งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการบำรุงรักษาพัสดุ. การจัดทำแผนการบำรุงรักษา ผู้ดูแล / ถือครองพัสดุ เสนอแผนการ บำรุงรักษาพัสดุ โดย ขอใช้งบประมาณตาม โครงการ / กิจกรรม ขออนุมัติจัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการบำรุงรักษาพัสดุ. การจัดทำแผนการบำรุงรักษา ผู้ดูแล / ถือครองพัสดุ เสนอแผนการ บำรุงรักษาพัสดุ โดย ขอใช้งบประมาณตาม โครงการ / กิจกรรม ขออนุมัติจัดทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการบำรุงรักษาพัสดุ

2 การจัดทำแผนการบำรุงรักษา ผู้ดูแล / ถือครองพัสดุ เสนอแผนการ บำรุงรักษาพัสดุ โดย ขอใช้งบประมาณตาม โครงการ / กิจกรรม ขออนุมัติจัดทำ แผน บำรุงรักษา แผนปฏิบัติ ราชการประจำปี งบประมาณ

3 การจัดทำแผนการบำรุงรักษา การจัดทำแผนการบำรุงรักษารถยนต์ - งานยานพาหนะ

4 การบันทึกครุภัณฑ์ในระบบ KKUFMIS

5 คู่มือการใช้งาน ระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร URL : fmis.kku.ac.th/

6 คู่มือการใช้งาน ระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร

7 ปัญหาการใช้งานใน ระบบ ครุภัณฑ์ชุด ไม่สามารถโอนออก ได้ แนวทาง : ใส่รายละเอียด รายการครุภัณฑ์ ในขั้นตอนการ จัดซื้อ เช่น ครุภัณฑ์ ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 30 เครื่อง อุปกรณ์แปลงสัญญาณ จำนวน 20 ชุด

8 ปัญหาการใช้งานใน ระบบ หมายเลขครุภัณฑ์ ไม่ตรงกับ ประเภท แนวทาง : ทำการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ในแฟ้มข้อมูลหลัก ในระบบทรัพย์สินถาวร เช่น ครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One PC หมายเลข 5617120000102 1200 – ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1300 – ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9 การแก้ไขรายละเอียด ครุภัณฑ์

10

11

12

13 ปัญหาการใช้งานในระบบ ( เพิ่มเติม )

14 Thank you!


ดาวน์โหลด ppt แผนการบำรุงรักษาพัสดุ. การจัดทำแผนการบำรุงรักษา ผู้ดูแล / ถือครองพัสดุ เสนอแผนการ บำรุงรักษาพัสดุ โดย ขอใช้งบประมาณตาม โครงการ / กิจกรรม ขออนุมัติจัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google