งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 2/2553 กลุ่มที่ 1 น. ส. กุสุมา นายจาตุรงค์ น. ส. จุฑารัตน์ นายณัฐินันท์ น. ส. ธีราภรณ์ นายปรเมท นายกฤษณ์ น. ส. ประภาศิริ น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 2/2553 กลุ่มที่ 1 น. ส. กุสุมา นายจาตุรงค์ น. ส. จุฑารัตน์ นายณัฐินันท์ น. ส. ธีราภรณ์ นายปรเมท นายกฤษณ์ น. ส. ประภาศิริ น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 2/2553 กลุ่มที่ 1 น. ส. กุสุมา นายจาตุรงค์ น. ส. จุฑารัตน์ นายณัฐินันท์ น. ส. ธีราภรณ์ นายปรเมท นายกฤษณ์ น. ส. ประภาศิริ น. ส. ปวีณา น. ส. เพ็ญพร นายศรัณยู น. ส. ปุณยาพร

2 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 2/2553 กลุ่มที่ 2 น. ส. นัตยา นายทินกฤต นายธนชัย น. ส. สุ นิสา นายอานนท์ นายกฤษดา น. ส. กอบกาญจน์ นายไกรศักดิ์ น. ส. จารุตา น. ส. เรณุกา น. ส. พรทิพย์ นายเมธา

3 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 2/2553 กลุ่มที่ 3 นายอัครวัฒน์ น. ส. เพ็ญพิริยา น. ส. ณัฏฐา น. ส. เบญจพร นายพร้อมพันธุ์ น. ส. มนสิชา นายเอกกมล น. ส. ณัฐนันท์ น. ส. พิชญา นายวิชา น. ส. พรพรรณ นายภฤศ

4 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 2/2553 กลุ่มที่ 4 นายภาคภูมิ นายสิงโต นายกิตติชัย นายเกรียง ศักดิ์ น. ส. ขนิษฐา น. ส. ตติยา น. ส. นัจพรรณ นายปวีณวัตร น. ส. พิมลรัตน์ น. ส. ชมชนก น. ส. ณัฐา นายจิรพล

5 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 2/2553 กลุ่มที่ 5 น. ส. ดวงสมร น. ส. ปวีณา น. ส. พิชญา นาย วทัญญู น. ส. วรรษมน น. ส. อภิญญา น. ส. วรรษมน นายภาวิชญ์ นายณัฐพล นาย สิปณัฐ นายธีระพงศ์ นายวรุจจ์พงษ์ น. ส. ชาลิสา


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 2/2553 กลุ่มที่ 1 น. ส. กุสุมา นายจาตุรงค์ น. ส. จุฑารัตน์ นายณัฐินันท์ น. ส. ธีราภรณ์ นายปรเมท นายกฤษณ์ น. ส. ประภาศิริ น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google