งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นโครงสร้าง ส่วนประกอบทางเคมีสถานะ 1. อุทกภาค (Hydrosphers) - เปลือกโลก ภาคพื้นทวีป ( ไซอัล ) - เปลือกโลกใต้ มหาสมุทร ( ไซมา ) น้ำเค็ม น้ำจืด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นโครงสร้าง ส่วนประกอบทางเคมีสถานะ 1. อุทกภาค (Hydrosphers) - เปลือกโลก ภาคพื้นทวีป ( ไซอัล ) - เปลือกโลกใต้ มหาสมุทร ( ไซมา ) น้ำเค็ม น้ำจืด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 ชั้นโครงสร้าง ส่วนประกอบทางเคมีสถานะ 1. อุทกภาค (Hydrosphers) - เปลือกโลก ภาคพื้นทวีป ( ไซอัล ) - เปลือกโลกใต้ มหาสมุทร ( ไซมา ) น้ำเค็ม น้ำจืด หิมะ และ น้ำแข็ง - ซิลิกอน และอลูมิเนียม ( กลุ่มหินสีจาง ) - ซิลิกอน และแมกนีเซียม ( กลุ่มหินสีเข้ม ) ของเหลว ( บางส่วนเป็น ของแข็ง ) 2. ธรณีภาค (Lithosphere) - เปลือกโลกรวม กับเนื้อโลก ส่วนบนสุด แร่ซิลิเกตทั่วไป หินบะ ซอลต์ ของแข็ง 3. ฐานธรณีภาค (Asthenosphere) - เนื้อโลก (mantle) เหล็ก ซิลิกอน และ อลูมิเนียม ฐานธรณีภาค ตอนบนเป็น ของเหลว ตอนล่างของแข็ง 4. แก่นโลก (core) โลหะผสมเหล็ก - นิกเกิลแก่นโลกชั้นนอก เป็นของเหลว แก่นโลกชั้นใน เป็นของแข็ง

8 http://www.youtube.com/watch? v=xomr8odQdY0 http://www.youtube.com/watch ?v=Glzh3Y1MlDc http://www.nakhamwit.ac.th/pingpong_ web/Earth_Struction.htm http://www.baanjomyut.com/library_2/ changes_in_the_earth/04.html http://www.learnbytechno.com/


ดาวน์โหลด ppt ชั้นโครงสร้าง ส่วนประกอบทางเคมีสถานะ 1. อุทกภาค (Hydrosphers) - เปลือกโลก ภาคพื้นทวีป ( ไซอัล ) - เปลือกโลกใต้ มหาสมุทร ( ไซมา ) น้ำเค็ม น้ำจืด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google