งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำหมักกล้วย. สมาชิก 1. ด. ญ. ปฏิมาพร บุญสอง เลขที่ 13 2. ด. ญ. มินตรา นาคยิ้ม เลขที่ 20 3. ด. ญ. สุทธิดา เส็งเอ็ม เลขที่ 23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำหมักกล้วย. สมาชิก 1. ด. ญ. ปฏิมาพร บุญสอง เลขที่ 13 2. ด. ญ. มินตรา นาคยิ้ม เลขที่ 20 3. ด. ญ. สุทธิดา เส็งเอ็ม เลขที่ 23."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำหมักกล้วย

2 สมาชิก 1. ด. ญ. ปฏิมาพร บุญสอง เลขที่ 13 2. ด. ญ. มินตรา นาคยิ้ม เลขที่ 20 3. ด. ญ. สุทธิดา เส็งเอ็ม เลขที่ 23 4. ด. ญ. อมราลักษณ์ โพธิสัตย์ เลขที่ 28 5. ด. ญ. จิราภา อินทร์ขาล เลขที่ 30 6. ด. ญ. สุภาพร เพชรแก้ว เลขที่ 38 7. ด. ญ. ลลิตา บัพพา เลขที่ 36

3 ที่ปรึกษา อาจารย์ชลิต แจ่มผล

4 สารบัญ ที่มาและความสำคัญ จุดประสงค์ของการศึกษา ส่วนผสม วิธีการทำ ปฏิทินปฏิบัติงาน ผลที่คาดหวัง เอกสารอ้างอิง

5 ที่มาและ ความสำคัญ ที่มากลุ่มข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำ โครงงานน้ำหมักสูตร ป้าเช็ง กลุ่มข้าพเจ้า จึงคิดที่จะทำ น้ำหมักกล้วย เพราะ กล้วยมี ประโยชน์มากมายหลายอย่าง - แก้โรคกระเพาะ - ช่วยเคลือบลำไส้ที่เกิดจากการอักเสบ - ช่วยกระตุ้นลำไส้ให้ทำงาน - ช่วยในเรื่องการขับถ่าย

6 จุดประสงค์ของ การศึกษา 1. เพื่อศึกษาสรรพคุณของกล้วย 2. เพื่อสร้างความรับผิดชอบในการ ทำงาน 3. เพื่อฝึกสมาธิในการทำงาน 4. นำไปประกอบอาชีพได้ 5. เพื่อฝึกความสามัคคีในกลุ่ม

7 ส่วนผสม เตรียมส่วนผสมในอัตราส่วน 135 - น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม - กล้วย 3 กิโลกรัม - น้ำสะอาด 5 ลิตร

8 วิธีการทำ 1. นำกล้วยมาปลอกเปลือกออก 2. หั่นกล้วยเป็นแว่นๆ 3. นำกล้วยไปล้างให้สะอาด 4. พอล้างกล้วยเสร็จ ก็นำน้ำตาลทรายแดง 3 กิโลเทใส่ถังที่มีน้ำ 5 ลิตร แล้วคนไปทาง ขวามือจนละลายหมด 5. แล้วนำกล้วยที่หั่นเป็นรูปแว่นเทใส่ให้หมด 6. จากนั้นนำฝามาปิดให้มิดชิด แล้วนำไป เก็บไว้

9 ปฏิทินปฏิบัติงาน ขั้นที่กิจกรรมระยะเวล า ผู้รับผิดชอบ 1) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 30 นาที มินตรา และ สุทธิดา 2) ทำน้ำหมักกล้วย 30 นาที ปฏิมาพร 3) เก็บวัสดุอุปกรณ์ 30 นาที ลลิตา และ อมราลักษณ์ 4) ทำรายงาน 1 เล่ม 1 วันจิราภา และ สุภาพร

10 ผลที่คาดหวัง น้ำหมักกล้วยมีประสิทธิภาพดี สามารถนำมารับประทานได้ด้วย สามารถรักษาโรคต่างๆได้ดี สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ประกอบอาชีพได้

11 เอกสารอ้างอิง http://www.rakbankerd.com/agriculture/open. php?id=872&s=tblplant http://www.charpa.co.th/articles/noni.asp http://bswanmo.blogspot.com/2009/09/noni.ht ml


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำหมักกล้วย. สมาชิก 1. ด. ญ. ปฏิมาพร บุญสอง เลขที่ 13 2. ด. ญ. มินตรา นาคยิ้ม เลขที่ 20 3. ด. ญ. สุทธิดา เส็งเอ็ม เลขที่ 23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google