งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซากฟอสซิลรอยเท้า ของเมกาเธอเรียม สัตว์ ในตระกูลช้างชนิดหนึ่ง จากยุคน้ำแข็ง พบที่ เมืองกัวมินิ เอาร์เจนติ นา สูญพันธุ์ไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซากฟอสซิลรอยเท้า ของเมกาเธอเรียม สัตว์ ในตระกูลช้างชนิดหนึ่ง จากยุคน้ำแข็ง พบที่ เมืองกัวมินิ เอาร์เจนติ นา สูญพันธุ์ไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 ซากฟอสซิลรอยเท้า ของเมกาเธอเรียม สัตว์ ในตระกูลช้างชนิดหนึ่ง จากยุคน้ำแข็ง พบที่ เมืองกัวมินิ เอาร์เจนติ นา สูญพันธุ์ไป ประมาณ 10,000 ปี ก่อน

18

19

20

21 ส่วนมากอยู่ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ในชั้นหินทราย หินทรายแป้ง พบในยุคไทรแอสสิกตอนปลาย ถึงยุคครีเตเชียส ตอนกลางอายุ 200 – 100 ล้าน ปีที่ผ่านมา ไดโนเสาร์ชนิดแรกที่พบคือ สยามโมซอรัส สุธีธรนี

22

23

24

25

26 จะเห็นว่าแหล่งซากไดโนเสาร์ของ ประเทศไทยส่วนมากจะ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในชั้นหินทราย หินทราย แป้ง ซึ่งเป็นหินอยู่ในยุคไทรแอสสิก ตอนปลายถึงยุคครีเต เชียสตอนกลาง หรือตั้งแต่ 200 100 ล้านปีที่ผ่านมา

27 ประเภทของการจัดลำดับชั้นหิน

28 http://www.learnbytechno.com / http://www.youtube.com/watch?v=d_Gosnr TAew http://www.youtube.com/wat ch?v=puEkrAP8HdM http://www.baanjomyut.com/librar y_2/fossil/02.html http://www.thaigoodview.com/library/contest25 53/type2/science04/01/p3.html http://www.obeclms.com/scor m/science/4/4_11/intro.swf


ดาวน์โหลด ppt ซากฟอสซิลรอยเท้า ของเมกาเธอเรียม สัตว์ ในตระกูลช้างชนิดหนึ่ง จากยุคน้ำแข็ง พบที่ เมืองกัวมินิ เอาร์เจนติ นา สูญพันธุ์ไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google