งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 1 ทิพย์ไพลิน สิทธานต์ ธีรนนท์ วิภา วิน ณัฏฐ์นรี ธนวัต กร ไชยพิพัฒน์ วรัญญา ปิยะพัทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 1 ทิพย์ไพลิน สิทธานต์ ธีรนนท์ วิภา วิน ณัฏฐ์นรี ธนวัต กร ไชยพิพัฒน์ วรัญญา ปิยะพัทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 1 ทิพย์ไพลิน สิทธานต์ ธีรนนท์ วิภา วิน ณัฏฐ์นรี ธนวัต กร ไชยพิพัฒน์ วรัญญา ปิยะพัทธ์

2 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 1 ศรัณยู จาตุรงค์ กนกอร

3 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 2 ธนพล ( จรร ) บัณฑิตา พร้อมพันธ์ รัตน์ ระพี ช่อทิพย์ ธนัท ปานตา ธรรมนิตย์ วัณย์ศิริ อริย์ ธัช

4 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 2 สิริธิดา ธนาทร นรเศรษฐ์

5 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 3 เพียงรวี บุญธิดา ปภัสรา วรสุดา กมลชนก พาเยีย ชนกนันท์ ณัฐพงษ์ รส กร ปวริศร์

6 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 3 ปาจรีย์ ( ปัจ ) อาทิตย์ ณัฐวุฒิ

7 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 4 ณัฐวดี วรัญญู ศศิธร ศรัณ ยา ภาณุมาศ ศิวรีย์ชนกานต์ ปวีณา ศิวัชญา ธนพล ( ต่อ )

8 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 4 สรรพสิทธิ์ มัณธนี เนติ ลักษณ์ โสรัจจ์

9 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 5 เรืองโรจน์ กณิกนันต์ ชัชชฎา สุทธาศิณี ไตรรัตน์ ปาจรีย์ ธนวัฒน์ จิรนนท์ นิลุบล ปฏิเวช

10 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 5 เจนตา เจนวิทย์ รดาพร อภิวัฒน์


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 1 ทิพย์ไพลิน สิทธานต์ ธีรนนท์ วิภา วิน ณัฏฐ์นรี ธนวัต กร ไชยพิพัฒน์ วรัญญา ปิยะพัทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google