ ) รูปร่างของ sp 3 Hybrid orbital S pxpx pzpz pypy + sp 3 Hybridization 4 sp 3 hybrid orbitals จะเห็นว่าแต่ละออร์บิทัลจะ จัดตัวเอง ให้ไกลกันมากที่สุด ซึ่งจะได้ รูปร่างเป็น tetrahedron ให้ click mouse ดู จากแบบจำลองค่ะ รูปจำลอง จะพบว่าแต่ละออร์บิทัล ทำ มุมกัน 109.5 o 109. 5 o 6/10

8 KKU - ขวัญใจ s 1 ออร์บิทัล กับ p 2 ออร์บิทัล (1p x และ 1 p z ) ผสมกันเกิดเป็นออร์บิทัลลูกผสมใหม่ เรียกว่า sp 2 hybrid orbital มี 3 ออร์บิทัล (click mouse ค่ะ ) รูปร่างของ sp 2 Hybrid orbital S pxpx pzpz pypy + sp 2 Hybridization 3 sp 2 hybrid orbitals 7/10 จะเห็นว่าแต่ละออร์บิทัลจะ จัดตัวเอง ให้ไกลกันมากที่สุด ซึ่งจะได้ รูปร่างเป็น สามเหลี่ยมแบนราบ (trigonal planar) โดยแต่ละออร์บิทัลทำมุม กัน 120 o (click mouse ค่ะ ) 120 o แต่อย่าลืมนะค่ะว่ายังมี p ออร์ บิทัล เหลืออีก 1 ออร์บิทัล ซึ่งจะอยู่ที่เดิม ไม่เปลี่ยนแปลง (click mouse ค่ะ ) pypy

9 KKU - ขวัญใจ s 1 ออร์บิทัล กับ p 1 ออร์บิทัล (1p x ) ผสมกันเกิดเป็นออร์บิทัลลูกผสมใหม่ เรียกว่า sp hybrid orbital มี 2 ออร์บิทัล (click mouse ค่ะ ) รูปร่างของ sp hybrid orbital S pxpx pzpz pypy + sp Hybridization 8/10 180 o 2 sp hybrid orbitals จะเห็นว่าแต่ละออร์บิทัลจะ จัดตัวเอง ให้ไกลกันมากที่สุด ซึ่งจะได้ รูปร่างเป็น เส้นตรง (linear) โดยแต่ละออร์บิทัลทำมุม กัน 180 o p y p z แต่อย่าลืมนะค่ะว่ายังมี p ออร์ บิทัล เหลืออีก 2 ออร์บิทัล (p y และ p z ) ซึ่งจะอยู่ที่เดิม ไม่เปลี่ยนแปลง (click mouse ค่ะ )

10 KKU - ขวัญใจ 9/10 หวังว่าคงจะมีความรู้เรื่องการเกิด orbital hybridization ทั้ง 3 แบบของ C แล้ว ถึงคราวที่ต้องมาดูกันว่าวาเลนท์อิเล็กตรอน ทั้ง 4 ของ C จะอยู่ในออร์บิทัลใดบ้าง (click mouse ค่ะ ) 4 31 sp 3 sp 3 sp 2 sp 2 + p y sp sp + p y + p z 2 11 6 C มี Configuration เป็น 1s 2, 2s 2, 2p 2 4 วาเลนท์อิเล็กตรอน

11 KKU - ขวัญใจ 10/10 sp 3 sp 2 sp Tetrahedr on (109.5 o ) ไฮบริดออร์บิทัล (Hybrid orbital) ความรู้ทั้งหมดนี้จะนำไปอธิบายการเกิดของสารอินทรีย์ ว่าแต่ละสารทำไมจึงมีโครงสร้างนั้นๆ สิ่งที่ไม่ควรลืมคือ รูปร่างของแต่ละแบบของ hybrid orbital และแต่ละแบบจะสร้างพันธะชนิดใด (click mouse ค่ะ ) Trigonal planar (120 o ) Linear (180 o ) โครงสร้าง (Structure) พันธะ (Bond) พันธะ เดี่ยว ( Single bond) พันธะคู่ (Double bond) พันธะ สาม (Triple bond) คงจะเข้าใจเรื่อง hybrid orbital ของ C แล้วนะค่ะ คราวนี้ไปดูตัวอย่างของการเกิด สารอินทรีย์ ในหัวข้อ ไฮบริไดเซชันของมีเทน และสารอื่นๆ ได้เลยค่ะ


ดาวน์โหลด ppt KKU - ขวัญใจ ไฮบริไดเซชัน ( Hybridization) ไฮบริไดเซชันคืออะไรค่ะ ? สวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีค่ะ ก่อนอื่นจะต้องรู้ความหมายของออร์บิทัลก่อน ถ้ายังไม่รู้ให้ไปดูหัวข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google