งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือที่ใช้บันทึกข้อมูลแผ่นดินไหวเรียกว่า ไซสโมกราฟ (seismograph) เครื่องมือนี้ ประกอบด้วยเครื่องรับคลื่นไหวสะเทือนและแปลง สัญญาณคลื่นไหวสะเทือนเป็นสัญญาณไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือที่ใช้บันทึกข้อมูลแผ่นดินไหวเรียกว่า ไซสโมกราฟ (seismograph) เครื่องมือนี้ ประกอบด้วยเครื่องรับคลื่นไหวสะเทือนและแปลง สัญญาณคลื่นไหวสะเทือนเป็นสัญญาณไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 เครื่องมือที่ใช้บันทึกข้อมูลแผ่นดินไหวเรียกว่า ไซสโมกราฟ (seismograph) เครื่องมือนี้ ประกอบด้วยเครื่องรับคลื่นไหวสะเทือนและแปลง สัญญาณคลื่นไหวสะเทือนเป็นสัญญาณไฟฟ้า จากนั้นสัญญาณไฟฟ้าจะถูกขยายแล้วแปลงกลับ เป็นคลื่นไหวสะเทือนอีกครั้งเพื่อบันทึกลงกระดาษ เป็นกราฟขึ้นลง

10

11

12

13

14

15

16

17 http://www.youtube.com/watch?v=W2 SaVitk9cY http://www.youtube.com/watch?v=gAL jDQzDl38 http://www.trueplookpanya.com/true/knowl edge_detail.php?mul_content_id=2569 http://www.il.mahidol.ac.th/e- media/earth-science/chapter1_3.html http://www.rmutphysics.com/CHARUD/spe cialnews/4/earthquake/index1.htm http://www.learnbytechn o.com/


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือที่ใช้บันทึกข้อมูลแผ่นดินไหวเรียกว่า ไซสโมกราฟ (seismograph) เครื่องมือนี้ ประกอบด้วยเครื่องรับคลื่นไหวสะเทือนและแปลง สัญญาณคลื่นไหวสะเทือนเป็นสัญญาณไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google