งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้ ศ 41102 เรื่อง ความงามของศิลปะด้าน จิตรกรรม โดย นายสมพงษ์ ถาวรโชติวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระ บรมราชูปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้ ศ 41102 เรื่อง ความงามของศิลปะด้าน จิตรกรรม โดย นายสมพงษ์ ถาวรโชติวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระ บรมราชูปถัมภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนรู้ ศ 41102 เรื่อง ความงามของศิลปะด้าน จิตรกรรม โดย นายสมพงษ์ ถาวรโชติวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระ บรมราชูปถัมภ์

2 ผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ แสดงออกถึงการรับรู้ ความงามจาก ธรรมชาติ ศิลปะและ สิ่งแวดล้อม แสดงออกถึงการรับรู้ ความงามจาก ธรรมชาติ ศิลปะและ สิ่งแวดล้อม

3 เทคนิคการเขียน ภาพสีโปสเตอร์ สีโปสเตอร์เป็นสีทึบแสง เรียบ มีลักษณะด้านสามารถ ระบายทับซ้อนกันได้หลาย ครั้ง และเก็บตกแต่ง รายละเอียดหรือเขียนลวดลาย ได้ง่าย สีโปสเตอร์เป็นสีทึบแสง เรียบ มีลักษณะด้านสามารถ ระบายทับซ้อนกันได้หลาย ครั้ง และเก็บตกแต่ง รายละเอียดหรือเขียนลวดลาย ได้ง่าย

4 การไล่น้ำหนักของสี โปสเตอร์ 1. การไล่น้ำหนักแบบสีเดียว เป็น การระบายสีแบบไล่น้ำหนักหรือไล่ โทนสีโดยการผสมสีขาว เช่น ผสมสีขาวมากก็จะเป็นสีอ่อนมาก 1. การไล่น้ำหนักแบบสีเดียว เป็น การระบายสีแบบไล่น้ำหนักหรือไล่ โทนสีโดยการผสมสีขาว เช่น ผสมสีขาวมากก็จะเป็นสีอ่อนมาก

5 2. การไล่น้ำหนักแบบหลายสี เป็น การระบายสีโดยใช้ความเข้มของสี ที่แตกต่างกันมาจัดวางด้วยกัน เช่น การใช้สีโทนร้อน เหลือง ส้ม แดง หรือสีโทนเย็น เหลือง เขียว น้ำเงิน

6

7 คุณสมบัติของ สี คุณสมบัติของ สี 1. ฮิว ( HUE ) 1. ฮิว ( HUE ) สีแท้ สีแท้ 2. ทินท์ ( TINT ) 2. ทินท์ ( TINT ) สีแท้ผสม ขาว สีแท้ผสม ขาว 3. โครมา ( CHROMA ) 3. โครมา ( CHROMA ) สีแท้ผสมดำ สีแท้ผสมดำ

8 คุณสมบัติของสี คุณสมบัติของสี 1. ฮิว ( HUE ) คือสีแท้ที่ ยังไม่ผสม 1. ฮิว ( HUE ) คือสีแท้ที่ ยังไม่ผสม กับสีอื่น กับสีอื่น 2. ทินท์ ( TINT ) คือสีที่ ผสมสีขาว 2. ทินท์ ( TINT ) คือสีที่ ผสมสีขาว 3. โครมา ( CHROMA ) สีที่ผสมกัน 3. โครมา ( CHROMA ) สีที่ผสมกัน ระหว่างสีแท้ และ สีเทา หรือสีแท้ ระหว่างสีแท้ และ สีเทา หรือสีแท้ หลายสีผสมกัน หลายสีผสมกัน

