งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RE P PRODUCTION ทีม Twin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RE P PRODUCTION ทีม Twin."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RE P PRODUCTION ทีม Twin

2 กำหนดการดำเนินงาน วันที่ รายการ 15 – 16 สิงหาคม 55 27 – 28 สิงหาคม 55
4 – 7 กันยายน 55 17 – 22 กันยายน 55 24 – 28 กันยายน 55 1 – 5 ตุลาคม 55 สำรวจพื้นที่ # 1 สำรวจพื้นที่ # 2 จัดหาอุปกรณ์ จัดหานักแสดง , เตรียมการถ่ายทำ ถ่ายทำจริง ถ่ายซ่อม (ถ้ามี)

3 กำหนดการดำเนินงาน สิงหาคม
สำรวจพื้นที่# สำรวจพื้นที่#2 กันยายน จัดหาอุปกรณ์ จัดหานักแสดง เตรียมการถ่ายทำ วันถ่ายทำจริง ตุลาคม ถ่ายซ่อม(ถ้ามี)

4 กำหนดการถ่ายทำ เวลา รายการ 6.00 – 8.00 น. 8.00 – 9.00 น.
9.00 – น. 12.00 – น. 13.00 – น. จัดสถานที่ถ่ายทำ และเซตอุปกรณ์ ซ้อมคิวนักแสดงก่อนถ่ายทำจริง เริ่มถ่ายทำ พักทานอาหาร ถ่ายรายละเอียดที่เหลือ (ถ้ามี)

5 นักแสดง นักแสดงหลัก 2 คน ชาย/หญิง ชั้นประถม 6 ตัวประกอบ 14 คน ชาย/หญิง

6 นักแสดงนำ ด.ช.ติณณภพ มานุสินร์ ด.ญ.พรรณวดี แสงดารา

7 สถานที่ โรงเรียนบ้านแหลมแท่น  19/2 หมู่ที่ 13 ถนนบางแสน-อ่าง ศิลา บ้านแหลมแท่น ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โทร   ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

8

9

10

11

12

13 กำหนดผู้รับผิดชอบงาน
รายชื่อ หน้าที่ นายกมลภพ เกียรติดิลกรัฐ นายกษิดิศ กมลสุนทร นางสาวสลิดา คล้ายคลึง นางสาวเบญญาภา วิลาวรรณ์ นายกลมศักดิ์ ฉันทะสิงห์ นายสุภัทร ปรีเปรม Cameraman 1 Cameraman 2 ผู้กำกับการแสดง กำกับการแสดง ผู้ช่วยด้านเทคนิคการถ่าย

14 งบประมาณการถ่ายทำ รายการ ค่าใช้จ่าย รวม 10,272.00
ค่าเช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำ กระดาษ สีช็อค 6 กล่อง ค่าขนม (สำหรับนักแสดง 15 คน) ค่าของขอบคุณโรงเรียน ค่าตัวนักแสดงหลัก (2 คน) ค่าอาหารทีมงาน (6 คน) ค่าผู้ช่วยถ่ายทำ (4 คน) ค่าน้ำมัน 3,000.00 112.00 500.00 900.00 460.00 1,000.00 300.00 2,000.00 รวม 10,272.00


ดาวน์โหลด ppt RE P PRODUCTION ทีม Twin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google