งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WINTER Template หลักการจัดทำ สตอรี่บอร์ดสื่อ มัลติมีเดีย นางสาวกนกพร กลิ่นจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WINTER Template หลักการจัดทำ สตอรี่บอร์ดสื่อ มัลติมีเดีย นางสาวกนกพร กลิ่นจันทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WINTER Template หลักการจัดทำ สตอรี่บอร์ดสื่อ มัลติมีเดีย นางสาวกนกพร กลิ่นจันทร์

2 การเขียน Storyboard การเขียนสตอรี่ บอร์ดเป็นขั้นตอน ของการเตรียมการ นำเสนอข้อความ ภาพ รวมทั้ง สื่อใน รูปของมัลติมีเดีย ต่างๆ ลงในกระดาษ เพื่อให้การนำเสนอ ข้อความ และสื่อใน รูปแบบต่างๆ เหล่านี้ เป็นไปอย่าง เหมาะสมบนหน้าจอ คอมพิวเตอร์

3 Storyboard คือ... Storyboard คือ การสร้างภาพ ให้เห็นลำดับขั้นตอนตามเนื้อเรื่องที่ ต้องการ โดยเฉพาะการสร้าง ภาพเคลื่อนไหว รายละเอียดที่ควรมีใน Storyboard ได้แก่ คำอธิบายแต่ละ สื่อที่ใช้ ( ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิโอ )

4 Storyboard คือ...

5 การจัดทำ Storyboard เป็นการแจงแจง รายละเอียดลงไปว่า ในส่วนนี้ประกอบด้วย ภาพ ข้อความ ภาพ เครื่องไหว มีเสียง หรือเพลงประกอบ หรือไม่ และมีการ เรียงลำดับการทำงาน อย่างไร มีการวาง หน้าจออย่างไร รวมทั้งการกำหนด แหล่งของข้อมูล เช่น ภาพและเสียงว่าได้มา อย่างไรจากแหล่ง ไหน

6 การเตรียมข้อมูลสำหรับ Storyboard ข้อมูลสำหรับ Storyboard อาจมีทั้ง ภาพ เสียง ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว (Animation Movies) หรืออื่นๆ ซึ่งจะต้องมี การจัดเตรียมขึ้นมาก่อนที่จะนำไปใส่ โปรแกรม มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้ - การจัดเตรียมภาพสำหรับโปรแกรม - การจัดเตรียมเสียง - สร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation File) - ตัวอย่าง Storyboard การเตรียมข้อมูลสำหรับ Storyboard

7 การจัดเตรียมภาพ สำหรับโปรแกรม ข้อมูลต่างๆ อาจมาจากการ วาดด้วยโปรแกรม Graphic Editor เช่น โปรแกรม PC Paint Brush ที่มี Microsoft Windows หรืออื่นๆ โปรแกรม Authoring System บางตัว บางตัวอาจมี คำสั่งสำหรับการวาดรูปหรือ ในส่วนของ Graphic Editor ไว้ให้ด้วยทำให้ทำงานได้ สะดวกมากยิ่งขึ้น

8 Capture การเตรียมข้อมูลสำหรับ Storyboard นอกจากนี้อาจจะ นำเข้ามาจากแหล่ง อื่น เช่นการ Scan จากหนังสือหรือ วารสารด้วยการใช้ เครื่อง Scanner หรือนำมาจากกล้อง ถ่ายวิดีโอในกรณีนี้ ต้องใช้การ์ดพิเศษ ที่ เรียกว่า Video

9 การเตรียมข้อมูลสำหรับ Storyboard การจัดเตรียมเสียง การบันทึกเสียงเข้ามาใน เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น จะต้องมีการ์ด Sound Generator Card เช่น Sound Blaster Card การ์ด นี้มีความสามารถแปลงเสียง ให้เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ เมื่อโปรแกรมเรียกใช้แฟ้ม เสียงที่จะให้ออกลำโพงใน เพื่อให้สัมพันธ์กับภาพ การ นำเสียงเข้าไปใช้บางครั้งอาจ ใช้โปรแกรมควบคุมการเล่น เครื่อง CD สัมพันธ์กับเนื้อ เรื่องได้โปรแกรม Authoring System

