งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิณัฐนภัส พิรารัตน์ ภัทรพร ลลิ ตา สิทธิพงษ์ อภิรักษ์ ญาณิณ ณิชา พงศธร ( ดวง ) ศกุนต์ชัย สโรชา วสันต์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิณัฐนภัส พิรารัตน์ ภัทรพร ลลิ ตา สิทธิพงษ์ อภิรักษ์ ญาณิณ ณิชา พงศธร ( ดวง ) ศกุนต์ชัย สโรชา วสันต์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิณัฐนภัส พิรารัตน์ ภัทรพร ลลิ ตา สิทธิพงษ์ อภิรักษ์ ญาณิณ ณิชา พงศธร ( ดวง ) ศกุนต์ชัย สโรชา วสันต์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1

2 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 2 วราภรณ์ จักรพงศ์ จันทร์ทิพย์ สุริยา กฤษณา จิตติรัตน์ ชยุต ดุษฎี ภัทรพร รัฐวุฒิ รุ่งทิพย์

3 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 3 คณากร ตฤณพงศ์ จินารี ภัทธิ ยา ภาณุมาศ รัตนาวดี สุภาณี โสรัจจ์ ธนบดี สาธิดา ทอแสง

4 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 4 กวิน จักรี ธนัชพร ยุทธพงศ์ ชวลิต ธัญสิริ เนติลักษณ์ ปวรวรรณ พงศธร ( ปัต ) มาลินทิพย์ อรอนงค์

5 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 5 อธิบ ธัญธร กวิณัฐ จุฑารัตน์ พรรษ พิรชา สรัญญา สุทธิเจตน์ ธนิศรา สุชา นุช กนก ณัฐพล


ดาวน์โหลด ppt จิณัฐนภัส พิรารัตน์ ภัทรพร ลลิ ตา สิทธิพงษ์ อภิรักษ์ ญาณิณ ณิชา พงศธร ( ดวง ) ศกุนต์ชัย สโรชา วสันต์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google