งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1
จิณัฐนภัส พิรารัตน์ ภัทรพร ลลิตา สิทธิพงษ์ อภิรักษ์ ญาณิณ ณิชา พงศธร (ดวง) ศกุนต์ชัย สโรชา วสันต์

2 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 2
วราภรณ์ จักรพงศ์ จันทร์ทิพย์ สุริยา กฤษณา จิตติรัตน์ ชยุต ดุษฎี ภัทรพร รัฐวุฒิ รุ่งทิพย์

3 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 3
คณากร ตฤณพงศ์ จินารี ภัทธิยา ภาณุมาศ รัตนาวดี สุภาณี โสรัจจ์ ธนบดี สาธิดา ทอแสง

4 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 4
กวิน จักรี ธนัชพร ยุทธพงศ์ ชวลิต ธัญสิริ เนติลักษณ์ ปวรวรรณ พงศธร (ปัต) มาลินทิพย์ อรอนงค์

5 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 5
อธิบ ธัญธร กวิณัฐ จุฑารัตน์ พรรษ พิรชา สรัญญา สุทธิเจตน์ ธนิศรา สุชานุช กนก ณัฐพล


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google