งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของแต่ละข้อ เริ่มทำแบบทดสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของแต่ละข้อ เริ่มทำแบบทดสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของแต่ละข้อ เริ่มทำแบบทดสอบ

3 1. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการเปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ ก คลิกเมาส์ 1 ครั้ง ข ใส่แผ่นดิสก์ ค กดปุ่มเพาเวอร์ (Power) ง กดปุ่มรีเซ็ท (Reset) ย้อนกลับ ก ข ค ง

4 ถูกต้องแล้ว...... ยอดเยี่ยม เลยค่ะ ถูกต้องแล้ว...... ยอดเยี่ยม เลยค่ะ ย้อนกลับ

5 ไม่ถูกต้องนะครับ... ลองทำใหม่อีก ครั้งครับ... ไม่ถูกต้องนะครับ... ลองทำใหม่อีก ครั้งครับ... ย้อนกลับ

6 2. ปุ่มเพาเวอร์ จะอยู่ที่ส่วนใดของ คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ ซีพียู เมาส์ จอภาพ ย้อนกลับ ก ข ค ง

7 ถูกต้องแล้ว...... ยอดเยี่ยม เลยค่ะ ถูกต้องแล้ว...... ยอดเยี่ยม เลยค่ะ ย้อนกลับ

8 ไม่ถูกต้องนะครับ... ลองทำใหม่อีก ครั้งครับ... ไม่ถูกต้องนะครับ... ลองทำใหม่อีก ครั้งครับ... ย้อนกลับ

9 3. ถ้าต้องการใช้ตัวอักษรแถวบนต้อง กดที่แป้นใด Shift Delete Insert Home ย้อนกลับ ก ข ค ง

10 ถูกต้องแล้ว...... ยอดเยี่ยม เลยค่ะ ถูกต้องแล้ว...... ยอดเยี่ยม เลยค่ะ ย้อนกลับ

11 ไม่ถูกต้องนะครับ... ลองทำใหม่อีก ครั้งครับ... ไม่ถูกต้องนะครับ... ลองทำใหม่อีก ครั้งครับ... ย้อนกลับ

12 4. เมื่อเราต้องการจบการทำงานของ โปรแกรมหรือยกเลือกคำสั่ง ต้องกดที่แป้นใด Shift F1 ESC Caps Lock ย้อนกลับ ก ข ค ง

13 ถูกต้องแล้ว...... ยอดเยี่ยม เลยค่ะ ถูกต้องแล้ว...... ยอดเยี่ยม เลยค่ะ ย้อนกลับ

14 ไม่ถูกต้องนะครับ... ลองทำใหม่อีก ครั้งครับ... ไม่ถูกต้องนะครับ... ลองทำใหม่อีก ครั้งครับ... ย้อนกลับ

15 5. เราจะกดที่แป้น Backspace เพื่ออะไร ป้อนข้อมูลเข้าเครื่อง ขอความช่วยเหลือ เลื่อนภาพไปทางซ้าย ลบอักษรทางซ้าย ย้อนกลับ ก ข ค ง

16 ถูกต้องแล้ว...... ยอดเยี่ยม เลยค่ะ ถูกต้องแล้ว...... ยอดเยี่ยม เลยค่ะ ย้อนกลับ

17 ไม่ถูกต้องนะครับ... ลองทำใหม่อีก ครั้งครับ... ไม่ถูกต้องนะครับ... ลองทำใหม่อีก ครั้งครับ... ย้อนกลับ

18 6. การกดปุ่มที่เมาส์ เรียกว่าอะไร เคส คลิก พอย บอล ก.ก. ข.ข. ค.ค. ง.ง. ย้อนกลับ

19 ถูกต้องแล้ว...... ยอดเยี่ยม เลยค่ะ ถูกต้องแล้ว...... ยอดเยี่ยม เลยค่ะ ย้อนกลับ

20 ไม่ถูกต้องนะครับ... ลองทำใหม่อีก ครั้งครับ... ไม่ถูกต้องนะครับ... ลองทำใหม่อีก ครั้งครับ... ย้อนกลับ

21 7. ข้อใดคือการดับเบิลคลิกที่เมาส์ กดนิ้วชี้ที่ปุ่มซ้าย 1 ครั้ง กดนิ้วกลางที่ปุ่มขวา 1 ครั้ง กดนิ้วชี้ที่ปุ่มซ้าย 2 ครั้ง ติดๆ กัน กดนิ้วกลางที่ปุ่มซ้าย 2 ครั้ง ติดๆ กัน ก.ก. ข.ข. ค.ค. ง.ง.

22 ถูกต้องแล้ว...... ยอดเยี่ยม เลยค่ะ ถูกต้องแล้ว...... ยอดเยี่ยม เลยค่ะ ย้อนกลับ

23 ไม่ถูกต้องนะครับ... ลองทำใหม่อีก ครั้งครับ... ไม่ถูกต้องนะครับ... ลองทำใหม่อีก ครั้งครับ... ย้อนกลับ

24 8. ไอคอน (Icon) คืออะไร ส่วนที่ชี้บอกตำแหน่งการเรียกใช้งาน รูปเล็กๆ ใช้แทนคำสั่ง ปุ่มสำหรับเรียกใช้โปรแกรม ส่วนที่แสดงชื่อโปรแกรม ก.ก. ข.ข. ค.ค. ง.ง.

25 ถูกต้องแล้ว...... ยอดเยี่ยม เลยค่ะ ถูกต้องแล้ว...... ยอดเยี่ยม เลยค่ะ ย้อนกลับ

26 ไม่ถูกต้องนะครับ... ลองทำใหม่อีก ครั้งครับ... ไม่ถูกต้องนะครับ... ลองทำใหม่อีก ครั้งครับ... ย้อนกลับ

27 9. ถ้าเราต้องการเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ เราต้องเลื่อนเมาส์ให้ชี้ที่ปุ่มใด Start Taskbar Enter Caps Lock ก.ก. ข.ข. ค.ค. ง.ง. ย้อนกลับ

28 ถูกต้องแล้ว...... ยอดเยี่ยม เลยค่ะ ถูกต้องแล้ว...... ยอดเยี่ยม เลยค่ะ ย้อนกลับ

29 ไม่ถูกต้องนะครับ... ลองทำใหม่อีก ครั้งครับ... ไม่ถูกต้องนะครับ... ลองทำใหม่อีก ครั้งครับ... ย้อนกลับ

30 10. ข้อใด เป็นขั้นตอนในการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ Start  Icon  shut down Start  Power  End Shut down  Start  Ok Start  OK  Shut down ก.ก. ข.ข. ค.ค. ง.ง. ย้อนกลับ ไชโย... สอบ เสร็จแล้วจ้า....

31 ถูกต้องแล้ว...... ยอดเยี่ยม เลยค่ะ ถูกต้องแล้ว...... ยอดเยี่ยม เลยค่ะ ย้อนกลับ

32 ไม่ถูกต้องนะครับ... ลองทำใหม่อีก ครั้งครับ... ไม่ถูกต้องนะครับ... ลองทำใหม่อีก ครั้งครับ... ย้อนกลับ

33 สวัสดี กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของแต่ละข้อ เริ่มทำแบบทดสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google