งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม R base บน Window 1. โหลดโปรแกรม R base เวอร์ชั่น 2.9.2 2. กด Next.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม R base บน Window 1. โหลดโปรแกรม R base เวอร์ชั่น 2.9.2 2. กด Next."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม R base บน Window 1. โหลดโปรแกรม R base เวอร์ชั่น 2.9.2 2. กด Next

2 3. กด Next > เพื่อดำเนินการต่อ

3 4. เลือกแฟ้ม ที่ต้องบันทึก และ คลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ

4 5. เลือก Component แล้ว คลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ

5 6. เลือก No เพื่อดำเนินการต่อ

6 7. เลือกแฟ้มข้อมูล แล้ว คลิก Next

7 8. เลือกการดำเนินการที่ต้องการ แล้ว คลิก Next

8 9. ดำเนินการ Installing

9 10. เสร็จสิ้นการดำเนินการ

10 โปรแกรม R เป็นโปรแกรมที่รันในเทอร์มินอล. หลังจากที่เริ่มทำงาน แล้วจะแสดงพรอมต์ ">". จะลองใช้ฟังก์ชัน demo() เพื่อ ดูว่าโปรแกรมทำอะไรได้บ้างหรือง่ายๆเริ่มจากคำสั่ง help() ก่อน, โปรแกรมก็จะแสดงวิธีใช้อย่างง่ายๆ. ข้อมูล ทุกอย่างใน R จะถือเป็นวัตถุหมด. และคำสั่งต่างๆต้อง เขียนเป็นชื่อฟังก์ชันและมีเครื่องหมายวงเล็บเสมอ. จะมี บางครั้งที่มี shortcut เช่น "? " ใช้แทน help() ในบางครั้ง, เช่นถ้าจะดูว่าฟังก์ชัน c() ใช้อย่างไรก็พิมพ์ "?c" หรือ "help(c)".

11 วิธีใช้จะแสดงในเทอร์มินอลโดยมีเพจเจอร์ (less) เป็น ตัวดูเอกสาร. ถ้าต้องการเลิดดูวิธีใช้ก็กด "q" เหมือนการ จบทำงานคำสั่ง less ธรรมดา.

12 โปรแกรม R จะประกอบด้วยแพ็กเกจต่างๆ ซึ่งดูชื่อแพ็กเกจที่ใช้ได้ด้วยฟังก์ชัน library(). แพ็กเกจหลักที่ใช้โดปริยายคือ base จะประกอบด้วย ฟังก์ชันหลักๆเช่น c() สำหรับสร้างเวกเตอร์หรือลิส. ถ้า จะดูวิธีใช้ฟังก์ชันต่างๆของแพ็กเกจทำได้โดยใช้ฟังก์ชัน "help(package=base)" แสดงฟังก์ชันต่างๆที่แพ็กเกจ นั้นเตรียมไว้ให้. แล้ว help( ชื่อฟังก์ชัน ) ต่อไปเพื่อดู รายละเอียด.

13 ฟังก์ชันพื้นฐาน ฟังก์ชัน c() ใช้สร้างเวกเตอร์หรือลิส เช่น เครื่องหมาย <- เป็นการใส่ค่าในตัวแปร. ฟังก์ชัน rnorm() ใช้สร้างค่าสุ่ม. c(1,2,3) เป็นการสร้าง เวกเตอร์ที่มีส่วนประกอบ 3 มิติ.

14 ฟังก์ชัน cbind() เป็นการเอาคอลัมน์มารวมกัน จากตัวอย่าง rnorm(3) ตัวแรกจะให้ค่า 0.4116171, 0.2220816, 1.1188849, rnorm(3) ตัวที่สองให้ค่า 1.3162124, 0.6748176, 0.6240293. cbind() เอาค่า เหล่านั้นมารวมกันในแนวของการรวมคอลัมน์. คำสั่ง det() ไว้หา determinant ของเมตริกซ์.

15 ใช้แพ็กเกจ สมมติว่าจะใช้ฟังก์ชัน fanny (fuzzy clustering) แยกข้อมูลเวกเตอร์เป็นกลุ่มๆโดยอัตโนมัติต้องรู้ก่อน ว่า fanny เป็นฟังก์ชันในแพ็กเกจ cluster. ต้อง เรียกใช้แพ็กเกจ cluster ก่อนจึงจะใช้ fanny ได้.

16


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม R base บน Window 1. โหลดโปรแกรม R base เวอร์ชั่น 2.9.2 2. กด Next.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google