งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำหมักกล้วย. สมาชิก 1. ด. ญ. ปฏิมาพร บุญสอง เลขที่ 13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำหมักกล้วย. สมาชิก 1. ด. ญ. ปฏิมาพร บุญสอง เลขที่ 13."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำหมักกล้วย

2 สมาชิก 1. ด. ญ. ปฏิมาพร บุญสอง เลขที่ 13

3 2. ด. ญ. มินตรา นาคยิ้ม เลขที่ 20

4 3. ด. ญ. สุทธิดา เส็งเอ็ม เลขที่ 23

5 4. ด. ญ. อมราลักษณ์ โพธิสัตย์ เลขที่ 28

6 5. ด. ญ. จิราภา อินทร์ขาล เลขที่ 30

7 6. ด. ญ. สุภาพร เพชรแก้ว เลขที่ 38

8 7. ด. ญ. ลลิตา บัพพา เลขที่ 36

9 ที่ปรึกษา อาจารย์ชลิต แจ่มผล

10 สารบัญ ที่มาและความสำคัญ จุดประสงค์ของการศึกษา ส่วนผสม วิธีการทำ ปฏิทินปฏิบัติงาน ผลที่คาดหวัง เอกสารอ้างอิง

11 ที่มาและ ความสำคัญ ที่มากลุ่มข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำ โครงงานน้ำหมักสูตร ป้าเช็ง กลุ่มข้าพเจ้า จึงคิดที่จะทำ น้ำหมักกล้วย เพราะ กล้วยมี ประโยชน์มากมายหลายอย่าง - แก้โรคกระเพาะ - ช่วยเคลือบลำไส้ที่เกิดจากการอักเสบ - ช่วยกระตุ้นลำไส้ให้ทำงาน - ช่วยในเรื่องการขับถ่าย

12 จุดประสงค์ของ การศึกษา 1. เพื่อศึกษาสรรพคุณของกล้วย 2. เพื่อสร้างความรับผิดชอบในการ ทำงาน 3. เพื่อฝึกสมาธิในการทำงาน 4. นำไปประกอบอาชีพได้ 5. เพื่อฝึกความสามัคคีในกลุ่ม

13 ส่วนผสม เตรียมส่วนผสมในอัตราส่วน 135 - น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม - กล้วย 3 กิโลกรัม - น้ำสะอาด 5 ลิตร

14 วิธีการทำ 1. นำกล้วยมาปลอกเปลือกออก 2. หั่นกล้วยเป็นแว่นๆ 3. นำกล้วยไปล้างให้สะอาด 4. พอล้างกล้วยเสร็จ ก็นำน้ำตาลทรายแดง 3 กิโลเทใส่ถังที่มีน้ำ 5 ลิตร แล้วคนไปทาง ขวามือจนละลายหมด 5. แล้วนำกล้วยที่หั่นเป็นรูปแว่นเทใส่ให้หมด 6. จากนั้นนำฝามาปิดให้มิดชิด แล้วนำไป เก็บไว้

15 ปฏิทินปฏิบัติงาน ขั้นที่กิจกรรมระยะเวล า ผู้รับผิดชอบ 1) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 30 นาที มินตรา และ สุทธิดา 2) ทำน้ำหมักกล้วย 30 นาที ปฏิมาพร 3) เก็บวัสดุอุปกรณ์ 30 นาที ลลิตา และ อมราลักษณ์ 4) ทำรายงาน 1 เล่ม 1 วันจิราภา และ สุภาพร

16 ผลที่คาดหวัง น้ำหมักกล้วยมีประสิทธิภาพดี สามารถนำมารับประทานได้ด้วย สามารถรักษาโรคต่างๆได้ดี สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ประกอบอาชีพได้

17 เอกสารอ้างอิง http://www.rakbankerd.com/agriculture/open. php?id=872&s=tblplant http://www.charpa.co.th/articles/noni.asp http://bswanmo.blogspot.com/2009/09/noni.ht ml


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำหมักกล้วย. สมาชิก 1. ด. ญ. ปฏิมาพร บุญสอง เลขที่ 13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google