งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระยะที่ 3 ตัว หนอน ระยะที่ 1 ผสมพันธุ์ ระยะที่ 2 วางไข่ ระยะที่ 4 ดักแด้ ระยะที่ 5 โตเต็มวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระยะที่ 3 ตัว หนอน ระยะที่ 1 ผสมพันธุ์ ระยะที่ 2 วางไข่ ระยะที่ 4 ดักแด้ ระยะที่ 5 โตเต็มวัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ระยะที่ 3 ตัว หนอน ระยะที่ 1 ผสมพันธุ์ ระยะที่ 2 วางไข่ ระยะที่ 4 ดักแด้ ระยะที่ 5 โตเต็มวัย

4 ผีเสื้อ ผีเสื้อ เป็นแมลงที่ สวยงาม ผีเสื้อ มี หลากหลายพันธุ์มากกว่า 150,000 ชนิด และเป็นแมลงที่มีมากเป็น อันดับสองในบรรดาแมลงทั้งปวง ผีเสื้อที่เราพบเห็นทั่วไป มักมีสีสัน และลวดลาย สวยงาม ภาษาอังกฤษเรียกว่า butterfly

5 ระยะที่ 1 ผสม พันธุ์ เมื่อผีเสื้อโตเต็มวัย จะมี การผสมพันธุ์เพื่อ ขยายพันธุ์ต่อไป

6 ระยะที่ 2 วางไข่ ผีเสื้อตัวเมียจะมองหาแหล่ง วางไข่ อาจเป็นบนกิ่งไม้ ใบไม้ ใบ หญ้า หรือพืชพรรณอื่นๆ ผีเสื้อ บางชนิดมักวางไข่บนพืชชนิดใด เพียงชนิดเดียว ในแต่ละปี

7 ระยะที่ 3 ตัว หนอน เพียงไม่กี่วัน ไข่จะค่อยๆ กลายเป็นตัวอ่อน มีลักษณะคล้าย หนอน ส่วนใหญ่สีเขียวหรือสีน้ำตาล ตัว อ่อน กินใบไม้ เป็นอาหาร เป็น ช่วงวัยที่กินเก่งมาก เพื่อเก็บพลังงาน ไว้ในช่วงวัยถัดไป และลอกคราบ หลายครั้งในระหว่างที่ โตวันโตคืน

8 หนังหุ้มตัวอ่อน ของผีเสื้อจะ แข็งขึ้นๆ จน กลายเป็นดักแด้ และ กลายเป็นผีเสื้ออยู่ ภายในเกราะหุ้มแข็งๆ นั้นซึ่ง เรียกว่าด้วงผีเสื้อ หรือเรียกรวมๆ ว่าดักแด้ ระยะที่ 4 ดักแด้

9 ระยะที่ 5 โตเต็มวัย ตัวอ่อนของผีเสื้อ จะค่อยๆ คืบคลานออกจากด้วงและดักแด้ ขยับปีกช้าๆ เป็นประกายระยับ เมื่อปีกกางเต็มที่ ผีเสื้อจะบินและเริ่ม แสวงหาดอกไม้ที่ตนจะดูดกิน น้ำหวานจากเกสรดอกไม้นั้น


ดาวน์โหลด ppt ระยะที่ 3 ตัว หนอน ระยะที่ 1 ผสมพันธุ์ ระยะที่ 2 วางไข่ ระยะที่ 4 ดักแด้ ระยะที่ 5 โตเต็มวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google