งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

P PRODUCTION RE ทีม Twin. กำหนดการดำเนินงาน วันที่รายการ 15 – 16 สิงหาคม 55 27 – 28 สิงหาคม 55 4 – 7 กันยายน 55 17 – 22 กันยายน 55 24 – 28 กันยายน 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "P PRODUCTION RE ทีม Twin. กำหนดการดำเนินงาน วันที่รายการ 15 – 16 สิงหาคม 55 27 – 28 สิงหาคม 55 4 – 7 กันยายน 55 17 – 22 กันยายน 55 24 – 28 กันยายน 55."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 P PRODUCTION RE ทีม Twin

2 กำหนดการดำเนินงาน วันที่รายการ 15 – 16 สิงหาคม 55 27 – 28 สิงหาคม 55 4 – 7 กันยายน 55 17 – 22 กันยายน 55 24 – 28 กันยายน 55 1 – 5 ตุลาคม 55 สำรวจพื้นที่ # 1 สำรวจพื้นที่ # 2 จัดหาอุปกรณ์ จัดหานักแสดง, เตรียมการถ่ายทำ ถ่ายทำจริง ถ่ายซ่อม ( ถ้ามี )

3 กำหนดการดำเนินงาน สิงหาคม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 สำรวจพื้นที่ #1 สำรวจพื้นที่ #2 กันยายน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 จัดหาอุปกรณ์ จัดหานักแสดง เตรียมการ ถ่ายทำ วันถ่ายทำจริง ตุลาคม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถ่ายซ่อม ( ถ้ามี )

4 กำหนดการถ่ายทำ เวลารายการ 6.00 – 8.00 น. 8.00 – 9.00 น. 9.00 – 12.00 น. 12.00 – 13.00 น. 13.00 – 14.00 น. จัดสถานที่ถ่ายทำ และเซตอุปกรณ์ ซ้อมคิวนักแสดงก่อนถ่ายทำจริง เริ่มถ่ายทำ พักทานอาหาร ถ่ายรายละเอียดที่เหลือ ( ถ้ามี )

5 นักแสดง  นักแสดงหลัก 2 คน ชาย / หญิง ชั้นประถม 6  ตัวประกอบ 14 คน ชาย / หญิง

6 นักแสด งนำ ด. ช. ติณณภพ มานุ สินร์ ด. ญ. พรรณวดี แสงดารา

7 สถานที่ โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 19/2 หมู่ที่ 13 ถนนบางแสน - อ่างศิลา บ้านแหลมแท่น ต. แสนสุข อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20130 โทร.0-3838-2020 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

8

9

10

11

12

13 กำหนดผู้รับผิดชอบงาน รายชื่อหน้าที่ นายกมลภพ เกียรติดิลกรัฐ นายกษิดิศ กมลสุนทร นางสาวสลิดา คล้ายคลึง นางสาวเบญญาภา วิลาวรรณ์ นายกลมศักดิ์ ฉันทะสิงห์ นายสุภัทร ปรีเปรม Cameraman 1 Cameraman 2 ผู้กำกับการแสดง กำกับการแสดง ผู้ช่วยด้านเทคนิคการถ่าย

14 งบประมาณการถ่ายทำ รายการค่าใช้จ่าย ค่าเช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำ กระดาษ สีช็อค 6 กล่อง ค่าขนม ( สำหรับนักแสดง 15 คน ) ค่าของขอบคุณโรงเรียน ค่าตัวนักแสดงหลัก ( 2 คน ) ค่าอาหารทีมงาน ( 6 คน ) ค่าผู้ช่วยถ่ายทำ ( 4 คน ) ค่าน้ำมัน 3,000.00 112.00 500.00 900.00 460.00 1,000.00 300.00 2,000.00 รวม 10,272.00


ดาวน์โหลด ppt P PRODUCTION RE ทีม Twin. กำหนดการดำเนินงาน วันที่รายการ 15 – 16 สิงหาคม 55 27 – 28 สิงหาคม 55 4 – 7 กันยายน 55 17 – 22 กันยายน 55 24 – 28 กันยายน 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google