งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำหมักกล้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำหมักกล้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำหมักกล้วย

2 1. ด.ญ.ปฏิมาพร บุญสอง เลขที่ 13
สมาชิก 1. ด.ญ.ปฏิมาพร บุญสอง เลขที่ 13

3 2. ด.ญ.มินตรา นาคยิ้ม เลขที่ 20
2. ด.ญ.มินตรา นาคยิ้ม เลขที่ 20

4 3. ด.ญ.สุทธิดา เส็งเอ็ม เลขที่ 23
3. ด.ญ.สุทธิดา เส็งเอ็ม เลขที่ 23

5 4. ด.ญ.อมราลักษณ์ โพธิสัตย์ เลขที่ 28

6 5. ด.ญ.จิราภา อินทร์ขาล เลขที่ 30
5. ด.ญ.จิราภา อินทร์ขาล เลขที่ 30

7 6. ด.ญ.สุภาพร เพชรแก้ว เลขที่ 38
6. ด.ญ.สุภาพร เพชรแก้ว เลขที่ 38

8 7. ด.ญ.ลลิตา บัพพา เลขที่ 36

9 ที่ปรึกษา อาจารย์ชลิต แจ่มผล

10 สารบัญ ที่มาและความสำคัญ จุดประสงค์ของการศึกษา ส่วนผสม วิธีการทำ
ปฏิทินปฏิบัติงาน ผลที่คาดหวัง เอกสารอ้างอิง

11 ที่มาและความสำคัญ ที่มากลุ่มข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำโครงงานน้ำหมักสูตร ป้าเช็ง กลุ่มข้าพเจ้าจึงคิดที่จะทำ น้ำหมักกล้วย เพราะ กล้วยมีประโยชน์มากมายหลายอย่าง แก้โรคกระเพาะ ช่วยเคลือบลำไส้ที่เกิดจากการอักเสบ ช่วยกระตุ้นลำไส้ให้ทำงาน ช่วยในเรื่องการขับถ่าย

12 จุดประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสรรพคุณของกล้วย 2. เพื่อสร้างความรับผิดชอบในการทำงาน 3. เพื่อฝึกสมาธิในการทำงาน 4. นำไปประกอบอาชีพได้ 5. เพื่อฝึกความสามัคคีในกลุ่ม

13 เตรียมส่วนผสมในอัตราส่วน 135
- น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม - กล้วย 3 กิโลกรัม - น้ำสะอาด 5 ลิตร

14 วิธีการทำ 1. นำกล้วยมาปลอกเปลือกออก 2. หั่นกล้วยเป็นแว่นๆ
1. นำกล้วยมาปลอกเปลือกออก 2. หั่นกล้วยเป็นแว่นๆ 3. นำกล้วยไปล้างให้สะอาด 4. พอล้างกล้วยเสร็จ ก็นำน้ำตาลทรายแดง 3 กิโลเทใส่ถังที่มีน้ำ 5 ลิตร แล้วคนไปทางขวามือจนละลายหมด 5. แล้วนำกล้วยที่หั่นเป็นรูปแว่นเทใส่ให้หมด 6. จากนั้นนำฝามาปิดให้มิดชิด แล้วนำไปเก็บไว้

15 ปฏิทินปฏิบัติงาน ขั้นที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 1)
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 30 นาที มินตรา และ สุทธิดา 2) ทำน้ำหมักกล้วย ปฏิมาพร 3) เก็บวัสดุอุปกรณ์ ลลิตา และ อมราลักษณ์ 4) ทำรายงาน 1 เล่ม 1 วัน จิราภา และ สุภาพร

16 ผลที่คาดหวัง น้ำหมักกล้วยมีประสิทธิภาพดี สามารถนำมารับประทานได้ด้วย
สามารถรักษาโรคต่างๆได้ดี สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ประกอบอาชีพได้

17 เอกสารอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำหมักกล้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google