งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม R base บน Window

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม R base บน Window"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม R base บน Window
2 .กด Next

2 3. กด Next > เพื่อดำเนินการต่อ

3 4. เลือกแฟ้ม ที่ต้องบันทึก และ คลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ

4 5. เลือก Component แล้ว คลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ

5 6. เลือก No เพื่อดำเนินการต่อ

6 7. เลือกแฟ้มข้อมูล แล้ว คลิก Next

7 8. เลือกการดำเนินการที่ต้องการ แล้ว คลิก Next

8 9. ดำเนินการ Installing

9 10. เสร็จสิ้นการดำเนินการ

10 โปรแกรม R เป็นโปรแกรมที่รันในเทอร์มินอล. หลังจากที่เริ่มทำงานแล้วจะแสดงพรอมต์ ">". จะลองใช้ฟังก์ชัน demo() เพื่อดูว่าโปรแกรมทำอะไรได้บ้างหรือง่ายๆเริ่มจากคำสั่ง help() ก่อน, โปรแกรมก็จะแสดงวิธีใช้อย่างง่ายๆ. ข้อมูลทุกอย่างใน R จะถือเป็นวัตถุหมด. และคำสั่งต่างๆต้องเขียนเป็นชื่อฟังก์ชันและมีเครื่องหมายวงเล็บเสมอ. จะมีบางครั้งที่มี shortcut เช่น "? " ใช้แทน help() ในบางครั้ง, เช่นถ้าจะดูว่าฟังก์ชัน c() ใช้อย่างไรก็พิมพ์ "?c" หรือ "help(c)".

11 วิธีใช้จะแสดงในเทอร์มินอลโดยมีเพจเจอร์ (less) เป็นตัวดูเอกสาร
วิธีใช้จะแสดงในเทอร์มินอลโดยมีเพจเจอร์ (less) เป็นตัวดูเอกสาร. ถ้าต้องการเลิดดูวิธีใช้ก็กด "q" เหมือนการจบทำงานคำสั่ง less ธรรมดา.

12 โปรแกรม R จะประกอบด้วยแพ็กเกจต่างๆ ซึ่งดูชื่อแพ็กเกจที่ใช้ได้ด้วยฟังก์ชัน library().
แพ็กเกจหลักที่ใช้โดปริยายคือ base จะประกอบด้วยฟังก์ชันหลักๆเช่น c() สำหรับสร้างเวกเตอร์หรือลิส. ถ้าจะดูวิธีใช้ฟังก์ชันต่างๆของแพ็กเกจทำได้โดยใช้ฟังก์ชัน "help(package=base)" แสดงฟังก์ชันต่างๆที่แพ็กเกจนั้นเตรียมไว้ให้. แล้ว help(ชื่อฟังก์ชัน) ต่อไปเพื่อดูรายละเอียด.

13 ฟังก์ชัน c() ใช้สร้างเวกเตอร์หรือลิส เช่น
ฟังก์ชันพื้นฐาน ฟังก์ชัน c() ใช้สร้างเวกเตอร์หรือลิส เช่น เครื่องหมาย <- เป็นการใส่ค่าในตัวแปร. ฟังก์ชัน rnorm() ใช้สร้างค่าสุ่ม. c(1,2,3) เป็นการสร้างเวกเตอร์ที่มีส่วนประกอบ 3 มิติ.

14 ฟังก์ชัน cbind() เป็นการเอาคอลัมน์มารวมกัน
จากตัวอย่าง rnorm(3) ตัวแรกจะให้ค่า , , , rnorm(3) ตัวที่สองให้ค่า , , cbind() เอาค่าเหล่านั้นมารวมกันในแนวของการรวมคอลัมน์. คำสั่ง det() ไว้หา determinant ของเมตริกซ์.

15 ใช้แพ็กเกจ สมมติว่าจะใช้ฟังก์ชัน fanny (fuzzy clustering) แยกข้อมูลเวกเตอร์เป็นกลุ่มๆโดยอัตโนมัติต้องรู้ก่อนว่า fanny เป็นฟังก์ชันในแพ็กเกจ cluster. ต้องเรียกใช้แพ็กเกจ cluster ก่อนจึงจะใช้ fanny ได้.

16


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม R base บน Window

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google