งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจัดการคลังข้อสอบ ส่วนกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจัดการคลังข้อสอบ ส่วนกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจัดการคลังข้อสอบ ส่วนกลาง http://qbank.ny-thailand.net

2 รหัสโรงเรียนคือ 170152 + รหัสกลุ่มสาระ ภาษาไทย คือ 1 + คนที่ 1 ชื่อผู้ใช้คือ : 17015211 รหัสผ่านคือ : password

3

4 รหัสกลุ่มสาระวิชา  ภาษาไทย 10( วิชาการ ) 11-19( อาจารย์ภาษาไทย 1-9)  คณิตศาสตร์ 20( วิชาการ ) 21-29( อาจารย์คณิตศาสตร์ 1-9)  วิทยาศาสตร์ 30-39  สังคมศึกษา 40-49  ศิลปะ 50-59  สุขศึกษา 60-69  การงานอาชีพ 70-79  ภาษาต่างประเทศ 80-89

5 วิธีการนำเข้าข้อสอบ • 1 การเพิ่มข้อสอบแบบทีละข้อ • 2 การนำเข้าชุดข้อสอบจาก Word

6 1. การเพิ่มข้อสอบแบบทีละข้อ เป็นวิธีการพิมพ์ข้อสอบผ่านหน้าจอโปรแกรม โดย คุณครูสามารถทำการระบุในเรื่องของตัวชี้วัด สาระ และ มาตรฐานได้ตามที่คุณครูต้องการ

7 1. การเพิ่มข้อสอบแบบทีละข้อ ( ต่อ ) สุ่ม • สุ่มตัวเลือก โปรแกรมจะทำการสุ่มตัวเลือกให้ทุกครั้งเมื่อ ข้อสอบข้อนั้นถูกบันทึกจัดเก็บ • ไม่สุ่มเลือก ใช้ในกรณีข้อสอบข้อนั้น มีตัวเลือกประเภท ถูกทุก ข้อ หรือ ถูกทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2 คำถาม ตัวเลือกและเฉลย • ระบุรายละเอียดข้อสอบ โดยการพิมพ์คำถาม และ ตัวเลือก พร้อมคำอธิบายเฉลย ดังภาพ

8 วิธีการแทรกรูปภาพ จุดกลมข้างหลังคำถาม ตัวเลือก และคำอธิบายเฉลย : เป็น จุดสำหรับข้อสอบที่ต้องใส่ในเรื่องของรูปภาพ

9 วิธีการแทรกรูปภาพ ( ต่อ )

10 • เมื่อจัดตำแหน่งรูปแบบรูปภาพตามที่ต้องการเสร็จ เรียบร้อย คลิกที่ปุ่ม เพื่อให้รูปภาพที่จะทำการแทรกกลับไปยังช่องคำถาม เหมือนเดิม • เมื่อพิมพ์ข้อสอบเสร็จแล้ว ให้กดที่ เพื่อดู ตัวอย่างข้อสอบ • พร้อมตรวจทานความถูกต้อง ก่อนทำการ

11 2. การนำเข้าชุดข้อสอบจาก Word การนำเข้าสอบเป็นชุดครั้งละหลาย ๆ ข้อ มี ขั้นตอนการเตรียมข้อสอบ จาก Word ดังต่อไปนี้ 1) ขนาดตัวอักษรใช้ Angsananew18 2) คำถาม ห้ามใช้ตัวพิมพ์หนา 3) ห้ามมีเส้นแบ่งกลาง คำอธิบาย คำชี้แจง หัว กระดาษข้อสอบ สัญลักษณ์ตราโรงเรียน ( ในกรณีที่จะนำ ข้อสอบเก่าที่เคยทำการสอบไปแล้วมานำเข้า ) 4) ให้มีเฉพาะตัวข้อสอบ ที่มีแต่ คำถาม และตัวลือก 4 ตัวเลือกเท่านั้น 5) ข้อที่เฉลย หรือ ตัวเลือกที่ถูกให้นำมาไว้ที่ข้อ ก. ทุกข้อ เพราะการนำเข้าข้อสอบเป็นชุด ด้วยไฟล์ Word นี้ จะไม่มีให้ระบุตัวเลือกเฉลย เหมือนเวลาที่นำเข้าข้อสอบ แบบทีละข้อ ดังนั้น การนำเข้าด้วยไฟล์ Word โปรแกรมจะ บันทึกให้ ข้อ ก. คือข้อที่ถูกต้อง “ แต่เมื่อนำเข้าคลังแล้วโปรแกรมจะ สลับตัวเลือกให้อัตโนมัติ ”

12 2. การนำเข้าชุดข้อสอบจาก Word วิธีการพิมพ์ข้อสอบ คำถาม : ให้พิมพ์ เลขข้อจุด เคาะวรรค 1 ครั้ง แล้ว พิมพ์คำถาม ตัวเลือก : ทำเช่นเดียวกัน พิมพ์ ก จุด เคาะวรรค 1 ครั้ง แล้วพิมพ์ตัวเลือก ตัวเลือกที่ถูกต้องวางไว้ที่ข้อ ก. เสมอ ตัวอย่างข้อสอบที่พิมพ์ 1. ประเทศในไทยมีกี่จังหวัด ก. 77 จังหวัด ข. 76 จังหวัด ค. 75 จังหวัด ง. 74 จังหวัด

13 2. การนำเข้าชุดข้อสอบจาก Word

14

15 วิธีการค้นหาข้อสอบ คุณครูสามารถค้นหาข้อสอบที่เก็บเอาไว้มา แก้ไข ระบุสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด เพื่อนำไปใช้ต่อได้ โดยมีวิธีการค้นหาดังต่อไปนี้

16 วิธีการค้นหาข้อสอบ ภาพตัวอย่างจากการค้นหาข้อสอบ

17 รายงานข้อสอบตามตัวชี้วัด

18 รายงานข้อสอบตามมาตรฐาน

19 ข้อสอบตามตัวชี้วัดทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt ระบบจัดการคลังข้อสอบ ส่วนกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google