9 คุณค่าของสี ( VALUE ) คุณค่าของสี ( VALUE ) คือสีแท้ทุกสีผสมสีขาว และดำ คือสีแท้ทุกสีผสมสีขาว และดำ ลดคุณค่าจากสีแท้แก่ไล่ ไปจนถึงสีที่อ่อนที่สุด ด้วยการผสม สีขาว ลดคุณค่าจากสีแท้แก่ไล่ ไปจนถึงสีที่อ่อนที่สุด ด้วยการผสม สีขาว เพิ่มคุณค่าจากสีแท้ที่ไล่ ไปจนถึงสีที่แก่ที่สุด ด้วย การผสม สีดำ เพิ่มคุณค่าจากสีแท้ที่ไล่ ไปจนถึงสีที่แก่ที่สุด ด้วย การผสม สีดำ

10 การสร้างสรรค์ผลงานด้าน จิตรกรรม ด้วยวิธีการลด - เพิ่มคุณค่าของ สี การลดคุณค่าของสีคือการทำให้สี อ่อนลงโดยใช้สีขาวผสม การเพิ่มคุณค่าของสีคือการทำให้สี เข้มขึ้นโดยใช้สีดำผสม

11 คุณค่าของสี ( VALUE )

12 การลดและการเพิ่ม คุณค่าของสี

13

14

15

16

17

18

19 วงจรสี วงจ รสี

20 สีขั้นที่ 1 ( PRIMARY COLOURS ) สีขั้นที่ 1 ( PRIMARY COLOURS ) คือสีแท้ 3 สี ประกอบด้วย สีแดง คือสีแท้ 3 สี ประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน ซึ่ง เรียกว่า แม่สี สีเหลือง สีน้ำเงิน ซึ่ง เรียกว่า แม่สี

21 สีขั้นที่ 2 คือการผสม กันของสี สีขั้นที่ 2 คือการผสม กันของสี ขั้นที่ 1 ทีละคู่ จะได้สี เพิ่มขึ้นอีก ขั้นที่ 1 ทีละคู่ จะได้สี เพิ่มขึ้นอีก 3 สี คือ 3 สี คือ สีแดง + สีเหลือง = สีส้ม สีแดง + สีเหลือง = สีส้ม สีน้ำเงิน + สีเหลือง = สีเขียว สีน้ำเงิน + สีเหลือง = สีเขียว สีแดง + สีน้ำเงิน = สีม่วง สีแดง + สีน้ำเงิน = สีม่วง

22 สีขั้นที่ 2

23

24 การเกิดคู่สีตรงข้าม ขั้นที่ 1 แม่สี ขั้นที่ 2 เกิดจากสีที่ ผสมจากขั้นที่ 1

25 สีขั้นที่ 3 คือการนำสีขั้น ที่ 1 และ 2 สีขั้นที่ 3 คือการนำสีขั้น ที่ 1 และ 2 มาผสมกัน ทีละคู่ ได้สี เพิ่มขึ้น 6 สี มาผสมกัน ทีละคู่ ได้สี เพิ่มขึ้น 6 สี สีเหลือง + สีส้ม = สี ส้มเหลือง สีเหลือง + สีส้ม = สี ส้มเหลือง สีแดง + สีส้ม = สี ส้มแดง สีแดง + สีส้ม = สี ส้มแดง สีแดง + สีม่วง = สี ม่วงแดง สีแดง + สีม่วง = สี ม่วงแดง สีน้ำเงิน + สีม่วง = สี ม่วงน้ำเงิน สีน้ำเงิน + สีม่วง = สี ม่วงน้ำเงิน

26 สีน้ำเงิน + สีเขียว = สี เขียวน้ำเงิน สีน้ำเงิน + สีเขียว = สี เขียวน้ำเงิน สีเหลือง + สีเขียว = สี เขียวเหลือง สีเหลือง + สีเขียว = สี เขียวเหลือง คุณสมบัติ ของสี

27 สีขั้นที่ 3

28 วรรณะของสี สีเย็น สี ร้อน

29 สีคู่ตรงข้าม

30

31

32

33

34

35 สีโทนร้อน - สีโทน เย็น

36

37

38

39

40


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้ ศ 41102 เรื่อง ความงามของศิลปะด้าน จิตรกรรม โดย นายสมพงษ์ ถาวรโชติวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระ บรมราชูปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google