งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Database & Informations System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Database & Informations System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Database & Informations System
Piyanoot Jeangjamjit

2 งานปัจจุบัน

3 Internet account ใช้ระบบจัดการผ่านเว็ปไซต์ จำกัดสิทธิกลุ่มผู้ดูแลระบบ
จำกัดสิทธิกลุ่มผู้ดูแลระบบ Remote Desktop 9 คน Wifi Admin 18 คน ตอนนี้กำลังทำส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -> สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระบบรับสมัครยังไม่ได้ทำ ระบบจัดห้องสอบ -> ทำระบบ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล ตึก ห้อง ของแต่ละวิทยาเขตแล้ว รอนำข้อมูลเข้า

4 Remote Desktop สุเมธ ชวนชอบ ณัฐกิตติ์ คงธนสิทธิกุล อาภรณ์ เวียงสงค์
อรรณพ พุ่มพวง ธนากร คำทอง ปิยนุช เจียงแจ่มจิต อนุรักษ์ พรหมบุบผา ฤทธิชัย บ่อศีล มัทธนา ก้อนสันทัด

5 WIFI Admin เยาวลักษณ์ แสงสว่าง จตุพร ปานจ้อย จันทิมา เจริญผล
จิราภรณ์ ศิริโชติบัณฑิต ญาณิภา จันทร์บำรุง ทนงศักดิ์ ปรีเปรม ธัญลักษณ์ แซ่โง้ว ปลื้มจิต โสระเวช พัชรา คงเหมาะ รัชนี แสงแก้ว วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี วิไลวรรณ สิงหวิบูลย์ สาริณี จ่างเจริญ สาลิตา ศรีแสงอ่อน สาวิตรี ท้วมลี้ สุภาพร สุนทรเพราะ สุภาวดี กะมุกดา อารี ยอดรัก

6 แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ข้อมูลผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา 2554 สวท. แจ้งว่าข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ น่าจะส่งข้อมูลให้ได้ประมาณช่วงเดือน กรกฎาคม

7 สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทุกหลักสูตร เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป หลักสูตร 2-3 ปี เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 13 กิจกรรม จำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง หลักสูตร 4-5 ปี เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 18 กิจกรรม จำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง ต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมอย่างน้อย 1 ชมรม

8 สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา
ประวัตินักศึกษา ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม

9 ระบบจัดการครุภัณฑ์ ข้อมูลครุภัณฑ์ การตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี
การย้าย-ยืมครุภัณฑ์ การซ่อมครุภัณฑ์

10 ขอสติกเกอร์รถยนต์ เริ่มเปิดให้ขอตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555
แบ่งเป็น 5 ประเภท สีเหลืองทอง (รถยนต์ราชการ มทร.ธัญบุรี) สีชมพู (ที่ปรึกษา, อธิการบดี, ผู้ทรงคุณวุฒิ) สีเขียว (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) สีน้ำเงิน (นักศึกษา) สีขาว (บุคคลภายนอก)


ดาวน์โหลด ppt Database & Informations System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google