งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเลขฐานสอง โดย นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑล รหัสนิสิต 5414600546 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดย นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑล รหัสนิสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเลขฐานสอง โดย นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑล รหัสนิสิต 5414600546 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดย นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑล รหัสนิสิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเลขฐานสอง โดย นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑล รหัสนิสิต 5414600546 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดย นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑล รหัสนิสิต 5414600546 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

2 สวัสดีครับ คุณครูภา สวัสดีจ้า!! เลขฐานสอง ต่างกับฐานสิบ อย่างไรครับ ครูจะอธิบาย ให้ฟังนะจ๊ะ

3 ระบบเลขฐาน • ระบบเลขฐานสิบ – เป็นระบบที่มีตัวเลขอยู่ 10 ตัวคือ 0 – 9 • ระบบเลขฐานสอง – เป็นระบบที่มีตัวเลขอยู่เพียงแค่ 2 ตัว คือ 0 และ 1 3

4 เข้าใจ concept ของเลขฐาน รียังจ๊ะ เข้าใจ concept ของเลขฐาน รียังจ๊ะ เข้าใจแล้ว ครับ แล้วการนับ เลขฐานสอง ต่างกับฐานสิบ ?? เลขฐานทุกระบบ เหมือนกัน หลักการ คือ ถ้าเต็มหลักก็จะทด ไปหลักที่มากกว่า

5 + 1 0 1 + 11 1 0 ถ้าในความเข้าใจของ เรา 1 + 1 = 2 ซึ่งใน เลขฐานสอง เลขสูง สุดแต่ละหลักคือ 1 จึง ต้องทดไปหลักถัดไป

6 • การนับเลข 6 0 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 หลักแรกเต็ม จึงต้องทดข้ามไปหลักถัดไป หลักแรกกลายเป็น 0 หลักที่สองมีค่าเป็น 1 สองหลักแรกเต็ม จึงต้องมีการทดข้ามไปหลักที่สาม สองหลักแรกกลายเป็น 0 หลักที่สามมีค่าเป็น 1 สามหลักแรกเต็ม จึงต้องทดข้ามไปหลักที่สี่ สามหลักแรกกลายเป็น 0 หลักที่สี่มีค่าเป็น 1

7 1 1 0 0 1 0 Least Significant Bit (LSB) Most Significant Bit (MSB) การนับหลักของตัวเลขในระบบเลขฐานสอง – บิตที่มีค่าความสำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Bit – LSB) อยู่ทางขวาสุด – บิตที่มีค่าความสำคัญมากที่สุด (Most Significant Bit – MSB) อยู่ทางซ้ายสุด – ตัวอย่าง

8 ไม่ยากครับ เราเทียบค่าระหว่าง เลขฐานสองกับฐาน สิบได้มั๊ยครับ ?? นับเลขของ เลขฐานสองไม่ ยากใช่มั๊ย ได้สิคะ เราสามารถ แปลงเลขระหว่างฐาน สิบและฐานสองได้

9 การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ – การกระจายค่าประจำหลัก ตัวอย่าง (10111) 2 มีค่าเท่ากับเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ วิธีทำ (10111) 2 = 1x2 4 + 0x2 3 + 1x2 2 + 1x2 1 + 1x2 0 = 16 + 0 + 4 + 2 + 1 = 23 10 9

10 ทดสอบ (110110) 2 มีค่าเท่ากับเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ 10 วิธีทำ (110110) 2 = 1x2 5 + 1x2 4 + 0x2 3 + 1x2 2 +1x2 1 + 0x2 0 = 32 + 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 54 10 ทำถูกกันรึเปล่าคะ ^.^

11 • การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง การหารด้วย 2 แล้วจดค่าเศษจากการหารไว้ จนกระทั่งหารไม่ได้อีกแล้ว จากนั้นนำเศษ จากการหาร แต่ละครั้ง มาไล่ลำดับจากล่างขึ้นไปหาค่าบนสุด ผลลัพธ์ ที่ได้จะเท่ากับค่าในเลขฐานสอง 11 ลักษณะดังนี้ =>

12 12 ตัวอย่าง 26 10 มีค่าเท่ากับเท่าไรในระบบเลขฐานสอง วิธีทำ ดังนั้น 26 10 จึงมีค่าเท่ากับ 11010 2 12

13 13 ทดสอบ – 36 10 มีค่าเท่ากับเท่าไรในระบบเลขฐานสอง • 100100 2 – 17 10 มีค่าเท่ากับเท่าไรในระบบเลขฐานสอง • 10001 2 – 71 10 มีค่าเท่ากับเท่าไรในระบบเลขฐานสอง • 1000111 2

14 ใช่ครับ ขอบคุณครูภา มากนะครับ สวัสดีครับ ขอบคุณครูภา มากนะครับ สวัสดีครับ แปลงเลขฐานสอง และฐานสิบได้ แล้วใช่มั๊ยคะ ด้วยความยินดีค่ะ ^.^ สวัสดีจ้า

15 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระบบเลขฐานสอง โดย นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑล รหัสนิสิต 5414600546 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดย นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑล รหัสนิสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google