งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การล้างตลาดตามหลัก สุขาภิบาล งานอาหารปลอดภัย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การล้างตลาดตามหลัก สุขาภิบาล งานอาหารปลอดภัย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การล้างตลาดตามหลัก สุขาภิบาล งานอาหารปลอดภัย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุรินทร์

2 ตลาด สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้า ใช้เป็นที่ ชุมนุมเพื่อ จำหน่ายสินค้าประเภท สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือ ของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีสินค้า ประเภทอื่นด้วย หรือไม่ก็ตาม หมายรวมถึง บริเวณ ซึ่ง จัดไว้เพื่อการ ดังกล่าวเป็นประจำ / ครั้งคราว / ตามวันที่ กำหนด

3 ทำไมต้องล้างตลาด การหมักหมม ของขยะ เศษอาหาร กลิ่นเหม็น เป็นแหล่งอาหารและเพาะพันธ์ของ สัตว์แมลงนำโรค ก่อนให้เกิดเหตุรำคาญ เป็นแหล่งแพร่กระจายโรคในชุมชน

4

5 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 1. จัดให้มีการทำความสะอาดตลาด เป็นประจำทุกวัน และล้างตลาดตาม หลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือน ละ 1 ครั้ง หากในกรณีเกิดโรค ระบาด ควรล้างตลาดอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

6

7 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 2. กวาดหยากไย่ หรือเศษสิ่ง สกปรกที่ติดบนเพดาน ฝาผนัง โคมไฟ พัดลม สายไฟ ฯลฯ

8

9 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 3. เจ้าของแผงทำความสะอาด แผง และรางระบายน้ำเสีย กวาด เสียขยะไปรวมทิ้งไว้ที่บริเวณที่ พักขยะ หรือในบริเวณที่จัดไว้ รวมทั้งกำจัดแมลง และสัตว์นำ โรคที่อาศัยอยู่ในบริเวณตลาด

10

11 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 4. บนแผงหรือพื้นที่คราบไขมัน จับ ใช้น้ำผสมโซดาไฟราดลงบน พื้น หรือแผง ทิ้งไว้นาน 15–10 นาที และใช้แปรงลวดถูกช่วย ขจัดคราบไขมัน ส่วนบริเวณอื่น ใช้ผงซักฟอกช่วยในการล้างทำ ความสะอาด ( ต่ อ )

12 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล * ในบริเวณที่มีไขมันจับหนาใช้ โซดาไฟชนิด 96% ในอัตราส่วน 2 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1/2 ปีบ * ในบริเวณที่ไขมันน้อยใช้ โซดาไฟชนิด 96% ในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1/2 ปีบ ( ต่ อ )

13 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 5. ใช้น้ำสะอาดฉีดล้างบนแผง ทางเดิน ฝาผนัง และกวาดล้าง ลงสู่รางระบายน้ำเสีย เพื่อชะล้าง สิ่งสกปรก โซดาไฟหรือ ผงซักฟอกให้หมด

14

15 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 6. ใช้น้ำปูนคลอรีนเข้มข้น 100 พีพีเอ็ม ( คลอรีน 60% 1 ช้อน ชา ต่อน้ำ 1 ปีบ ) ใส่ลงในฝักบัว และรดบริเวณแผงทางเดิน ราง ระบายน้ำเสีย ปล่อยทิ้งไว้ให้ คลอรีนฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่น ( ต่ อ )

16

17

18 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล - ส่วนบริเวณที่มีกลิ่นคาวให้ใช้หัว น้ำส้มสายชูผสมน้ำให้เจือจาง แล้วราดในบริเวณที่มีกลิ่นคาว - หากกรณีเกิดโรคไข้หวัดนก ระบาด แผงขายสัตว์ปีกควรฆ่า เชื้อด้วยคลอรีนทุกวัน

19 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 7. บริเวณห้องน้ำห้องส้วม อ่าง ล้างมือ ที่ปัสสาวะ และก๊อกน้ำ สาธารณะที่ใช้ในตลาดต้องทำ ความสะอาด โดยใช้ผงซักฟอก ช่วยและล้างด้วยน้ำให้สะอาด

20

21 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 8. บริเวณที่พักขยะต้องเก็บ รวบรวมขยะไปกำจัดให้หมดแล้ว ล้างทำความสะอาดและทำการ ฆ่าเชื้อ

22


ดาวน์โหลด ppt การล้างตลาดตามหลัก สุขาภิบาล งานอาหารปลอดภัย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google