งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Ruejang • Learner HTML Request.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Ruejang • Learner HTML Request."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 e-Ruejang http://www.e-rj.org

2 • Learner

3 www.sut.ac.th HTML Request

4 • การพัฒนาการสอนและการวิจัยสังเกตผลในชั้น เรียน • กิจกรรมก่อนเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรม หลังเรียน • e-Learning • ระบบจัดการการเรียนรู้ • e-Ruejang

5

6

7

8

9

10 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ต่อไป >

11 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ต่อไป >

12 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 ต่อไป >

13 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ โมเดลการออกแบบซอฟต์แวร์ ขั้นตอนการออกแบบซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ แนวโน้มของการออกแบบและพัฒนา ซอฟต์แวร์ในอนาคต ต่อไป >

14

15 • Word • PowerPoint • Excel • Flash • Dreamweaver • Authorware • SCORM

16 • Files • HTML Page • Video Clips • Text • URLs

17

18

19

20

21

22 • Teacher

23 Register Create Course Add Content Add Exam

24 • Administrator


ดาวน์โหลด ppt E-Ruejang • Learner HTML Request.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google