10 การเตรียมข้อมูลสำหรับ Storyboard การนำภาพเคลื่อนไหวเข้ามาใช้กับ โปรแกรมอาจทำได้หลายวิธี 1. การต่อเครื่องเล่นเลเซอร์เข้ากับ คอมพิวเตอร์ แล้วใช้โปรแกรมควบคุม การเล่นให้สัมพันธ์กับเนื้อหา 2. การจับภาพจากวิดีโอ เป็น ข้อมูลประเภท Movies File โดยมีการ กำหนดเป็นเฟรมต่อวินาที จากนั้นจึง เรียกใช้ไฟล์ด้วยโปรแกรม Video Capture

11 การเตรียมข้อมูลสำหรับ Storyboard สร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation File) การสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เอง อาจจะสร้างด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ต่างๆ ที่สามารถทำภาพเคลื่อนไหว ได้ทั้งสองมิติและสามมิติ โปรแกรม Authoring System ส่วนใหญ่จะ สามารถทำภาพ Animation ข้อมูล ที่เป็นข้อความอาจป้อนลงใน Authoring System หรือ Power Point การป้อนข้อมูลอาจป้อนโดน ตรงหรือบางโปรแกรมสามารถอ่าน ข้อมูลจาก Text File เข้าไปใช้งาน ได้

12 การเตรียมข้อมูลสำหรับ Storyboard ตัวอย่าง Storyboard

13 การเตรียมข้อมูลสำหรับ Storyboard

14 ลำดับที่ภาพประกอบคำบรรยาย 1 - ภาพพื้นหลัง - การ์ตูนนิ่ง 2 ตัว - ไตเติ้ลเพลงบรรเลง - ข้อความหัวเรื่อง 2 - สีพื้นหลัง - การ์ตูนเคลื่อนไหว 2 ตัว - ไตเติ้ลเพลงบรรเลง ( เพลงเดียวกับ 1 ) - ข้อความเลือกเมนูต่างๆ เช่น สาระสำคัญ, หัวข้อเรื่อง 3 - พื้นหลังภาพต้นไม้ - การ์ตูนเคลื่อนไหว 3 ตัว - เนื้อเรื่องแต่ละหัวข้อ - ปุ่มกลับหน้าหลัก / ปุ่มออก 4- สีพื้นหลังภาพ - การ์ตูนเคลื่อนไหว 3 ตัว - ใบงาน - ปุ่มกลับหน้าหลัก / ปุ่มออก ตัวอย่างการทำสตอรี่บอร์ด

15 ตัวอักษร : ขนาดตัวอักษรต้องคำนึงถึงระดับของ ผู้เรียน ไม่ควรให้ข้อความในจอหนาแน่นเกินไป สี ของตัวอักษรควรใช้สีที่ตัดกันเพื่อความชัดเจนของ การอ่าน เช่น อักษรสีขาว หรือสีเหลือง บนพื้นสีน้ำ เงิน การใช้สีพื้นหลังควรเป็นสีเข้มมากกว่าสีอ่อน ภาพ : ควรเป็นภาพสีเหมือนจริงหรือใกล้เคียงธรรมชาติ มากที่สุด ใช้ภาพเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นความสนใจของ ผู้เรียน เสียง : เสียงบรรยายและเสียงพูดควรเลือกให้ เหมาะสมกับเนื้อหาและระดับของผู้เรียน การ ออกเสียงควรชัดเจนถูกต้อง ควรออกแบบให้ ผู้เรียนสามารถปรับความดัง - ค่อยของเสียงและ การปิดได้ เสียงเอฟเฟ็กต์ควรมีความสม่ำเสมอ เสียงดนตรีประกอบ ไม่ควรดังกว่าเสียงบรรยาย

16 ที่ มา... http://www.krui3.com/content/865 http://jang- jung.blogspot.com/2011_06_01_archive.html http://oilnatnarin.wordpress.com/2011/06/21/ storyboard/http://oilnatnarin.wordpress.com/2011/06/21/ storyboard/ http://animation.about.com/od/3danimationtut orials/ss/3dsmax_less1.htm http://www.prasansoft.com/web-content- game58.php http://www.cg- files.com/glass_apple_in_vray_and_3d_studio_ max_tutorial.html


ดาวน์โหลด ppt WINTER Template หลักการจัดทำ สตอรี่บอร์ดสื่อ มัลติมีเดีย นางสาวกนกพร กลิ่นจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google