งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา เศรษฐศาสต ร์ รศ. ดร. ชวินทร์ ลีนะ บรรจง. วิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เป็นวิชา ที่ว่าด้วยอะไร เศรษฐศาสตร์ทำอะไร ได้บ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา เศรษฐศาสต ร์ รศ. ดร. ชวินทร์ ลีนะ บรรจง. วิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เป็นวิชา ที่ว่าด้วยอะไร เศรษฐศาสตร์ทำอะไร ได้บ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา เศรษฐศาสต ร์ รศ. ดร. ชวินทร์ ลีนะ บรรจง

2 วิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เป็นวิชา ที่ว่าด้วยอะไร เศรษฐศาสตร์ทำอะไร ได้บ้าง

3 เศรษฐศาสตร์เป็นวิชา ที่ว่าด้วยอะไร เรื่องปากเรื่องท้อง การผลิต การบริโภค และการแลกเปลี่ยน ภายใต้ข้อเท็จจริงที่ว่า “ จำกัดในทรัพยากร แต่ไม่จำกัดในความต้องการของมนุษย์ ” จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของมนุษย์ เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ในเชิงเศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสถาบันและกลไก ของระบบเศรษฐกิจ

4 เศรษฐศาสตร์เป็นวิชา ที่ว่าด้วยอะไร ทำให้ได้คำตอบ ผลิตอะไร จำนวนเท่าใด บริโภคอะไร จำนวนเท่าใด แลกเปลี่ยนอย่างไร เป็นวิชาการมากกว่าวิชาชีพ จุดมุ่งหมายเพื่อเข้าใจสภาพแวดล้อม เป็น งานกว้าง ไม่ใช่เข้าใจเฉพาะบริษัท / หน่วย ผลิต คณิตศาสตร์ สถิติ => เป็นเครื่องมือในการ ทำความเข้าใจ

5 เศรษฐศาสตร์ทำอะไรได้ บ้าง แก้ไขปัญหาพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ : ความยากจน ทรัพยากรน้อย ≠ ยากจน จัดสรรทรัพยากรไม่ถูกทาง = ยากจน คำตอบเกี่ยวกับการแจกจ่ายทรัพยากร ในสังคม การเจริญเติบโตเท่าใด ความเท่าเทียมอย่างไร นำไปสู่การพัฒนาสังคมให้มีความ ผาสุก

6 ตารางที่ 1 ส่วนแบ่งรายได้ของคน ไทย ( ร้อยละของรายได้ รวมทั้งประเทศ ) กลุ่ม ชั้น รายได้ ปี พ. ศ รวยสุด 20% กลุ่มที่ กลุ่มที่ กลุ่มที่ จนสุด 20% รวยสุด / จนสุด

7 รูปที่ 1 ส่วนแบ่งรายได้ของคนไทย ( ร้อยละของรายได้รวมทั้ง ประเทศ )


ดาวน์โหลด ppt วิชา เศรษฐศาสต ร์ รศ. ดร. ชวินทร์ ลีนะ บรรจง. วิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เป็นวิชา ที่ว่าด้วยอะไร เศรษฐศาสตร์ทำอะไร ได้บ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google