งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม • สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา มีทั้ง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งมีชีวิตด้วยกันและกับสิ่งไม่มีชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม • สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา มีทั้ง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งมีชีวิตด้วยกันและกับสิ่งไม่มีชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม • สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา มีทั้ง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งมีชีวิตด้วยกันและกับสิ่งไม่มีชีวิต • ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องอาศัย สิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อช่วยในการดำรงชีวิต ซึ่ง สิ่งแวดล้อมจัดเป็นปัจจัยที่ไม่มีชีวิตสิ่งแวดล้อมที่ จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ได้แก่ • แสง • อุณหภูมิ • น้ำ • ดินและแร่ธาตุในดิน • อากาศ • สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา มีทั้ง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งมีชีวิตด้วยกันและกับสิ่งไม่มีชีวิต • ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องอาศัย สิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อช่วยในการดำรงชีวิต ซึ่ง สิ่งแวดล้อมจัดเป็นปัจจัยที่ไม่มีชีวิตสิ่งแวดล้อมที่ จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ได้แก่ • แสง • อุณหภูมิ • น้ำ • ดินและแร่ธาตุในดิน • อากาศ

2 ความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน ของสิ่งมีชีวิต ชนิดเดียวกัน (intraspecific relationship) • ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ สิ่งมีชีวิต ในลักษณะต่างๆ มีดังนี้ • ความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ ร่วมกัน • ความสัมพันธ์แบบอิงอาศัย • ความสัมพันธ์แบบพึ่งพากัน • ความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับผู้ล่า • ความสัมพันธ์แบบปรสิต

3 ความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน (mutualism)  การได้รับประโยชน์ร่วมกัน เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้ง สองชนิด เช่น • แมลงกับดอกไม้ แมลงดูด น้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหาร และดอกไม้ก็มีแมลงช่วยผสม เกสร  นกเอี้ยงกับควาย นกกิน แมลงบนหลังควาย และควาย ก็ไม่ถูกแมลงรบกวน

4 • เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ประชากรที่ ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์ จากการอาศัยอยู่ร่วมกันแต่ อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ประโยชน์ หรือเสียประโยชน์แต่อย่างใด เรียกว่าความสัมพันธ์แบบ “ ภาวะอิงอาศัย ” เช่น ต้นไม้ ในแถบป่าดงดิบจะเป็นที่อยู่ อาศัยของพืชและสัตว์อื่น ๆ ลำต้นและกิ่งจะเป็นสถานที่ที่ ให้พืชอื่นเกาะอาศัยอยู่ เช่น กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่ / พลูด่างกับต้นไม้ • ปลาฉลามกับเหาฉลาม ความสัมพันธ์แบบอิงอาศัย (commensalisms)

5 • ภาวะพึ่งพากัน (mutualism) สิ่งมีชีวิตทั้ง 2 ฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ต้องอยู่ร่วมกัน ตลอดเวลา หากแยกกันอยู่ จะทำให้อีกฝ่าย ไม่ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ เช่น ไลเคน โพรโทซัวลำไส้ ปลวก แบคทีเรียในปมราก พืชตระกูลถั่ว • ปูเสฉวนและดอกไม้ทะเล • มดอาศัยบนต้นอะเคเซีย ความสัมพันธ์แบบพึ่งพากัน (mutualism)

6 ภาวะล่าเหยื่อ ( Predation : +,) หมายถึง การอยู่ร่วมกันของ สิ่งมีชีวิตโดยฝ่ายหนึ่งจับ อีกฝ่ายหนึ่งเป็นอาหาร เรียกว่า ผู้ล่า (predator) ส่วนฝ่ายที่ถูกจับเป็น อาหารหรือถูกล่า เรียกว่า เหยื่อ ( prey) เช่น - กบกับแมลง : กบเป็นผู้ล่า แมลงเป็นผู้ถูกล่า ความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับผู้ล่า ( Predation )

7 • สิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ ประโยชน์ในขณะที่อีก ฝ่ายหนึ่งได้รับอันตราย โดยปกติ สิ่งมีชีวิตที่มี ขนาดเล็กกว่าจะได้รับ สารอาหารจากโฮสต์ ซึ่งเป็นรูปแบบพิเศษ แบบหนึ่งของการล่า เหยื่อ พยาธิตัวตืด โพร โทซัวก่อโรค ไข้มาเลเรีย เป็น ตัวอย่างของปรสิต ภายใน ส่วนปรสิต ภายนอก ได้แก่ยุงดูด เลือดของสัตว์เลี้ยงลูก ความสัมพันธ์แบบปรสิต ( parasitism) พยาธิ ตัวตืด กาฝาก มะม่วง เหากับ คน


ดาวน์โหลด ppt ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม • สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา มีทั้ง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งมีชีวิตด้วยกันและกับสิ่งไม่มีชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google