งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสร้าง แบบทดสอบ (Quiz Test Online) บน Web ด้วย โปรแกรม Dreamweaver และ Java Script เทคนิคการสร้าง แบบทดสอบ (Quiz Test Online) บน Web ด้วย โปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสร้าง แบบทดสอบ (Quiz Test Online) บน Web ด้วย โปรแกรม Dreamweaver และ Java Script เทคนิคการสร้าง แบบทดสอบ (Quiz Test Online) บน Web ด้วย โปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสร้าง แบบทดสอบ (Quiz Test Online) บน Web ด้วย โปรแกรม Dreamweaver และ Java Script เทคนิคการสร้าง แบบทดสอบ (Quiz Test Online) บน Web ด้วย โปรแกรม Dreamweaver และ Java Script โดยนางสาวนุชสรา บุญครอง

2 หัวข้อเรื่อง  รูปแบบของแบบสอบถาม  รู้จักกับเครื่องมือ Dream เพื่อการสร้างหน้า Web Browser  รู้จักกับ Javascript  การทำงานของ Code Javascript ที่ใช้ใน การประมวลผล  ตำแหน่งการวาง Code JavaScript ในหน้า Web  ตัวย่าง Quiz Test Online

3 รูปแบบของแบบทดสอบ  แบบเลือกตอบ Radio ตัวอย่าง File Code html ข้อ 1 5000+550 = ? 5000 5550 5555

4 รูปแบบของแบบทดสอบ  แบบเติมคำ Textbox ตัวอย่าง File Code html ข้อ 2 5000+550 = ?

5 รูปแบบของแบบทดสอบ  แบบเลือกตอบ Pulldown ตัวอย่าง File Code html ข้อ 3 5000+550 = ? 5000 5550 5555

6 รู้จักกับเครื่องมือ Dream เพื่อการสร้าง หน้า Web แบบสอบถาม

7 ตัวอย่างการสร้าง Form ของ แบบสอบถาม

8 รู้จักกับเครื่องมือ Dream เพื่อการสร้าง หน้า Web แบบสอบถาม การสร้าง From

9 รู้จักกับเครื่องมือ Dream เพื่อการสร้างหน้า Web แบบสอบถาม ( ต่อ ) การสร้างปุ่มรับคำตอบ

10 รู้จักกับเครื่องมือ Dream เพื่อการสร้างหน้า Web แบบสอบถาม ( ต่อ ) กำหนดชื่อและค่าของ RadioButton การกำหนดค่าของ Radio Button

11 รู้จักกับ Javascript เนื้อหาเรื่อง JavaScript เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ เทคนิคในแบบ Client Script หรือ สคริปต์ที่มีการทำงานในฝั่งของ User นั้นก็คือโปรแกรมที่มีการ ทำงานอยู่บน Web Browser ของ ผู้เรียกใช้งานเว็บเพจนั้น ๆ

12  การคำนวณคะแนนแบบจำนวน เต็ม  การคำนวณคะแนนแบบอัตราส่วน (%) การทำงานของ Code Javascript

13 การทำงานของ Code Javascript ในการ ประมวลผลแบบคะแนนเต็ม // ประกาศภาษา 34" class="image_link uk-text-large uk-margin-small-left uk-margin-small-right">14 การทำงานของ Code Javascript ในการ ประมวลผลแบบคะแนนเต็ม ( ต่อ ) for (i=0; i 34

15 การทำงานของ Code Javascript ในการ ประมวลผลแบบคะแนน % 34" class="image_link uk-text-large uk-margin-small-left uk-margin-small-right">16 การทำงานของ Code Javascript ในการ ประมวลผลแบบคะแนน % ( ต่อ ) for (i=0; i 34

17 ตำแหน่งการวาง Code JavaScript ในหน้า Web วางระหว่างส่วน head กับ body

18 Excemple :: Quiz Test Online หน้า Web Browser

19 Excemple :: Quiz Test Online หน้า Code เป็น pdf ไฟล์

20 Note…. http://stang.sc.mahidol.ac.th/ sharing/sharing.htm scnbk@mahidol.ac.th

21 THE END


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสร้าง แบบทดสอบ (Quiz Test Online) บน Web ด้วย โปรแกรม Dreamweaver และ Java Script เทคนิคการสร้าง แบบทดสอบ (Quiz Test Online) บน Web ด้วย โปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google