งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1
นายชวาลา นายนครินทร์ น.ส. ปานจิต น.ส.ปิยภารมย์ นายสิวิชญ์ น.ส.อภิสรา น.ส.อัจฉรา

2 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 2
น.ส. อารีรัตน์ นายคุณัช นายอุดมศักดิ์ นายวรพล นายชัชวาลย์ นายธนกร น.ส.เพ็ญประภา

3 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 3
น.ส.ขวัญใจ นายธีรศักดิ์ น.ส.สุทธิดา น.ส.วิชญา นายอนุชาติ นายธนพัทธ์ น.ส. วิชชุดา

4 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 4
น.ส.รัตติยาภรณ์ น.ส.อรวิศเนตร นายไกรวุฒิ น.ส.จิรัฐิติกานต์ น.ส.แพรวา นายสุทิวัส นายสมชาย น.ส.รินวดี


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google