งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรชีวิตของผีเสื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรชีวิตของผีเสื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรชีวิตของผีเสื้อ

2 วงจรชีวิตของผีเสื้อ ระยะที่ 1 ผสมพันธุ์ ระยะที่ 2 วางไข่
ระยะที่ 1 ผสมพันธุ์ ระยะที่ วางไข่ ระยะที่ โตเต็มวัย ระยะที่ 4 ดักแด้ ระยะที่ 3 ตัวหนอน

3 ผีเสื้อ ผีเสื้อ เป็นแมลงที่สวยงาม ผีเสื้อ มีหลากหลายพันธุ์มากกว่า 150,000 ชนิด และเป็นแมลงที่มีมากเป็นอันดับสองในบรรดาแมลงทั้งปวง ผีเสื้อที่เราพบเห็นทั่วไป มักมีสีสันและลวดลาย สวยงาม ภาษาอังกฤษเรียกว่า butterfly

4 ระยะที่ 1 ผสมพันธุ์ เมื่อผีเสื้อโตเต็มวัย จะมีการผสมพันธุ์เพื่อ ขยายพันธุ์ต่อไป

5 ระยะที่ 2 วางไข่ ผีเสื้อตัวเมียจะมองหาแหล่งวางไข่ อาจเป็นบนกิ่งไม้ ใบไม้ ใบหญ้า หรือพืชพรรณอื่นๆ ผีเสื้อ บางชนิดมักวางไข่บนพืชชนิดใดเพียงชนิดเดียว ในแต่ละปี

6 ระยะที่ 3 ตัวหนอน เพียงไม่กี่วัน ไข่จะค่อยๆ กลายเป็นตัวอ่อน มีลักษณะคล้ายหนอน ส่วนใหญ่สีเขียวหรือสีน้ำตาล ตัวอ่อน กินใบไม้ เป็นอาหาร เป็นช่วงวัยที่กินเก่งมาก เพื่อเก็บพลังงาน ไว้ในช่วงวัยถัดไป และลอกคราบหลายครั้งในระหว่างที่ โตวันโตคืน

7 ระยะที่ 4 ดักแด้ หนังหุ้มตัวอ่อนของผีเสื้อจะ แข็งขึ้นๆ จนกลายเป็นดักแด้ และ กลายเป็นผีเสื้ออยู่ภายในเกราะหุ้มแข็งๆ นั้นซึ่งเรียกว่าด้วงผีเสื้อ หรือเรียกรวมๆ ว่าดักแด้

8 ระยะที่ 5 โตเต็มวัย ตัวอ่อนของผีเสื้อ จะค่อยๆ คืบคลานออกจากด้วงและดักแด้ ขยับปีกช้าๆ เป็นประกายระยับ เมื่อปีกกางเต็มที่ ผีเสื้อจะบินและเริ่มแสวงหาดอกไม้ที่ตนจะดูดกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้นั้น


ดาวน์โหลด ppt วงจรชีวิตของผีเสื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google