งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 WordPress คือเป็นซอฟต์แวร์ในการสร้าง เว็บไซต์สำเร็จรูป แบบ OpenSource  WordPress จะเป็นเว็บสำเร็จรูปที่ออกแบบ มาให้ทำให้ในรูปแบบของ blog  ซอฟต์แวร์คล้ายกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " WordPress คือเป็นซอฟต์แวร์ในการสร้าง เว็บไซต์สำเร็จรูป แบบ OpenSource  WordPress จะเป็นเว็บสำเร็จรูปที่ออกแบบ มาให้ทำให้ในรูปแบบของ blog  ซอฟต์แวร์คล้ายกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  WordPress คือเป็นซอฟต์แวร์ในการสร้าง เว็บไซต์สำเร็จรูป แบบ OpenSource  WordPress จะเป็นเว็บสำเร็จรูปที่ออกแบบ มาให้ทำให้ในรูปแบบของ blog  ซอฟต์แวร์คล้ายกัน › Joomla › Mambo  WordPress พัฒนามาเพื่อใช้ในการ อัพเดท blog โดยเฉพาะ แต่ก็สามารถเพิ่ม ความสามารถให้มากขึ้นด้วย Plugin

3  ใช้งานง่าย สามารถเขียนเว็บได้โดยไม่ ต้องรู้ภาษา HTML  สามารถ Update เว็บไซต์ได้จากที่ใดก็ได้ ในโลก  สามารถติดตั้งโปรแกรมเสริมเพื่อเพิ่ม ความสามารถได้ง่าย  สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ง่ายด้วย Theme  รองรับการส่งผ่านข้อมูลจากโปรแกรมอื่นๆ

4  โปรแกรมพัฒนาด้วยภาษา PHP  สามารถติดตั้งใช้งานได้กับเครื่องแม่ข่ายเว็บทั้ง Linux และ Windows  ใช้ฐานข้อมูล mySQL เป็นตัวจัดเก็บข้อมูล ทำให้ สามารถค้นหา จัดการได้ง่ายกว่าและรวดเร็วกว่า  ใช้ HTML, XHTML, CSS ควบคุมการแสดงผล ทำให้จัดการได้ง่าย

5  เว็บไซต์ของแม่ข่าย › http://web.chandra.ac.th/username  เมื่อ › Username ได้จากที่แจกทุกท่าน › เช่น http://web.chandra.ac.th/somchai


ดาวน์โหลด ppt  WordPress คือเป็นซอฟต์แวร์ในการสร้าง เว็บไซต์สำเร็จรูป แบบ OpenSource  WordPress จะเป็นเว็บสำเร็จรูปที่ออกแบบ มาให้ทำให้ในรูปแบบของ blog  ซอฟต์แวร์คล้ายกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google