งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคทูลารีเมีย (Tularemial) สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 20/03/2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคทูลารีเมีย (Tularemial) สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 20/03/2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคทูลารีเมีย (Tularemial) สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข http://thaigcd.ddc.moph.go.th/index.html 20/03/2551

2 ลักษณะโรค โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Rabbit Fever) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์ถึงคน ที่มี อันตรายสูงโรคหนึ่งเนื่องจากสามารถติดต่อทาง ละอองฝอย (Aerosol) ได้ และสามารถใช้เป็น อาวุธชีวภาพ ที่จัดอยู่ในกลุ่ม A ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ต้น ปี พ. ศ. 2545 จนถึงขณะนี้ พบว่ามีรายงานผู้ป่วย มากกว่า 200 ราย

3 ระบาดวิทยา โรคนี้เกิดในสหภาพโซเวียต เอเชียไม เนอร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรป ยกเว้นคาบสมุทรไอเบอเรียน (Iberian Peninsula) และเกาะอังกฤษ

4 เชื้อก่อโรค โรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ Francisella tularensis มีลักษณะเป็นค๊อกโคบาซิลไล ไม่เคลื่อนที่ ไม่ สร้างสปอร์ มีแคปซูล แบคทีเรียนี้มี 4 types โดย type A มีความรุนแรงที่สุด

5 สัตว์รังโรค และแมงนำโรค สัตว์รังโรคอยู่ในสัตว์ป่าที่เลี้ยงลูกด้วยนม กว่า 100 ชนิด รวมทั้ง สัตว์ฟันแทะ เช่น กระต่าย หนู กระรอก กวาง แพรีด๊อก (Parrie dog) และสามารถติดต่อมายังสัตว์เลี้ยงจำพวกวัว ควาย แกะและแมวได้ โดยมีเหลือบ เห็บ หมัด หรือยุงเป็นแมลงนำโรค

6 วิธีการติดต่อ โรคนี้ติดต่อมายังคนโดยถูกแมลงพาหะที่ กัดเลือดสัตว์ที่ติดเชื้อนี้กัด หรือติดโดยสัมผัสกับ เลือด สารคัดหลั่ง (Secretion) ของสัตว์ ที่ป่วยด้วยโรคนี้ เข้าทางบาดแผล เยื่อเมือก หรือรอยถลอก ขีดข่วน หรือถูกสัตว์ป่วยกัด โดยตรง การหายใจ หรือกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อ โรคปนได้ เชื้อก็สามารถทำให้ติดเชื้อได้ ไม่มี รายงานการติดต่อระหว่างคนสู่คน ระยะฟักตัว ของโรค 1 – 14 วัน แต่ทั่ว ๆ ไป 3 – 5 วัน

7 อาการในคน ลักษณะของโรคทูลารีเมีย ในคนมี 2 รูปแบบขึ้นอยู่กับ ช่องทางที่เชื้อเข้าสู่ร่างกาย คือ ทางผิวหนัง และทางการหายใจ หากเชื้อเข้าทางผิวหนังจะเกิดบาดแผล ต่อมน้ำเหลืองบวมโต ตรงที่รับเชื้อหากเชื้อเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจผู้ติดเชื้อจะเป็น ไข้แบบไทฟอยด์ (typhoidal tularemia) คือมีไข้ หนาวสั่น โลหิตเป็นพิษ ปวดศีรษะ ท้องเสีย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ไอ แห้ง ๆ และอ่อนเพลีย หากผู้ป่วยมีอาการปอดบวมร่วมด้วยจะเจ็บ หน้าอก มีเสมหะเป็นเลือด อึดอัด หายใจไม่สะดวก จนอาจหยุด หายใจ ลักษณะปอดบวมจากการตรวจทางรังสีทรวงอก อัตราตาย ของโรคแบบไข้ประมาณร้อยละ 35

8 การรักษา รักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะจำพวกสเตร็พ โตไมซิน ฉีดเข้ากล้ามเนื้อในปริมาณ 30 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หรืออาจใช้ ยาเจนตาไมซิน ปริมาณ 3 – 5 มิลลิกรัมต่อ น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน ติดต่อกัน 10 – 14 วัน ยาเต ตระไซคลีนและ ครอแรมเฟนิคอลก็ใช้ได้ผลเช่นเดียวกัน แต่ผู้ติด เชื้อมักมีอาการไข้กลับค่อนข้างสูง

9 ข้อแนะนำ โรคนี้เกิดจากการติดต่อจากสัตว์ที่เป็นฟันแทะ เช่น กระต่าย กระรอก สัตว์ป่าอื่น ๆ เช่น สกั้งค์ และนำมาซึ่ง การติดต่อสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ ดังนั้น ผู้นิยม เลี้ยงสัตว์ควรที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ คือ 1. การตัดสินใจในการที่จะเลี้ยงสัตว์ พวกกระต่าย หรือ หนู ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่ไม่มีสัตว์ป่วย เช่น มี อาการเซื่องซึมไม่ปราดเปรียวอยู่ในกรงหรือในฝูง ที่จำหน่าย และเป็นแหล่งที่สามารถตรวจสอบหลักแหล่ง ได้ เช่น ฟาร์มสัตว์เลี้ยง เป็นต้น 2. การเลี้ยงสัตว์เหล่านี้จะต้องรักษาความสะอาด ทั้งตัวสัตว์ และอาหารสัตว์ที่นำมาเลี้ยงสัตว์ 3. หลังจากสัมผัสกับสัตว์เลี้ยง ควรล้างมือทำความ สะอาดด้วยสบู่ทุกครั้ง โดยเฉพาะมือที่มีบาดแผล ไม่ควร สัมผัสสัตว์โดยตรง

10 ข้อแนะนำ 4. ไม่ควรคลุกคลีหรือกอด หอมสัตว์เหล่านี้ โดยตรง 5. สิ่งสำคัญ หากตัดสินใจ เลี้ยงสัตว์เหล่านี้ จะต้องคำนึงถึง โรคต่าง ๆ ที่อาจมีมากับสัตว์เหล่านี้ นอกจาก โรค Tularemia แล้ว ยังมีโรคอื่น ๆ อีกมาก ที่สัตว์เหล่านี้ สามารถนำมาสู่คนได้ เช่น โรคท้องร่วงจากเชื้อซัล โมเนลลา พยาธิชนิดต่าง ๆ 6. จากการเกิดโรคใน ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าการถูก แมลงพาหะกัด มีอัตราการเกิดโรคนี้ที่สูงกว่าการ ติดต่อทางอื่น ๆ การเดินทาง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ควรป้องกัน ด้วยสารไล่แมลงที่มีส่วนผสมของ สาร DEET อยู่ด้วยจะสามารถ ป้องกันแมลงพาหะดังกล่าวได้ และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ ป่าที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ

11 ที่มา - สำนักระบาดวิทยา - www.bt.cdc.gov/agent/tularemia


ดาวน์โหลด ppt โรคทูลารีเมีย (Tularemial) สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 20/03/2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google