งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1 นายชวาลา นายนครินทร์ น. ส. ปาน จิต น. ส. ปิยภารมย์ นายสิ วิชญ์ น. ส. อภิสรา น. ส. อัจฉรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1 นายชวาลา นายนครินทร์ น. ส. ปาน จิต น. ส. ปิยภารมย์ นายสิ วิชญ์ น. ส. อภิสรา น. ส. อัจฉรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1 นายชวาลา นายนครินทร์ น. ส. ปาน จิต น. ส. ปิยภารมย์ นายสิ วิชญ์ น. ส. อภิสรา น. ส. อัจฉรา

2 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 2 น. ส. อารีรัตน์ นายคุณัช นาย อุดมศักดิ์ นายวรพล นายชัชวาลย์นายธนกร น. ส. เพ็ญประภา

3 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 3 นายอนุชาติ น. ส. ขวัญใจ นายธีรศักดิ์ น. ส. สุทธิดา น. ส. วิชญา นายธนพัทธ์ น. ส. วิชชุดา

4 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 4 น. ส. รัตติยาภรณ์ น. ส. อรวิศเนตร นายไกร วุฒิ น. ส. จิรัฐิติกานต์ น. ส. แพรวานายสุทิวัส นายสมชาย น. ส. รินวดี


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1 นายชวาลา นายนครินทร์ น. ส. ปาน จิต น. ส. ปิยภารมย์ นายสิ วิชญ์ น. ส. อภิสรา น. ส. อัจฉรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google