งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5 วิธี ยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ได้ผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5 วิธี ยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ได้ผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5 วิธี ยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ได้ผล
ดร. อรทัย มูลคำ

2 5 วิธี ยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ได้ผล
5 วิธี ยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ได้ผล 1. ติดตามให้โรงเรียนทำงานเต็มที่ ผอ.สพท. ผอ.รร. ผู้บริหารต้องอยู่ ร.ร. พัฒนาครู 8 กลุ่มสาระ

3 2. แข่งขันกันปรับปรุงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมโรงเรียนใหม่
ชื่นตา ชื่นใจ green clean safe 2. แข่งขันกันปรับปรุงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมโรงเรียนใหม่ ห้องสุขาสะอาด สะอาด สีสดใส สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

4 3. เร่งสร้างความตระหนักให้กับเด็ก ม
3. เร่งสร้างความตระหนักให้กับเด็ก ม.6 สร้างชื่อเสียงเพื่อถิ่นฐานบ้านเกิด รับตรง/ยื่นคะแนน สอบเข้า สายวิทย์ x คณิต/วิทย์ ภาษา/สังคม สายศิลป์ O-net / A-net คะแนนต่ำ เพราะมีที่เรียนแล้ว หรือไม่ตรงสายที่เรียน คะแนนสูง เพราะแรงจูงใจ และตรงสายที่เรียน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5 4. ส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

6

7 สื่อ/DVD/TV/แหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระ software สื่อ/DVD/TV/แหล่งเรียนรู้ คณิตศาสตร์ Geometer’s SketchPad SCILAB C.a.R. ไกลกังวล, จินตคณิต, ETV, คณิตโอลิมปิค วิทยาศาสตร์ Crocodile Clip สารานุกรม Mind Map/Jet ไกลกังวล, True, ETV, Mega clever, Animal, Discovery Channel, สิ่งประดิษฐ์, ค่ายนักเรียน ครูอุ๊, สสวท.สวทช.สอวน. วิทยาศาสตร์โอลิมปิคทุกสาขา ภาษาไทย Flash 6 = Animation Mind Map/jet ไกลกังวล, e-book, ETV, ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูลิลลี่, ภาษาอังกฤษ English Discovery, Tell Me More, Program ฝึกทักษะ ไกลกังวล, ศูนย์ ERIC, ETV Andrew, ครูเคท, ครูสมศรี, ค่ายฤดูร้อน สังคมฯ Encarta Encyclopedia Wikipedia, Mind Map, Google Earth, ไกลกังวล, History Channel, True vision, ETV สำรวจโลก, e-book, ครูพระ, ผู้สอนศาสนา ภาพยนต์ประวัติศาสตร์, สงครามโลก, ศาสนา ศิลปะ More Than Art, แข่งขันงานศิลป์ระดับชาติ การงานอาชีพ Computer Design & Tech Pro/Desktop Pro/Engineer ไกลกังวล,ภูมิปัญญาท้องถิ่น, คอมพิวเตอร์โอลิมปิค แข่งขันเครื่องบินเล็ก แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ

8 5. ส่งเสริมให้ใช้ KM

9 Forget me not ครูพละ ครูเกษตร

10 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ในฝันรุ่น 1 & 2 วิถีพุทธ สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ 105 วิทยาศาสตร์ 450 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 69 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 78 3,500 สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ 79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ICT 178 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอน 80 รวมทั้งสิ้น 955ศ./575 รร. 750 350 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11 3,400 ล้าน ในฝัน 1 921 ในฝัน 2 867 865 ในฝัน 3 714 ปีงบประมาณ 2550
2551 2552 2553 2554 2555 ในฝัน 1 921 ในฝัน 2 867 865 ในฝัน 3 714 รวม 1,788 2,500 3,400 ล้าน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ดาวน์โหลด ppt 5 วิธี ยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ได้ผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google