งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1/4 KKU- ขวัญ ใจ Electrophilic Substitution of Benzene E+E+ H H H H H H + H + H H H H H E เป็นปฏิกิริยาการแทนที่ H ด้วย Electrophile (E + ) จึงต้องทบทวนความหมายของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1/4 KKU- ขวัญ ใจ Electrophilic Substitution of Benzene E+E+ H H H H H H + H + H H H H H E เป็นปฏิกิริยาการแทนที่ H ด้วย Electrophile (E + ) จึงต้องทบทวนความหมายของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1/4 KKU- ขวัญ ใจ Electrophilic Substitution of Benzene E+E+ H H H H H H + H + H H H H H E เป็นปฏิกิริยาการแทนที่ H ด้วย Electrophile (E + ) จึงต้องทบทวนความหมายของ Electrophile ก่อน E + = Electrophile + loveElectron

3 2/4 KKU- ขวัญ ใจ กลไกการเกิดปฏิกิริยา (Mechanism) 1. การแตกพันธะแบบ Heterolytic cleavage ก่อน ( ทบทวนนะจ๊ะ ) 2. ทุกขั้นในการแตกพันธะต้องรู้ว่า atom ใดเป็น ประจุ + ( ขาด e) หรือ  ( ได้ e) 3. Electron หรือ - เท่านั้นเป็นตัวเคลื่อนที่ไปหาประจุ + (+ ต้องไม่เคลื่อนที่ ) 4. Atom ใดที่มีประจุจะพยายามทำให้ตัวเองเป็นกลางเสมอ ถ้า - เจอ + ต่างอะตอมกันจะเกิดการสร้างพันธะใหม่ขึ้น ถ้า - เจอ + บนอะตอมเดียวกันประจุจะหายไปคือเป็นกลาง ต้องมีความรู้เรื่อง ลูกศรจึงออกจากอิเล็คตรอน ( ประจุ - หรือ พันธะคู่ หรือ lone pair electron) ไปหา + เสมอ

4 3/4 KKU- ขวัญ ใจ H E + H E+E+ 1. Addition H E + กลไกของปฏิกิริยามีสองขั้นตอนคือ 1. เกิดปฏิกิริยา Addition โดยอิเล็กตรอนออกจากพันธะคู่ไปหา E + ทำให้เกิด C+ ทำให้อิเล็กตรอนจากพันธะคู่เกิด delocalization 2. H + หลุดออกจาก C เพื่อให้เกิดเป็นพันธะคู่ + delocalization H E + H E E +H++H+ 2. Elimination

5 4/4 KKU- ขวัญ ใจ ซึ่ง E + = Br +, NO 2 +, SO 3 H +, R + และ RC=O + ต้องกลับไปทบทวนว่า E + เหล่านี้เกิดจากอะไร จะได้รู้ว่าประจุ + อยู่ที่อะตอมใด และลองหัดเขียนดูจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1/4 KKU- ขวัญ ใจ Electrophilic Substitution of Benzene E+E+ H H H H H H + H + H H H H H E เป็นปฏิกิริยาการแทนที่ H ด้วย Electrophile (E + ) จึงต้องทบทวนความหมายของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google