งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา แนวทางการกรอกข้อมูลในระบบ e- Studentloan เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2555 ให้นักศึกษาไปที่เวปไซต์ www.studenloan.or.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา แนวทางการกรอกข้อมูลในระบบ e- Studentloan เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2555 ให้นักศึกษาไปที่เวปไซต์ www.studenloan.or.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา แนวทางการกรอกข้อมูลในระบบ e- Studentloan เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2555 ให้นักศึกษาไปที่เวปไซต์ www.studenloan.or.th

2 หน้าจอเวปไซต์ www.studenloan.or.th ให้นักศึกษา คลิกเลือก 01 ( สำหรับนักศึกษา )www.studenloan.or.th

3 คลิกเลือกผู้มีรหัสผ่านแล้ว

4 เมื่อกรอกเลขที่บัตรประจำประชาชน และรหัสผ่านแล้ว คลิกเข้าสู่ระบบ ห้ามกด enter

5 คลิกเลือก ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1

6

7 หน้าจอนี้หมายถึงนักศึกษาได้รับการอนุมัติ ให้กู้ยืมเงินแล้ว แล้วคลิกเลือก “ บันทึกจำนวนเงินค่าเล่า เรียนฯ ”

8 หน้าจอการกรอกค่าเล่าเรียน

9 ใบแจ้งสิทธิที่นักศึกษาปริ๊นจากการ ลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยฯ เขียนเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ 1. ใบแจ้งสิทธิภาค เรียนที่ 1/2555

10 กรอกข้อมูลเสร็จให้คลิกยืนยัน ข้อมูล

11 ไปที่เมนู File ---- Print กดปริ๊น 2. ใบบันทึกค่า เล่าเรียน

12 เอกสารส่งแผนกงานกองทุน 1. ใบแจ้งสิทธิภาคเรียนที่ 1/2555 2. ใบบันทึกค่าเล่าเรียน กำหนดการส่งใบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2555 ( รายเก่า รหัสนักศึกษา ที่ขึ้นต้นด้วย 47-54) 5 มิ. ย. 55 คณะบริหารธุรกิจ 6 มิ. ย. 55 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 มิ. ย. 55 คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปะศาสตร์ คณะศิลปกรรมและออกแบบ อุตสาหกรรม ยอดเงินในใบแจ้งสิทธิ ต้องเท่ากับใบบันทึกค่า เล่าเรียน

13 จบการนำเสนอ แผนกงานกองทุน ฝ่ายบริการและ สวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 044-233 000 ต่อ 2380


ดาวน์โหลด ppt กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา แนวทางการกรอกข้อมูลในระบบ e- Studentloan เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2555 ให้นักศึกษาไปที่เวปไซต์ www.studenloan.or.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google