งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณ ะ ทั่วไ ป ลำตัวยาวเรียว ส่วนท้องแบน ปากอยู่ใน ระดับแนวเดียวกับสันท้อง มีหนวด 4 เส้น ครีบหลังมีขนาด ถิ่นอา ศัย บริเวณลุ่ม น. โขง แม่น้ำภาคกลาง ภาคเหนือและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณ ะ ทั่วไ ป ลำตัวยาวเรียว ส่วนท้องแบน ปากอยู่ใน ระดับแนวเดียวกับสันท้อง มีหนวด 4 เส้น ครีบหลังมีขนาด ถิ่นอา ศัย บริเวณลุ่ม น. โขง แม่น้ำภาคกลาง ภาคเหนือและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ลักษณ ะ ทั่วไ ป ลำตัวยาวเรียว ส่วนท้องแบน ปากอยู่ใน ระดับแนวเดียวกับสันท้อง มีหนวด 4 เส้น ครีบหลังมีขนาด ถิ่นอา ศัย บริเวณลุ่ม น. โขง แม่น้ำภาคกลาง ภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาหา ร กินตะไคร่น้ำ ตัวอ่อนแมลงขนาดเล็ก ซากพืชและ สัตว์ที่เน่าเปื่อย ขนาดความยาวประมาณ 10 -11 ซม.

3 ลักษณ ะ ทั่วไ ป ขนาดเล็ก ตัวใสหรือสีขาวคล้ายสีข้าวเม่า มี ครีบหลัง 2 อัน ครีบหลังอันแรก มีก้านครีบแข็ง เป็นหนามแหลมอยู่ 7 ก้าน ครีบหลังอันที่สอง มีเฉพาะก้านครีบฝอย ครีบก้นมีก้านครีบที่เป็น หนาม ถิ่นอา ศัย อยู่ทั่วไปตามแม่น้ำลำคลอง พบมากที่ บริเวณลุ่มน. แม่กลอง อาหา ร กินจุลินทรีย์และตัวอ่อนของแมลงน้ำ ขนาดความยาวประมาณ 3 - 6 ซม.

4 กา ถิ่นอา ศัย มีอยู่ทั่วไปตามแหล่งน้ำ หนองบึง ลำห้วย ซึ่งมี พืชพันธุ์ไม้น้ำหนาแน่น อาหา ร กินแมลงและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ขนาดความยาวประมาณ 15 ซ. ม. ลักษ ณะ ทั่วไป เป็นปลาน้ำจืดซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกับปลาสลิด กระดี่หม้อ กระดี่มุก และอยู่ในวงศ์เดียวกับปลา หมอไทย

5 ชื่ออื่น ๆ แขยงหิน ลักษณะทั่วไป ลำตัวค่อนข้างยาว ไม่มีเกล็ด หัวแบนราบลง เล็กน้อย ตามีผิวหนังใสปิดคลุม มีฟันซี่แหลมเล็ก ๆ อยู่บน ขากรรไกร และเพดานปาก มีหนวด 4 คู่ มีรูจมูกข้างละหนึ่งคู่ แต่ละคู่อยู่ห่างจากกัน ครีบหลังและครีบหูมีหนามแหลม ลำตัว มีพื้นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน มีแทบสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มพาด ขว้างลำตัว แถบที่ว่านี้มีขนาดโตกว่าช่วงสีพื้นตัว ขนาด และที่ตั้งของแถบเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดและอายุ ของปลา ถิ่นอาศัย อยู่ตามลำธาร เช่น บริเวณปากน้ำโพ จ. นครสวรรค์ แม่น้ำวัง จ. ลำปาง น. แม่กลอง จ. ราชบุรี ฯลฯ อาหาร กินลูกปลา ลูกกุ้ง และสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็ก ขนาด ความยาวประมาณ 17 ซม.

6 ลักษณะ ทั่วไป มีรูปร่างป้อมสั้น ลำตัวแบนข้าง หัวมีขนาดเล็ก จะงอย ปากสั้นทู่ นัยน์ตาเล็ก ถิ่นอา ศัย พบตามแม่น้ำลำคลองหนองบึงทั่วทุก ภาค อาหา ร พืชพันธุ์ไม้น้ำ ตัวอ่อนแมลง ซากสัตว์ และพืชที่เน่าเปื่อย ขนาด ความยาวตั้งแต่ 15 - 35 ซม.

7 ลักษณ ะทั่ว มีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจ อาศัยในน้ำที่มีออกซิเจนต่ำ ได้ รูปร่างด้านข้างแบน ส่วนกว้างของลำตัวไล่เลี่ยกับความยา ถิ่นอา ศัย ในแม่น้ำและหนองบึงที่มีทางน้ำ ติดต่อกันกับแม่น้ำ อาหาร กินพืชแทบทุกชนิด ขนาด ความยาวประมาณ 20 - 60 ซม.

8 ลักษ ณะ ทั่วไป ลำตัวค่อนข้างยาว ไม่มีเกล็ด หัวแบนราบลง เล็กน้อย ตามีผิวหนังใสปิดคลุม มีฟันซี่แหลม เล็ก ๆ อยู่บนขากรรไกร และเพดานปาก มี ถิ่นอา ศัย อยู่ตามลำธาร เช่น บริเวณปากน้ำโพ จ. นครสวรรค์ แม่น้ำวัง จ. ลำปาง น. แม่กลอง จ. ราชบุรี ฯลฯ อาหา ร กินลูกปลา ลูกกุ้ง และสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็ก ขนา ด ความยาวประมาณ 17 ซม.

9 ลักษ ณะ ทั่วไป ลำตัวเรียวยาวรูปทรงกระบอก ขณะเป็นปลาเล็ก ลำตัวจะมีแถบสีเหลืองอมส้มสดใส และมีแถบสี แดงหรือส้มปรากฎให้เห็น 1 แถบ ถิ่นอา ศัย ในแม่น้ำ และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วทุกภาค ของประเทศไทย อาหารกินสัตว์น้ำต่าง ๆ ขนาดความยาวประมาณ 30 – 50 ซม.

10 ลักษ ณะ ทั่วไป ขนาดค่อนข้างใหญ่ ลำตัวด้านข้างแบนมาก เกล็ดละเอียดครีบหลังและครีบหู มีขนาดไล่เลี่ย กัน ครีบท้องขนาดเล็กมาก ครีบก้นยาว เชื่อม ติดกับครีบหาง ลำตัวสีขาวเงิน ถิ่นอา ศัย น. โขงเป็นแหล่งน้ำแหล่งเดียวในโลกที่มี ปลาชนิดนี้อาศัยอยู่ อาหา ร กินปลา ลูกกุ้งและสัตว์น้ำ ขนาดเล็ก ขนา ด โดยทั่วไปมีความยาวประมาณ 30 – 60 ซม.


ดาวน์โหลด ppt ลักษณ ะ ทั่วไ ป ลำตัวยาวเรียว ส่วนท้องแบน ปากอยู่ใน ระดับแนวเดียวกับสันท้อง มีหนวด 4 เส้น ครีบหลังมีขนาด ถิ่นอา ศัย บริเวณลุ่ม น. โขง แม่น้ำภาคกลาง ภาคเหนือและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google