งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณกนกรัตน์ ดี มั่งมี ผู้ดำเนินรายการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณกนกรัตน์ ดี มั่งมี ผู้ดำเนินรายการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 คุณกนกรัตน์ ดี มั่งมี ผู้ดำเนินรายการ

16 ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิ กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบ ข้อสนเทศ ประธานกล่าวเปิดงาน

17

18

19

20 คุณสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบริการ ฝ่ายการชำระ เงินและตราสารหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง “ มิติใหม่ของระบบการหักบัญชีเช็ค ไทยด้วยระบบ ICAS ”

21 คุณเดชอุดม ไกรฤทธิ์ บรรยายเรื่อง “ กฎหมายที่รองรับการจัดทำหรือ แปลงเอกสาร และข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ”

22

23

24

25

26

27

28 คุณพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ฝ่ายกฎหมายและ คดี ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง “ กฎหมายที่รองรับการจัดทำหรือ แปลงเอกสาร และข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ”

29

30

31

32 ถาม - ตอบ

33 คุณบุญเลิศ สีวันนา รองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ธนาคารกสิกร ไทย จำกัด ( มหาชน )

34 คุณสุทธิเดช พัฒนกำจร ผู้จัดการศูนย์ปฎิบัติการเช็ค ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด ( มหาชน )

35

36

37

38

39

40


ดาวน์โหลด ppt คุณกนกรัตน์ ดี มั่งมี ผู้ดำเนินรายการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google