งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 2/2553 กลุ่มที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 2/2553 กลุ่มที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 2/2553 กลุ่มที่ 1
น.ส.กุสุมา นายจาตุรงค์ น.ส.จุฑารัตน์ นายณัฐินันท์ น.ส.ธีราภรณ์ นายปรเมท นายกฤษณ์ น.ส.ประภาศิริ น.ส.ปวีณา น.ส.เพ็ญพร นายศรัณยู น.ส.ปุณยาพร

2 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 2/2553 กลุ่มที่ 2
น.ส. นัตยา นายทินกฤต นายธนชัย น.ส. สุนิสา นายอานนท์ นายกฤษดา น.ส.กอบกาญจน์ นายไกรศักดิ์ น.ส.จารุตา น.ส.เรณุกา น.ส.พรทิพย์ นายเมธา

3 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 2/2553 กลุ่มที่ 3
นายอัครวัฒน์ น.ส.เพ็ญพิริยา น.ส.ณัฏฐา น.ส.เบญจพร นายพร้อมพันธุ์ น.ส.มนสิชา นายเอกกมล น.ส.ณัฐนันท์ น.ส.พิชญา นายวิชา น.ส.พรพรรณ นายภฤศ

4 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 2/2553 กลุ่มที่ 4
นายภาคภูมิ นายสิงโต นายกิตติชัย นายเกรียงศักดิ์ น.ส.ขนิษฐา น.ส. ตติยา น.ส.นัจพรรณ นายปวีณวัตร น.ส.พิมลรัตน์ น.ส.ชมชนก น.ส.ณัฐา นายจิรพล

5 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 2/2553 กลุ่มที่ 5
น.ส.ดวงสมร น.ส.ปวีณา น.ส.พิชญา นายวทัญญู น.ส.วรรษมน น.ส.อภิญญา น.ส.วรรษมน นายภาวิชญ์ นายณัฐพล นายสิปณัฐ นายธีระพงศ์ นายวรุจจ์พงษ์ น.ส.ชาลิสา


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 2/2553 กลุ่มที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google