งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 1
นายเฉลิมวุฒิ น.ส.วธูหทัย น.ส.วรัมพร นายนฤชิต น.ส.จิรวดี

2 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 2
น.ส.ณัฏฐ์อาภา น.ส.วรนันท์ น.ส.กาญจนา นายดนุภัทร

3 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 3
น.ส.พรนภัส น.ส.มัญชุมาส น.ส.ธนวรรณ นายทินเทวัญ

4 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 4
นายธงชัย นายสันติ นายประกาศิต นายสมพล

5 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 5
น.ส.ธนกพร นายชัชวาลย์ น.ส.ปิยลักษณ์ นายวรพงศ์ นางสาวพรนิภา

6 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 6
นายธนกร นายณัฐชัย น.ส.พรทิพา น.ส.แวววิเชียร น.ส.ปาริสุทธิศีล

7 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 7
น.ส.บุศรา น.ส.ธิติพร นายภาณุพงศ์ นายศราวุฒิ

8 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 8
นายภาณุ น.ส.ปณินันท์ น.ส.กิติยา นายอลงกต

9 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 9
น.ส. มานิตา นายรัฐ น.ส.จันทนี นายศุภโชค


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google