งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1/2 KKU- ขวัญ ใจ Organic Intermediat e ในการเกิดปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ จะต้องเกี่ยวข้องกับ การแตกพันธะ (bond breaking) และการสร้างพันธะ (bond forming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1/2 KKU- ขวัญ ใจ Organic Intermediat e ในการเกิดปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ จะต้องเกี่ยวข้องกับ การแตกพันธะ (bond breaking) และการสร้างพันธะ (bond forming)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1/2 KKU- ขวัญ ใจ Organic Intermediat e ในการเกิดปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ จะต้องเกี่ยวข้องกับ การแตกพันธะ (bond breaking) และการสร้างพันธะ (bond forming) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจ หลักการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานใน การเขียนกลไกการเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ซึ่งเป็นการอธิบายเหตุผลในการ เกิดปฏิกิริยาได้ การแตกพันธะเกิดได้ 2 แบบ ดังนี้

3 2/2 KKU- ขวัญ ใจ Interme diate หรือ CACA C + A Homo lytic Cleva ge Free radical C + A Heterolytic Cleva ge Carbonium ion or Carbocation Carbanion CACA


ดาวน์โหลด ppt 1/2 KKU- ขวัญ ใจ Organic Intermediat e ในการเกิดปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ จะต้องเกี่ยวข้องกับ การแตกพันธะ (bond breaking) และการสร้างพันธะ (bond forming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google