งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 1 นายเฉลิมวุฒิ น. ส. วธูหทัย น. ส. วรัมพร นายนฤชิต น. ส. จิรวดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 1 นายเฉลิมวุฒิ น. ส. วธูหทัย น. ส. วรัมพร นายนฤชิต น. ส. จิรวดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 1 นายเฉลิมวุฒิ น. ส. วธูหทัย น. ส. วรัมพร นายนฤชิต น. ส. จิรวดี

2 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 2 น. ส. ณัฏฐ์อาภา น. ส. วรนันท์ น. ส. กาญจนา นายดนุภัทร

3 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 3 น. ส. พรนภัส น. ส. มัญชุมาส น. ส. ธนวรรณ นายทินเทวัญ

4 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 4 นายธงชัย นายสันติ นายประกาศิต นายสมพล

5 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 5 น. ส. ธนกพร นายชัชวาลย์ น. ส. ปิยลักษณ์ นายวรพงศ์ นางสาวพรนิภา

6 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 6 นายธนกร นายณัฐชัย น. ส. พรทิพา น. ส. แวววิเชียร น. ส. ปาริสุทธิศีล

7 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 7 น. ส. บุศรา น. ส. ธิติพร นายภาณุพงศ์ นายศราวุฒิ

8 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 8 นายภาณุ น. ส. ปณินันท์ น. ส. กิติ ยา นายอลงกต

9 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 9 น. ส. มานิตา นายรัฐ น. ส. จันทนี นายศุภโชค


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 Block 2/2553 กลุ่มที่ 1 นายเฉลิมวุฒิ น. ส. วธูหทัย น. ส. วรัมพร นายนฤชิต น. ส. จิรวดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google