งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสร้าง แบบทดสอบ (Quiz Test Online) บน Web ด้วย โปรแกรม Dreamweaver และ Java Script เทคนิคการสร้าง แบบทดสอบ (Quiz Test Online) บน Web ด้วย โปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสร้าง แบบทดสอบ (Quiz Test Online) บน Web ด้วย โปรแกรม Dreamweaver และ Java Script เทคนิคการสร้าง แบบทดสอบ (Quiz Test Online) บน Web ด้วย โปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสร้าง แบบทดสอบ (Quiz Test Online) บน Web ด้วย โปรแกรม Dreamweaver และ Java Script เทคนิคการสร้าง แบบทดสอบ (Quiz Test Online) บน Web ด้วย โปรแกรม Dreamweaver และ Java Script โดยนางสาวนุชสรา บุญครอง

2 หัวข้อเรื่อง  รูปแบบของแบบสอบถาม  รู้จักกับเครื่องมือ Dream เพื่อการสร้างหน้า Web Browser  รู้จักกับ Javascript  การทำงานของ Code Javascript ที่ใช้ใน การประมวลผล  ตำแหน่งการวาง Code JavaScript ในหน้า Web  ตัวย่าง Quiz Test Online

3 รูปแบบของแบบทดสอบ  แบบเลือกตอบ Radio ตัวอย่าง File Code html ข้อ = ?

4 รูปแบบของแบบทดสอบ  แบบเติมคำ Textbox ตัวอย่าง File Code html ข้อ = ?

5 รูปแบบของแบบทดสอบ  แบบเลือกตอบ Pulldown ตัวอย่าง File Code html ข้อ = ?

6 รู้จักกับเครื่องมือ Dream เพื่อการสร้าง หน้า Web แบบสอบถาม

7 ตัวอย่างการสร้าง Form ของ แบบสอบถาม

8 รู้จักกับเครื่องมือ Dream เพื่อการสร้าง หน้า Web แบบสอบถาม การสร้าง From

9 รู้จักกับเครื่องมือ Dream เพื่อการสร้างหน้า Web แบบสอบถาม ( ต่อ ) การสร้างปุ่มรับคำตอบ

10 รู้จักกับเครื่องมือ Dream เพื่อการสร้างหน้า Web แบบสอบถาม ( ต่อ ) กำหนดชื่อและค่าของ RadioButton การกำหนดค่าของ Radio Button

11 รู้จักกับ Javascript เนื้อหาเรื่อง JavaScript เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ เทคนิคในแบบ Client Script หรือ สคริปต์ที่มีการทำงานในฝั่งของ User นั้นก็คือโปรแกรมที่มีการ ทำงานอยู่บน Web Browser ของ ผู้เรียกใช้งานเว็บเพจนั้น ๆ

12  การคำนวณคะแนนแบบจำนวน เต็ม  การคำนวณคะแนนแบบอัตราส่วน (%) การทำงานของ Code Javascript

13 การทำงานของ Code Javascript ในการ ประมวลผลแบบคะแนนเต็ม // ประกาศภาษา 34

15 การทำงานของ Code Javascript ในการ ประมวลผลแบบคะแนน % 34

17 ตำแหน่งการวาง Code JavaScript ในหน้า Web วางระหว่างส่วน head กับ body

18 Excemple :: Quiz Test Online หน้า Web Browser

19 Excemple :: Quiz Test Online หน้า Code เป็น pdf ไฟล์

20 Note…. sharing/sharing.htm

21 THE END


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสร้าง แบบทดสอบ (Quiz Test Online) บน Web ด้วย โปรแกรม Dreamweaver และ Java Script เทคนิคการสร้าง แบบทดสอบ (Quiz Test Online) บน Web ด้วย โปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google