งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคผิวหนัง 1 1.1. เกิดจากปาราสิตภายนอก เช่น เหา อาการที่พบคือ ขนหักร่วง โดยเฉพาะบริเวณไหล่ สัตว์จะเอาตัวถูผนังคอก น้ำหนักลด โลหิตจาง I. โรคผิวหนัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคผิวหนัง 1 1.1. เกิดจากปาราสิตภายนอก เช่น เหา อาการที่พบคือ ขนหักร่วง โดยเฉพาะบริเวณไหล่ สัตว์จะเอาตัวถูผนังคอก น้ำหนักลด โลหิตจาง I. โรคผิวหนัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรคผิวหนัง 1 1.1. เกิดจากปาราสิตภายนอก เช่น เหา อาการที่พบคือ ขนหักร่วง โดยเฉพาะบริเวณไหล่ สัตว์จะเอาตัวถูผนังคอก น้ำหนักลด โลหิตจาง I. โรคผิวหนัง

3 โรคผิวหนัง 2 1.1. เกิดจากปาราสิตภายนอก ( ต่อ ) ขี้เรื้อน ตัวไรจะไชเข้าไปอยู่ในชั้นผิวหนัง ดูด กินเลือด น้ำเหลือง เศษผิวหนัง และ สิ่งคัด หลั่งจากต่อมไขมัน สัตว์แสดงอาการคัน มีสะเก็ดรังแค ขนร่วงและผิวหนังหนาตัว บริเวณที่ พบมากคือ หน้า ใบหู และขา

4 โรคที่สำคัญในแพะ แกะ 3 ผิวหนังปกติ ผิวหนังมีพยาธิ ภายนอก ผิวหนัง อักเสบ หนาตัว ขึ้น ผิวหนังหลัง อักเสบ กลายเป็น เนื้อตาย มี เศษรังแค การก่อให้เกิดผิวหนังอักเสบโดย พยาธิภายนอก

5 โรคผิวหนัง 4 อาการโรค ขี้เรื้อน แบบเป็น ทั้งตัว แบบเป็น เฉพาะที่ขา ที่มา : Linklater, K.A. and Smith, M.C.1993. Color Alas of Diseases and Disorders of the Sheep and Goat. โรคขี้เรื้อนจาก Sarcoptic mites

6 โรคผิวหนัง 5 โรคขี้เรื้อนจาก Chorioptic mites โรคขี้เรื้อนจาก Demodectic mites ที่มา : Linklater, K.A. and Smith, M.C.1993. Color Alas of Diseases and Disorders of the Sheep and Goat.

7 โรคผิวหนัง 6 โรคขี้ เรื้อนในรู หู ตัวไรทำให้ เกิดการ อักเสบ จะ พบว่ามีขี้หู มากเป็นแผ่น ถ้าเป็นมาก สัตว์จะสั่นหัว และเกาหู ตลอดเวลา ที่มา : Linklater, K.A. and Smith, M.C.1993. Color Alas of Diseases and Disorders of the Sheep and Goat.

8 โรคผิวหนัง 7 1.2. โรคผิวหนังจากเชื้อรา การรักษา ใช้ยาทาหรือยาฉีดตามสาเหตุที่พบ เช่น Coumaphos พ่นหรือให้ยา Ivermectin ฉีดกำจัดพยาธิภายนอก หรือให้ยา Gentian violet ทาแก้เชื้อรา

9 โรคผิวหนัง 8 1.3. โรคผิวหนังจากเชื้ออื่นๆ ที่ พบบ่อยคือ ไวรัส Contagious Ecthyma ชื่อพ้อง orf, sore mouth, contagious pustular dermatitis สาเหตุ เกิดจากเชื้อ poxvirus การติดต่อ การสัมผัส โดยเฉพาะเมื่อ มีการซื้อแพะใหม่เข้าฝูง

10 โรคผิวหนัง 9 อาการของ Contagious Ecthyma ในแพะและในคน เชื้อมีระยะฟักตัวสั้น 3-4 วัน มีวิการเป็น ตุ่มน้ำใส แล้วกลาย เป็นตุ่มหนอง ต่อมา จะแตกและตกสะเก็ด เห็นชัดที่บริเวณ ริมฝีปากแพะ ส่วนคนจะเป็นในส่วนที่ สัมผัสกับวิการ

11 โรคผิวหนัง 10 ลูกสัตว์จะมีอาการรุนแรงกว่าสัตว์ ใหญ่ อาจตายได้หากเป็นรุนแรงจน กินอาหารไม่ได้ สะเก็ดจะหายไปเองภายใน 3-4 สัปดาห์ หายแล้วทำให้มีภูมิคุ้ม ค่อนข้างยาวนาน สะเก็ดที่มีเชื้อไวรัสเมื่อตกอยู่ที่พื้น จะสามารถมีชีวิตได้เป็น ปี

12 โรคผิวหนัง 11 การรักษา ใช้ยา Gentian violet ทาบริเวณที่ เป็น การควบคุมและป้องกันโรค กักสัตว์ใหม่ที่ซื้อเข้าฝูง อาจทำ autogenous vaccine ระวังการติดต่อมาถึง คนที่สัมผัสสัตว์ป่วย


ดาวน์โหลด ppt โรคผิวหนัง 1 1.1. เกิดจากปาราสิตภายนอก เช่น เหา อาการที่พบคือ ขนหักร่วง โดยเฉพาะบริเวณไหล่ สัตว์จะเอาตัวถูผนังคอก น้ำหนักลด โลหิตจาง I. โรคผิวหนัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google