งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำหมักกล้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำหมักกล้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำหมักกล้วย

2 สมาชิก 1. ด.ญ.ปฏิมาพร บุญสอง เลขที่ 13 2. ด.ญ.มินตรา นาคยิ้ม เลขที่ 20
1. ด.ญ.ปฏิมาพร บุญสอง เลขที่ 13 2. ด.ญ.มินตรา นาคยิ้ม เลขที่ 20 3. ด.ญ.สุทธิดา เส็งเอ็ม เลขที่ 23 4. ด.ญ.อมราลักษณ์ โพธิสัตย์ เลขที่ 28 5. ด.ญ.จิราภา อินทร์ขาล เลขที่ 30 6. ด.ญ.สุภาพร เพชรแก้ว เลขที่ 38 7. ด.ญ.ลลิตา บัพพา เลขที่ 36

3 ที่ปรึกษา อาจารย์ชลิต แจ่มผล

4 สารบัญ ที่มาและความสำคัญ จุดประสงค์ของการศึกษา ส่วนผสม วิธีการทำ
ปฏิทินปฏิบัติงาน ผลที่คาดหวัง เอกสารอ้างอิง

5 ที่มาและความสำคัญ ที่มากลุ่มข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำโครงงานน้ำหมักสูตร ป้าเช็ง กลุ่มข้าพเจ้าจึงคิดที่จะทำ น้ำหมักกล้วย เพราะ กล้วยมีประโยชน์มากมายหลายอย่าง แก้โรคกระเพาะ ช่วยเคลือบลำไส้ที่เกิดจากการอักเสบ ช่วยกระตุ้นลำไส้ให้ทำงาน ช่วยในเรื่องการขับถ่าย

6 จุดประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสรรพคุณของกล้วย 2. เพื่อสร้างความรับผิดชอบในการทำงาน 3. เพื่อฝึกสมาธิในการทำงาน 4. นำไปประกอบอาชีพได้ 5. เพื่อฝึกความสามัคคีในกลุ่ม

7 เตรียมส่วนผสมในอัตราส่วน 135
- น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม - กล้วย 3 กิโลกรัม - น้ำสะอาด 5 ลิตร

8 วิธีการทำ 1. นำกล้วยมาปลอกเปลือกออก 2. หั่นกล้วยเป็นแว่นๆ
1. นำกล้วยมาปลอกเปลือกออก 2. หั่นกล้วยเป็นแว่นๆ 3. นำกล้วยไปล้างให้สะอาด 4. พอล้างกล้วยเสร็จ ก็นำน้ำตาลทรายแดง 3 กิโลเทใส่ถังที่มีน้ำ 5 ลิตร แล้วคนไปทางขวามือจนละลายหมด 5. แล้วนำกล้วยที่หั่นเป็นรูปแว่นเทใส่ให้หมด 6. จากนั้นนำฝามาปิดให้มิดชิด แล้วนำไปเก็บไว้

9 ปฏิทินปฏิบัติงาน ขั้นที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 1)
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 30 นาที มินตรา และ สุทธิดา 2) ทำน้ำหมักกล้วย ปฏิมาพร 3) เก็บวัสดุอุปกรณ์ ลลิตา และ อมราลักษณ์ 4) ทำรายงาน 1 เล่ม 1 วัน จิราภา และ สุภาพร

10 ผลที่คาดหวัง น้ำหมักกล้วยมีประสิทธิภาพดี สามารถนำมารับประทานได้ด้วย
สามารถรักษาโรคต่างๆได้ดี สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ประกอบอาชีพได้

11 เอกสารอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำหมักกล้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google