งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. อรทัย มูลคำ. พัฒนาครู 8 กลุ่มสาระ ผู้บริหารต้องอยู่ ร.ร. ผอ.รร. ผอ.สพท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. อรทัย มูลคำ. พัฒนาครู 8 กลุ่มสาระ ผู้บริหารต้องอยู่ ร.ร. ผอ.รร. ผอ.สพท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. อรทัย มูลคำ

2 พัฒนาครู 8 กลุ่มสาระ ผู้บริหารต้องอยู่ ร.ร. ผอ.รร. ผอ.สพท.

3 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษา

4 รับตรง/ยื่นคะแนนสอบเข้า สายวิทย์xคณิต/วิทย์ภาษา/สังคม สายศิลป์xภาษา/สังคมคณิต/วิทย์ O-net / A-net คะแนนต่ำ เพราะมีที่เรียนแล้ว หรือไม่ตรงสายที่เรียน คะแนนสูง เพราะแรงจูงใจ และตรงสายที่เรียน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5

6

7 กลุ่มสาระsoftwareสื่อ/DVD/TV/แหล่งเรียนรู้ คณิตศาสตร์ Geometer’s SketchPad SCILAB C.a.R. ไกลกังวล, จินตคณิต, ETV, คณิตโอลิมปิค วิทยาศาสตร์ Crocodile Clip สารานุกรม Mind Map/Jet ไกลกังวล, True, ETV, Mega clever, Animal, Discovery Channel, สิ่งประดิษฐ์, ค่ายนักเรียน ครูอุ๊, สสวท.สวทช.สอวน. วิทยาศาสตร์โอลิมปิคทุกสาขา ภาษาไทย Flash 6 = Animation Mind Map/jet ไกลกังวล, e-book, ETV, ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูลิลลี่, ภาษาอังกฤษ English Discovery, Tell Me More, Program ฝึกทักษะ ไกลกังวล, ศูนย์ ERIC, ETV Andrew, ครูเคท, ครูสมศรี, ค่ายฤดูร้อน สังคมฯ Encarta Encyclopedia Wikipedia, Mind Map, Google Earth, ไกลกังวล, History Channel, True vision, ETV สำรวจโลก, e-book, ครูพระ, ผู้สอนศาสนา ภาพยนต์ประวัติศาสตร์, สงครามโลก, ศาสนา ศิลปะ Geometer’s SketchPad More Than Art, แข่งขันงานศิลป์ระดับชาติ การงานอาชีพ Computer Design & Tech Geometer’s SketchPad Pro/Desktop Pro/Engineer ไกลกังวล,ภูมิปัญญาท้องถิ่น,www.labschools.netww.labschools.net คอมพิวเตอร์โอลิมปิค แข่งขันเครื่องบินเล็ก แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ

8

9

10 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนในฝันรุ่น 1 & 2วิถีพุทธสิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ 105 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 105 ภาษาอังกฤษ 69 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 783,500 สุขศึกษาและพลศึกษา 78 ศิลปะ 79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 78 ICT 178 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอน 80 รวมทั้งสิ้น 955ศ./575 รร สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11 ปีงบประมาณ ในฝัน 1921 ในฝัน ในฝัน 3714 รวม9211,7882,500 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ดาวน์โหลด ppt ดร. อรทัย มูลคำ. พัฒนาครู 8 กลุ่มสาระ ผู้บริหารต้องอยู่ ร.ร. ผอ.รร. ผอ.สพท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google