งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 1/2553 กลุ่มที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 1/2553 กลุ่มที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 1/2553 กลุ่มที่ 1
กชวรรณ พิมสิริ กฤติยา ประพัฒน์ กรวิทย์

2 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 1/2553 กลุ่มที่ 2
ชลิตา องค์อร ณัฐณิชา กันต์ สัจพงษ์

3 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 1/2553 กลุ่มที่ 3
ณัฐกานต์ ปิยธิดา ภาณุวัฒน์ ชีวิน ณัฐพล

4 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 1/2553 กลุ่มที่ 4
จิตติมา มัทนา ณัฐ นพนาท ธัชชัย

5 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 1/2553 กลุ่มที่ 5
ธนัชนันท์ พิมพ์สิรี ฤทธิพันธ์ เอกชัย ณัฐกานต์

6 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 1/2553 กลุ่มที่ 6
วนิดา พิชญ์สินี รัฐกร สามารถ ธนทัต

7 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 1/2553 กลุ่มที่ 7
ธัญญารัตน์ วกุล มารุต วิษณุ ภูริชญ์

8 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 1/2553 กลุ่มที่ 8
ธำรงศักดิ์ อเนกชัย ศราวุธ วิเลขา วิชชุดา พัชรวรรณ

9 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 1/2553 กลุ่มที่ 9
นภวรรณ วิชชาภรณ์ สุกัญญา นราชัย หิรัณย์ สุภกิต


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 1/2553 กลุ่มที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google