งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการแยกขยะติด เชื้อ - ไม่ติดเชื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการแยกขยะติด เชื้อ - ไม่ติดเชื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 พัฒนาการแยกขยะติด เชื้อ - ไม่ติดเชื้อ

10

11

12

13

14 จัดหาถังมูลฝอยโดย แยกสีให้ชัดเจน เพื่อลดการทิ้งผิด สีเขียว  มูลฝอยทั่วไป สีแดง  มูลฝอยติดเชื้อ

15 เริ่มพัฒนาการแยก ขยะรีไซเคิล

16 ออกแบบ... ต่อสู้กับการอ่าน หนังสือไม่ออก

17 ขยะกลายเป็นทองครั้งแรก ของเรา …..

18

19 ขยายผล ….. เรียกเก็บขยะจากทุก หน่วยงานเข้าธนาคาร

20

21

22 การบริการใน ธนาคารขยะรีไซเคิล

23

24 พัฒนาเป็นสมุดประจำตัว - หน่วยงาน

25

26

27

28

29

30

31

32 ธนาคารขยะรี ไซเคิล

33

34 5 ส. นำ 5 ส., มา ดำเนินการ ตรวจพบสะสม ไปขายเอง

35 จุดผู้รับบริการแยกขยะไม่ ถูกต้อง

36 พัฒนาการแยกขยะจุด ผู้รับบริการ

37 พัฒนาการเก็บขยะพื้นที่งาน สวน

38 แบ่งโซนให้รางวัล ทุก 3 ด.

39 พัฒนาการแยก เศษอาหาร

40

41 ขยะเศษอาหาร : แยกไปทำก๊าซชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพ

42 ก๊าซ ชีวภาพ

43

44 โรงพยาบาลปราสาท แบ่งมูลฝอยเป็น 4 ประเภทใหญ่ ทั่วไป ติดเชื้อ อันตราย Recycl e กระดาษขวด / กระป๋อง น้ำ กาก ยา / สารเคมี ลงบ่อ บำบัด ส่งบริษัท น้ำ หมัก ก๊าซ ชีวภาพ ส่งบริษัท เทศบาล ขายร้านรับซื้อขยะ หุงตุ้มส้วม / บำบัด หลอดไฟ ฯลฯ เศษ อาหาร แก้วแตก / มีคม ไม่มี คม มีคมทุก ชนิด 1243

45

46 1 Reduce – ลดการ สร้างขยะ

47

48

49 ใช้มะกรูดแทนสเปรย์ ดับกลิ่น

50 การบำรุงรักษา เครื่องมือ

51 กิจกรรม 5 ส. ทำจุด บริจาค / แลกเปลี่ยน ของใช้

52 2 Reuse - ใช้ ซ้ำ

53 5 ส. ทำกิจกรรม ขายสินค้า มือ 2 (Reuse Fashion)

54 ผ้าจ่าย กลาง

55

56

57 น้ำยาล้างฟิล์ม ส่งกลับบริษัท ขวดฟอร์มาดี ไฮด์ ส่งกลับบริษัท

58

59 ควบคุมวัสดุงาน บ้าน 12 รายการ

60 มาตรการ การใช้ วัสดุงานบ้านด้วย หลัก 3 Rs

61 ระบบบ่อบำบัดเป็นระบบตะกอนเร่ง (Activeted sludge) โดยมีจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศย่อยสลายสารอินทรีย์ ในน้ำเสีย

62

63 กากตะกอนใส่ ปุ๋ยต้นไม้

64 การจัดการมูลฝอย ประเภทรีไซเคิล โรงพยาบาลปราสาท สะอาด สดใส ร่วมใจ รีไซเคิล

65 โครงสร้างการ ดำเนินงาน ผู้จัดการโครงการ 1 คน เจ้าหน้าที่บัญชี 1 คน เจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูล 1 คน เจ้าหน้าที่รับซื้อ และคัดแยก 5 คน

66 การรับสมัครสมาชิก ประเภทหน่วยงาน ประเภทหน่วยงาน ประเภทบุคคล ประเภทบุคคล

67 ขั้นตอนการรับฝาก สมาชิกนำขยะรีไซเคิลมาพร้อมสมุดคู่ ฝาก กรอกรายละเอียดที่ต้องการฝากลง ในใบนำฝาก จากนั้นยื่นให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและทำการชั่ง น้ำหนักขยะรีไซเคิล พร้อมคำนวณเงิน และบันทึกลงในสมุดคู่ฝาก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบ นำฝากและบันทึกข้อมูลการรับขยะรี ไซเคิลในแต่ละวัน เพื่อให้ข้อมูลตรงกัน

68 ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 15.40-16.30 น. ขยะ Recycle จะถูก ลำเลียงไปที่ ธนาคาร ที่ทำการธนาคาร ขยะ

69 คนสวน และ แม่บ้าน ( พนักงานทำ ความสะอาด ) ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ ธนาคารขยะ เจ้าหน้าที่ธนาคาร

70 แม่บ้าน ( พนักงานทำความสะอาด ) ของแต่ละหน่วยงานทำหน้าที่นำมูล ฝอย Recycle ไปฝากกับธนาคาร

71 เอกสารการรับฝาก

72 ภาพภายใน ธนาคารขยะ

73 การคัดเลือกร้านรับซื้อและ กำหนดราคา 1.คัดเลือกร้านรับซื้อจากราคาเสนอสูงสุด กำหนดให้มีการเสนอราคาทุกเดือน 2.หักราคารับซื้อจากสมาชิก 10 % 3.ประกาศราคารับซื้อขยะให้สมาชิกรับทราบทุกเดือน

74 ผลการดำเนินงาน สมาชิกจะได้รับเงินคืนทุก 6 เดือน ผลตอบแทนสมาชิกประเภทหน่วยงานร้อยละ 80 ผลตอบแทนสมาชิกประเภทส่วนบุคคลร้อยละ 90

75 ผลลั พธ์

76 ปริมาณของขยะแต่ละประเภทที่นำมา รีไซเคิลโรงพยาบาลปราสาท

77 เปรียบเทียบน้ำหนัก ขยะทั่วไป ปีงบประมาณ 2552-2553 กิโลกรัม เปรียบเทียบเป็นไตรมาส ชั่งน้ำหนักเฉพาะขนย้ายมาจากอาคารโรงพยาบาล ส่วน บ้านพักยังไม่ได้ชั่ง

78 เปรียบเทียบน้ำหนัก ขยะติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2552-2553 กิโลกรัม

79 เปรียบเทียบน้ำหนัก ขยะรีไซเคิล ปีงบประมาณ 2552-2553

80 เปรียบเทียบน้ำหนัก ขยะทั้งหมด ปีงบประมาณ 2552-2553

81 มูลค่าเป็น บาท 2552 2553 เปรียบเทียบการใช้วัสดุงานบ้านควบคุม 12 รายการ ปี 2552- 2553

82


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการแยกขยะติด เชื้อ - ไม่ติดเชื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google