งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอก นาม เอกนาม คล้าย การบวกลบเอก นาม การคูณและ หารเอกนาม คลิกที่รูปแล้วศึกษาตาม ขั้นตอนนะคะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอก นาม เอกนาม คล้าย การบวกลบเอก นาม การคูณและ หารเอกนาม คลิกที่รูปแล้วศึกษาตาม ขั้นตอนนะคะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอก นาม เอกนาม คล้าย การบวกลบเอก นาม การคูณและ หารเอกนาม คลิกที่รูปแล้วศึกษาตาม ขั้นตอนนะคะ

2 เอกนาม เอกนาม (Monomial) คือ จำนวนที่เขียนในรูปผลคูณ ของค่าคงที่ กับตัวแปรตั้งแต่ หนึ่งตัวขึ้นไป โดยที่เลขชี้ กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็น จำนวนเต็มบวกหรือศูนย์ นิยมเรียก เอกนาม ว่า พจน์ (term) next

3 ตัวอย่าง เอกนาม 3x 2 y, -9a, 5, 6x สัมประสิทธิ์ของเอกนาม คือ ค่าคง ตัวที่คูณอยู่กับ ตัวแปร ดีกรีของเอกนาม คือ ผลบวกของ เลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวในเอก นามนั้น next

4 นักเรียนลองศึกษาตัวอย่างต่อไปนี้ 5x 2 y เป็นเอกนาม ที่มีสัมประสิทธิ์ เป็น 5 มีดีกรีเป็น 3 -2 3 a 4 b 2 เป็นเอกนามที่มีสัมประสิทธิ์ เป็น –2 3 มีดีกรีเป็น 6 5x -2 z ไม่เป็นเอกนาม เพราะ เลขชี้ กำลังของ x เป็นลบ นักเรียนลองยกตัวอย่างของเอกนาม แล้วบอกสัมประสิทธิ์และดีกรีของเอก นาม ซัก 2 – 3 ตัวอย่างนะคะ back

5 เอกนาม 2 เอกนามใด ๆ จะเป็นเอกนาม คล้าย ก็ต่อเมื่อ 1. เอกนามทั้งสองมีตัวแปรชุดเดียวกัน 2. เลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวในเอก นามทั้งสองเท่ากัน ตัวอย่างเอกนามที่คล้ายกัน 3x 2 y คล้ายกันกับ 5yx 2 4ab 3 คล้ายกันกับ 1.5a 3 b -4mn คล้ายกันกับ 5nm เอกนาม คล้าย back ตัวอย่างเอกนามที่ไม่ คล้าย -7x ไม่ คล้ายกันกับ -7y 3x 2 y ไม่ คล้ายกันกับ 2xy 2 3m 2 n ไม่ คล้ายกันกับ 5m 2 nt


ดาวน์โหลด ppt เอก นาม เอกนาม คล้าย การบวกลบเอก นาม การคูณและ หารเอกนาม คลิกที่รูปแล้วศึกษาตาม ขั้นตอนนะคะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google