งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาแพทย์ Extern Block 3/2552 กลุ่มที่ 1 นางสาวพัณณภัทร์ นางสาวศิรินภา นางสาวอภิญญา นางสาววาณี นางสาววรรณภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาแพทย์ Extern Block 3/2552 กลุ่มที่ 1 นางสาวพัณณภัทร์ นางสาวศิรินภา นางสาวอภิญญา นางสาววาณี นางสาววรรณภรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักศึกษาแพทย์ Extern Block 3/2552 กลุ่มที่ 1 นางสาวพัณณภัทร์ นางสาวศิรินภา นางสาวอภิญญา นางสาววาณี นางสาววรรณภรณ์

2 นักศึกษาแพทย์ Extern Block 3/2552 กลุ่มที่ 2 นางสาวจุฑาภัทร นายคัมภีร์ นายนิวัฒน์ นางสาวจงรักษ์ นายอนุวรรตน์

3 นักศึกษาแพทย์ Extern Block 3/2552 กลุ่มที่ 3 นางสาวชนมพรรษ์ นางสาวอนุช นายสามารถ นายชำนาญ นางสาวอริศรา

4 นักศึกษาแพทย์ Extern Block 3/2552 กลุ่มที่ 4

5 นักศึกษาแพทย์ Extern Block 3/2552 กลุ่มที่ 5 นางสาวพัชรมัย นายปิยะพงษ์ นางสาวธัญรัตน์ นางสาวสาหร่าย นายศราวุธ

6 นักศึกษาแพทย์ Extern Block 3/2552 กลุ่มที่ 6 นายฤทธิพันธุ์ นายเอกชัย นางสาวพรรณิพิศ นางสาว พิมพ์จิตรา นายสิทธิ นายณัฐานนท์


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาแพทย์ Extern Block 3/2552 กลุ่มที่ 1 นางสาวพัณณภัทร์ นางสาวศิรินภา นางสาวอภิญญา นางสาววาณี นางสาววรรณภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google