งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สับเซต ( Subset ) นิยาม กำหนดให้ A และ B เป็นเซตใด ๆ เรากล่าวว่า A เป็น สับเซต B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุก ตัวของ A เป็นสมาชิกของ B ใช้สัญลักษณ์ แทน A เป็นสับเซตของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สับเซต ( Subset ) นิยาม กำหนดให้ A และ B เป็นเซตใด ๆ เรากล่าวว่า A เป็น สับเซต B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุก ตัวของ A เป็นสมาชิกของ B ใช้สัญลักษณ์ แทน A เป็นสับเซตของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สับเซต ( Subset ) นิยาม กำหนดให้ A และ B เป็นเซตใด ๆ เรากล่าวว่า A เป็น สับเซต B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุก ตัวของ A เป็นสมาชิกของ B ใช้สัญลักษณ์ แทน A เป็นสับเซตของ B ใช้สัญลักษณ์ แทน A ไม่เป็นสับเซตของ B

2 ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ A = { 1, 3, 5 } B = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 } C = { 2, 4, 6 } วิธี ทำ จะได้ ว่า เพราะสมาชิกทุกตัวของ A เป็น สมาชิกของ B เพราะสมาชิกทุกตัวของ C เป็น สมาชิกของ B เพราะ 1, 3, 5 ไม่เป็นสมาชิก ของ C เพราะ 2, 4, 6 ไม่เป็น สมาชิกของ A เพราะ 1, 3, 5 ไม่เป็น สมาชิกของ C

3 ข้อตกลงเกี่ยวกับสับเซต 1. เซตทุกเซตเป็นสับเซตของ ตัวเอง นั่นคือ ถ้า A เป็น เซตใด ๆ แล้ว 2. เซตว่างเป็นสับเซตของทุก เซต นั่นคือ ถ้า A เป็น เซตใด ๆ แล้ว

4 การหาจำนวนสับเซต เมื่อ A เป็นเซตจำกัดใดๆ และ A มีจำนวนสมาชิก n ตัว สับเซต ของ A จะมีทั้งหมด เซต ตัวอย่างที่ 1 กำหนด A = { a, b } ดังนั้น จำนวนสับเซตทั้งหมด ของ A =

5 ตัวอย่างที่ 2 กำหนด B = { 1, 2, 3} ดังนั้น จำนวนสับเซตทั้งหมด ของ B = หรือ B

6 ตัวอย่างที่ 3 กำหนด C = { {1}, {1,2}, 5} ดังนั้น จำนวนสับเซตทั้งหมด ของ C = 2. {{1 }} 3. {{1, 2}} 4. { 5 } 5. { {1}, {1, 2 } } 6. { {1}, 5 } 7. { {1, 2 }, 5 } 8. { {1},{1, 2 }, 5 } หรือ C

7 เพาเวอร์เซต ( Power Set ) นิยาม เมื่อ A เป็นเซตจำกัดใด ๆ แล้ว เพาเวอร์เซตของ A คือ เซตของสับเซตทั้งหมดของ A เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ P(A) ตัวอย่างที่ 1 กำหนด A = { a, b } จำนวนสับเซตทั้งหมดของ A = ดังนั้น P ( A ) = {, {a}, {b}, {a,b} }

8 ตัวอย่างที่ 2 กำหนด B = { 1, 2, 3, 4} จำนวนสับเซตทั้งหมดของ B = ดังนั้น P ( B ) = {, {1}, {2}, {3}, {4}, {1,2}, {1,3}, {1,4}, {2,3}, {2,4}, {3,4}, {1,2,3},{1,2,4}, {1,3,4}, {2,3,4}, {1,2,3,4} } ตัวอย่างที่ 3 กำหนด C = { {{a}}, {b}, {{c}} } จำนวนสับเซตทั้งหมดของ A = ดังนั้น P ( C ) = {, { {{a}} }, { {b} }, { {{c}} }, { {{a}}, {b} }, { {{a}}, {{c}} }, { {b}, {{c}} }, { {{a}}, {b}, {{c}} } }

9 แบบฝึกหัด เรื่อง เพาเวอร์เซต 1. A = { 0, { 1 } } 2. B = { a, {b}, {{c}} } 3. C = { 1, 2, {4}, 7 } 4. D = { {{e}}, {f}, {{{g}}} } 5. E = { 1, 2, 3, 4, 5 }


ดาวน์โหลด ppt สับเซต ( Subset ) นิยาม กำหนดให้ A และ B เป็นเซตใด ๆ เรากล่าวว่า A เป็น สับเซต B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุก ตัวของ A เป็นสมาชิกของ B ใช้สัญลักษณ์ แทน A เป็นสับเซตของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google