งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการแยกขยะติด เชื้อ - ไม่ติดเชื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการแยกขยะติด เชื้อ - ไม่ติดเชื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 พัฒนาการแยกขยะติด เชื้อ - ไม่ติดเชื้อ

10

11

12

13

14 จัดหาถังมูลฝอยโดย แยกสีให้ชัดเจน เพื่อลดการทิ้งผิด สีเขียว  มูลฝอยทั่วไป สีแดง  มูลฝอยติดเชื้อ

15 เริ่มพัฒนาการแยก ขยะรีไซเคิล

16 ออกแบบ... ต่อสู้กับการอ่าน หนังสือไม่ออก

17 ขยะกลายเป็นทองครั้งแรก ของเรา …..

18

19 ขยายผล ….. เรียกเก็บขยะจากทุก หน่วยงานเข้าธนาคาร

20

21

22 การบริการใน ธนาคารขยะรีไซเคิล

23

24 พัฒนาเป็นสมุดประจำตัว - หน่วยงาน

25

26

27

28

29

30

31

32 ธนาคารขยะรี ไซเคิล

33

34 5 ส. นำ 5 ส., มา ดำเนินการ ตรวจพบสะสม ไปขายเอง

35 จุดผู้รับบริการแยกขยะไม่ ถูกต้อง

36 พัฒนาการแยกขยะจุด ผู้รับบริการ

37 พัฒนาการเก็บขยะพื้นที่งาน สวน

38 แบ่งโซนให้รางวัล ทุก 3 ด.

39 พัฒนาการแยก เศษอาหาร

40

41 ขยะเศษอาหาร : แยกไปทำก๊าซชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพ

42 ก๊าซ ชีวภาพ

43

44 โรงพยาบาลปราสาท แบ่งมูลฝอยเป็น 4 ประเภทใหญ่ ทั่วไป ติดเชื้อ อันตราย Recycl e กระดาษขวด / กระป๋อง น้ำ กาก ยา / สารเคมี ลงบ่อ บำบัด ส่งบริษัท น้ำ หมัก ก๊าซ ชีวภาพ ส่งบริษัท เทศบาล ขายร้านรับซื้อขยะ หุงตุ้มส้วม / บำบัด หลอดไฟ ฯลฯ เศษ อาหาร แก้วแตก / มีคม ไม่มี คม มีคมทุก ชนิด 1243

45

46 1 Reduce – ลดการ สร้างขยะ

47

48

49 ใช้มะกรูดแทนสเปรย์ ดับกลิ่น

50 การบำรุงรักษา เครื่องมือ

51 กิจกรรม 5 ส. ทำจุด บริจาค / แลกเปลี่ยน ของใช้

52 2 Reuse - ใช้ ซ้ำ

53 5 ส. ทำกิจกรรม ขายสินค้า มือ 2 (Reuse Fashion)

54 ผ้าจ่าย กลาง

55

56

57 น้ำยาล้างฟิล์ม ส่งกลับบริษัท ขวดฟอร์มาดี ไฮด์ ส่งกลับบริษัท

58

59 ควบคุมวัสดุงาน บ้าน 12 รายการ

60 มาตรการ การใช้ วัสดุงานบ้านด้วย หลัก 3 Rs

61 ระบบบ่อบำบัดเป็นระบบตะกอนเร่ง (Activeted sludge) โดยมีจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศย่อยสลายสารอินทรีย์ ในน้ำเสีย

62

63 กากตะกอนใส่ ปุ๋ยต้นไม้

64 การจัดการมูลฝอย ประเภทรีไซเคิล โรงพยาบาลปราสาท สะอาด สดใส ร่วมใจ รีไซเคิล

65 โครงสร้างการ ดำเนินงาน ผู้จัดการโครงการ 1 คน เจ้าหน้าที่บัญชี 1 คน เจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูล 1 คน เจ้าหน้าที่รับซื้อ และคัดแยก 5 คน

66 การรับสมัครสมาชิก ประเภทหน่วยงาน ประเภทหน่วยงาน ประเภทบุคคล ประเภทบุคคล

67 ขั้นตอนการรับฝาก สมาชิกนำขยะรีไซเคิลมาพร้อมสมุดคู่ ฝาก กรอกรายละเอียดที่ต้องการฝากลง ในใบนำฝาก จากนั้นยื่นให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและทำการชั่ง น้ำหนักขยะรีไซเคิล พร้อมคำนวณเงิน และบันทึกลงในสมุดคู่ฝาก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบ นำฝากและบันทึกข้อมูลการรับขยะรี ไซเคิลในแต่ละวัน เพื่อให้ข้อมูลตรงกัน

68 ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา น. ขยะ Recycle จะถูก ลำเลียงไปที่ ธนาคาร ที่ทำการธนาคาร ขยะ

69 คนสวน และ แม่บ้าน ( พนักงานทำ ความสะอาด ) ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ ธนาคารขยะ เจ้าหน้าที่ธนาคาร

70 แม่บ้าน ( พนักงานทำความสะอาด ) ของแต่ละหน่วยงานทำหน้าที่นำมูล ฝอย Recycle ไปฝากกับธนาคาร

71 เอกสารการรับฝาก

72 ภาพภายใน ธนาคารขยะ

73 การคัดเลือกร้านรับซื้อและ กำหนดราคา 1.คัดเลือกร้านรับซื้อจากราคาเสนอสูงสุด กำหนดให้มีการเสนอราคาทุกเดือน 2.หักราคารับซื้อจากสมาชิก 10 % 3.ประกาศราคารับซื้อขยะให้สมาชิกรับทราบทุกเดือน

74 ผลการดำเนินงาน สมาชิกจะได้รับเงินคืนทุก 6 เดือน ผลตอบแทนสมาชิกประเภทหน่วยงานร้อยละ 80 ผลตอบแทนสมาชิกประเภทส่วนบุคคลร้อยละ 90

75 ผลลั พธ์

76 ปริมาณของขยะแต่ละประเภทที่นำมา รีไซเคิลโรงพยาบาลปราสาท

77 เปรียบเทียบน้ำหนัก ขยะทั่วไป ปีงบประมาณ กิโลกรัม เปรียบเทียบเป็นไตรมาส ชั่งน้ำหนักเฉพาะขนย้ายมาจากอาคารโรงพยาบาล ส่วน บ้านพักยังไม่ได้ชั่ง

78 เปรียบเทียบน้ำหนัก ขยะติดเชื้อ ปีงบประมาณ กิโลกรัม

79 เปรียบเทียบน้ำหนัก ขยะรีไซเคิล ปีงบประมาณ

80 เปรียบเทียบน้ำหนัก ขยะทั้งหมด ปีงบประมาณ

81 มูลค่าเป็น บาท เปรียบเทียบการใช้วัสดุงานบ้านควบคุม 12 รายการ ปี

82


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการแยกขยะติด เชื้อ - ไม่ติดเชื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google